Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho trình kết nối máy khách chạy Windows 10 cho phép nó kết nối với Windows Server 2012 R2 cần thiết. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem phần điều kiện tiên quyết .

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này cho phép máy khách chạy Windows 10 được tham gia vào Windows Server 2012 R2 cần thiết. Hiện tại, bạn phải tải xuống và cài đặt trình kết nối máy khách theo cách thủ công trên máy khách chạy Windows 10. Quy trình hướng dẫn sử dụng này sẽ không được yêu cầu sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này cho Windows Server 2012 R2.

Cách tải bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm các gói ngôn ngữ vào Windows.

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này được cung cấp dưới dạng bản Cập Nhật được đề xuất trên Windows Update. Để biết thêm thông tin về cách chạy Windows Update, hãy xem làm thế nào để có được bản cập nhật thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bản cập nhật này sẵn dùng để tải xuống từ Trung tâm tải xuống của Microsoft: Download tải xuống gói Windows Server 2012 R2 ngay bây giờ. Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

119591 Cách tải tệp hỗ trợ của Microsoft lên từ các dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cập nhật thông tin chi tiết

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có bản Cập Nhật Tháng tư 2014 Update Rollup cho Windows RT 8,1, windows 8,1 và Windows Server 2012 R2 (2919355) được cài đặt trong Windows Server 2012 R2.

Thông tin sổ đăng ký

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản Cập Nhật đã phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Thông tin tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây. Ngày tháng và thời gian cho các tệp này được liệt kê trong thời gian phối hợp quốc tế (UTC). Hãy lưu ý rằng ngày tháng và thời gian cho những tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị trong thời gian cục bộ của bạn và với thiên vị thời gian hiện tại của bạn. Ngày tháng và thời gian cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác trên các tệp.

Lưu ý́

 • Những tệp này áp dụng cho một bản gốc, sản phẩm cụ thể (RTM, SPn), và nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra số phiên bản của tệp như hiển thị trong bảng dưới đây:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,18 xxx

  Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) được cài đặt cho mỗi môi trường được liệt kê trong phần "thông tin bổ sung tệp". MUM, MANIFEST và các tệp danh mục bảo mật liên quan (. Cat), rất quan trọng để duy trì trạng thái của các cấu phần được Cập Nhật. Các tệp danh mục bảo mật không được liệt kê thuộc tính được ký bằng chữ ký số của Microsoft.

x64 Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

303.792

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

299.184

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

298.672

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.256

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.256

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.256

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

297.648

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

297.648

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

297.648

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

303.792

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

299.184

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

298.672

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.768

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.256

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.256

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

302.256

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

301.744

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

297.648

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

297.648

18-Oct-2015

01:47

x86

Computerconnector.exe

6.3.9600.18093

297.648

18-Oct-2015

01:47

x86

x64 Windows Server 2012 R2

Thuộc tính tệp

Đáng

File name

Amd64_013ae10a4aa1e5bcef00141439c15b26_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_153cc8f5732cc57a.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_032643107e7fdf0aa39c3188e5703d8b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_5f6735271d9a2f1f.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_0d4072b2b321ab26b78de301815bd97b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_730fa13c887d8426.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_0e6aa22b4566c50591e27265ef38e97d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_d34f6160917500c5.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_0ed0a6d3ad2fb3b23ff145cb24d64d0e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_1932f66bf4f082e6.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_1160d2c44bf7ef154f3eedb7718d6bc8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_4cd5707c55212ddc.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_12b6112661eb86255db00d7d45660ac8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_80b955505d0fdc87.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_196dd790562e24e40844944ef85ab689_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_10036296a02f7322.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_25e0bacc039caffe3e3f904662623ef5_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_0743e290b7be962b.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_348f16a95faf45b08e56b3538b848133_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_b0b5b69dd5f095c1.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_3695070a3ae47950ba370284e6b5323b_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_eced2583ce1ddad4.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_3c0157cf5b059f61d5235b51302e52ac_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_5f2a45e811b64e86.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_3da371e03272e4208fa931ba27eb44cc_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_d0495335163aafd8.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_403387bdd876184252bc27a3f740164e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_08642b9373bfd1af.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_473f73745d9e14c5116e5211e084b2b6_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_abd3717b82f85256.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_4ed0d0a51f65633d46654d1bcbea6023_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_5d04dc1203403063.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_559dad33e14df2297ecf2a4b05b98ae8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_41b2282f994ad991.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_5d14156a7b2403c9bd6530784ce65c85_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_47aee1e049dcc1af.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_60b30487f48e5b0fc7e2e2d2b7b4bed7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_0a3b611a072d8faf.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_83818cacea296e0ca7fe663b013e9c64_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_f9515b8ed449abcd.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_8a7fa594e9b69c7425eccd8330aaffe7_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_e298c781371a35c4.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_91f7ee11be80c487c1eb4b2f091ba839_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_86c58aa7a449f0d4.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_9addbe2d21d8edeb803ec3787fc214a0_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_b742f3de54a0a047.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_a7bab855dc23116d84b4a86e4874e869_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_7ac8ecc2d91cf932.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_af2881cb6d263d8e72e5aedbeb3ac9c3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_1ce267b2d42fff41.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_b0b5c9ee9a3e26fbc7c24d02ad497eda_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_8e3ef248a3d54193.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_b132f61af663b9a08923f76b68898921_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_ad2bbea0b31ed3f1.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_b896e8e247d6e01bd28ef269ec65356e_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_6008ae211709bb6a.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_be8e28125071b76241d31470911cece2_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_8f42e73e09bac702.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_c004803fd182331ecd721c814ae02492_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_3bd40a6728868467.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_c46fd4e4e018197d45aee675ca48cb5d_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_66f2272841b484ad.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_cd121b73adbe5fb8f236962584ce6db8_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_491978f0cf47fdb1.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_ddeddf06837b87a77e6d29f03f6bd38f_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_eabae839e16dd199.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_dea4f42309d0c12059cab8e5a3957522_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_aa506350215757cc.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_f3855988d851fc83596192f2c1a40055_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_930429679fca8c65.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_f47a74ed922c695cfd90f55fa84a2717_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_0b29b107d9b60f4b.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_f977d91657e2aba7b87dc4efa07e52b3_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_02aef47158b498d5.manifest

File version

Not applicable

File size

714

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Amd64_f993249eab68ea619ca5d93ef537c1dd_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_none_0f9ca44d0886a3b7.manifest

File version

Not applicable

File size

709

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Update.mum

File version

Not applicable

File size

9.003

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_cs-cz_183b968bc38b1643.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_de-de_b2a10beebba766dc.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_en-us_5b91e1e7aa8572a1.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_es-es_5b5d3ecbaaac6446.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_fr-fr_fe14b4ca9d7e7aa8.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_hu-hu_4585351281de49c4.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_it-it_e83cab1174b06026.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_ja-jp_8a622a1e67cb7201.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_ko-kr_2dcc06d35a3c3917.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_nl-nl_149dd346338d6ea8.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_pl-pl_5ada2dc818afdc5c.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_pt-br_5d2e186c17397040.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_pt-pt_5e0fe7d816a8e01c.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_ru-ru_a4b2f99bfb8a6e48.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_sv-se_40ade410f2b378a3.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_tr-tr_e9bb2e57e16f7a94.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_zh-cn_bb184c5591a74cb3.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_zh-hk_b9c344e39282bf43.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-pa..ex86-win7.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_zh-tw_bf1489ab8f182923.manifest

File version

Not applicable

File size

2.554

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_cs-cz_b93356821c0661ad.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_de-de_5398cbe51422b246.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_en-us_fc89a1de0300be0b.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_es-es_fc54fec20327afb0.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_fr-fr_9f0c74c0f5f9c612.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_hu-hu_e67cf508da59952e.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_it-it_89346b07cd2bab90.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_ja-jp_2b59ea14c046bd6b.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_ko-kr_cec3c6c9b2b78481.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_nl-nl_b595933c8c08ba12.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_pl-pl_fbd1edbe712b27c6.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_pt-br_fe25d8626fb4bbaa.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_pt-pt_ff07a7ce6f242b86.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_ru-ru_45aab9925405b9b2.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_sv-se_e1a5a4074b2ec40d.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_tr-tr_8ab2ee4e39eac5fe.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_zh-cn_5c100c4bea22981d.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_zh-hk_5abb04d9eafe0aad.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

File name

Wow64_clientdeployment-packagex86.resources_31bf3856ad364e35_6.3.9600.18093_zh-tw_600c49a1e793748d.manifest

File version

Not applicable

File size

2.545

Date (UTC)

18-Oct-2015

Time (UTC)

01:50

Nền

Not applicable

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×