Bài viết này mô tả các bản cập nhật thêm cấu phần tích hợp Microsoft Hyper-V (tích hợp dịch vụ) cho Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows Server 2008. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần điều kiện tiên quyết .

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này cung cấp các thành phần tích hợp Hyper-V máy ảo đang chạy trên máy chủ Windows kỹ thuật xem trước hoặc xem trước kỹ thuật Windows Server Hyper-V.

Cấu phần tích hợp bộ điều khiển và dịch vụ giúp máy ảo của bạn có trạng thái phù hợp hơn và thực hiện tốt hơn bằng cách cho phép khách sử dụng thiết bị tổng hợp.

Lưu ý Tính năng Hyper-V cũng có thể được kích hoạt Windows 8.1, Windows 8 và Windows 7.

Cách tải xuống bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn từ .

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt bản Cập Nhật Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Hoặc cài đặt cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2. Hoặc cài đặt cho Windows Server 2008.

Thông tin đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy ảo sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Thông tinPhiên bản toàn cầu của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 và ghi chú


  • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  • Tệp MANIFEST (.manifest) và các tệp MUM (.mum) được cài đặt cho từng môi trường là liệt kê riêng trong phần "thông tin tệp bổ sung". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (.cat) có ý nghĩa rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được cập nhật. Các tệp danh mục bảo mật, không được liệt kê các thuộc tính, được ký bằng chữ kỹ số của Microsoft.

Tham khảo

Xem Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×