You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn có một máy tính chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2.

  • Bạn đăng nhập vào máy tính người dùng không phải là quản trị viên.

  • Bạn phải bật hoặc tắt thanh trượt thiết như đo được kết nốiWi-Fi và kết nối băng thông rộng di động mạngmáy tínhs.

Trong trường hợp này, bạn có thể bật hoặc tắt thanh trượt đặt như kết nối lưu . Tuy nhiên, cấu hình không hoạt động. Khi bạn mở mạng trong Máy tính cài đặt, tuỳ chọn trở lại.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Windows không kiểm tra tài khoản người dùng trước khi thay đổi thanh trượt đặt như kết nối lưu .

Lưu ý Người dùng quản trị không phải không thể thay đổi thiết đặt như kết nối lưu .

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2919355. Để biết thêm thông tin về cách tải gói cập nhật rollup này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 Cập Nhật ngày, 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×