You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2863835 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 13 tháng 5, 2014. Các liên kết tải xuống cho bản cập nhật này cũng được đưa vào tại đây. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho SharePoint Server 2013. Nó cũng bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Vấn đề bản sửa lỗi cập nhật này

  • Giả định rằng bạn tạo PivotTable xử lý phân tích trực tuyến (OLAP) bằng cách sử dụng phiên bản không phải tiếng Anh của Excel Web App. Khi bạn chuyển đổi nó thành khối lượng công thức, chú thích của trường (thường là chuỗi bản địa hóa) được dùng. Do đó, công thức khối không hợp lệ.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Xlsrvwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acewdat.dll

15.0.4454.1000

3.051.648

25-Apr-2014

05:24

Ewaanth.gif

Not Applicable

216

26-Apr-2014

06:40

Ewaantv.gif

Not Applicable

213

26-Apr-2014

06:40

Ewamoss.bi.js

Not Applicable

116.771

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.cuixas.js

Not Applicable

181.472

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.ee.js

Not Applicable

32.410

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.js

Not Applicable

795.816

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.nov.js

Not Applicable

68.840

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.pi.js

Not Applicable

275.356

25-Apr-2014

05:24

Ewamoss.ts.js

Not Applicable

120.373

25-Apr-2014

05:24

Ewr023.gif

Not Applicable

908

26-Apr-2014

06:40

Excelribbon.css

Not Applicable

44.222

25-Apr-2014

05:24

Excelwebrenderer.ascx

Not Applicable

5.907

25-Apr-2014

05:24

Excelwebrenderernewwebpartcontrol.ascx

Not Applicable

2.193

25-Apr-2014

05:24

Excelwebrenderernovcontrol.ascx

Not Applicable

1.535

25-Apr-2014

05:24

Exp_pdf_server.dll

15.0.4545.1000

140.984

25-Apr-2014

05:23

Exp_xps_server.dll

15.0.4567.1000

77.496

25-Apr-2014

05:23

Favicon_excel.ico

Not Applicable

8.958

26-Apr-2014

06:40

Htmlutil.dll

15.0.4615.1000

2.613.440

25-Apr-2014

05:23

Igxserver.dll

15.0.4615.1000

10.429.600

25-Apr-2014

05:23

Mewa.js

Not Applicable

350.545

25-Apr-2014

05:24

Mewastyles.css

Not Applicable

35.230

25-Apr-2014

05:24

Mewastylesrtl.css

Not Applicable

35.232

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.data.datafeedclient.dll

12.0.0.50823

120.752

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.data.edm.dll

3.5.30729.50823

652.696

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.data.odata.dll

3.5.30729.50823

788.384

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.excel.adomdclient.dll

11.0.2814.2

650.944

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.excel.amo.dll

11.0.2814.2

1.482.432

24-Apr-2014

18:19

Microsoft.excel.streaming.dll

11.0.2814.2

199.360

24-Apr-2014

18:18

Microsoft.excel.xmla.dll

11.0.2814.2

331.456

24-Apr-2014

18:18

Microsoft.office.excel.datamodel.dll

15.0.4615.1000

703.144

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.dll

15.0.4611.1000

943.288

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.interop.dll

15.0.4611.1000

454.328

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.calculationserver.proxy.dll

15.0.4521.1000

266.424

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.dll

15.0.4611.1000

1.190.584

26-Apr-2014

06:40

Microsoft.office.excel.server.mosshost.dll

15.0.4611.1000

277.176

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.webservices.dll

15.0.4463.1000

46.152

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.webui.dll

15.0.4611.1000

88.264

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.webui.internal.dll

15.0.4611.1000

1.120.968

26-Apr-2014

06:40

Microsoft.office.excel.webui.mobile.dll

15.0.4460.1000

123.504

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.webui.mobilea.dll

15.0.4481.1000

76.384

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

786.624

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

25-Apr-2014

03:25

Microsoftajax.js

Not Applicable

101.736

25-Apr-2014

05:23

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

25-Apr-2014

05:23

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

25-Apr-2014

05:23

Mshy7bg.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ct.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7cz.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7da.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7el.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7en.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7es.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7et.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7eu.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7fi.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7fr.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ge.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7gl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7hr.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7it.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7lt.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7lv.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7nb.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7nl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7no.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pb.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pt.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ro.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ru.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sk.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7srm.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sro.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sw.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7tr.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7uk.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

57.349.824

25-Apr-2014

05:23

Msmdlocal.dll

11.0.2814.2

74.747.584

25-Apr-2014

05:23

Msmdlocal_xl.dll

11.0.2814.2

74.747.072

25-Apr-2014

05:23

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

11.474.112

25-Apr-2014

05:23

Msmgdsrv.dll

11.0.2814.2

9.654.976

25-Apr-2014

05:23

Msmgdsrv_xl.dll

11.0.2814.2

11.475.648

25-Apr-2014

05:23

Msolap110.dll

11.0.2814.2

7.439.552

25-Apr-2014

05:23

Msolap110.dll

11.0.2814.2

8.485.056

25-Apr-2014

05:23

Msolap110_xl.dll

11.0.2814.2

8.486.592

25-Apr-2014

05:23

Msolui110.dll

11.0.2809.27

302.544

25-Apr-2014

05:23

Msolui110.dll

11.0.2809.27

322.000

25-Apr-2014

05:23

Msores.dll

15.0.4615.1000

80.806.080

25-Apr-2014

05:23

Msoserver.dll

15.0.4615.1000

25.071.296

25-Apr-2014

05:23

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1.522.880

25-Apr-2014

05:23

Oartodfserver.dll

15.0.4613.1000

3.831.472

25-Apr-2014

05:23

Oartserver.dll

15.0.4615.1000

21.463.736

25-Apr-2014

05:23

Office.odf

15.0.4599.1000

5.241.000

25-Apr-2014

05:23

Osfruntimeexcelwac.js

Not Applicable

127.112

25-Apr-2014

05:24

Riched20.dll

15.0.4599.1000

2.226.344

25-Apr-2014

05:23

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

25-Apr-2014

05:23

Slicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

2.485

25-Apr-2014

05:24

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.581

25-Apr-2014

05:23

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.575

25-Apr-2014

05:23

Spiral.gif

Not Applicable

644

26-Apr-2014

06:35

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

109.520

25-Apr-2014

05:23

Sqldumper.exe

2011.110.2809.27

95.184

25-Apr-2014

05:23

System.spatial.dll

3.5.30729.50823

115.088

24-Apr-2014

18:19

Timeslicerrenderercontrol.ascx

Not Applicable

5.865

25-Apr-2014

05:24

Wacairspaceanimationlibrary.js

Not Applicable

31.603

25-Apr-2014

05:24

Wsaupload.ashx

Not Applicable

196

25-Apr-2014

05:23

Xlitem.aspx

Not Applicable

1.748

25-Apr-2014

05:24

Xlprintview.aspx

Not Applicable

4.374

25-Apr-2014

05:24

Xlsrv.dll

15.0.4615.1000

25.931.960

25-Apr-2014

05:24

Xlsrvintl.dll

15.0.4420.1017

262.280

25-Apr-2014

05:24

Xlviewerinternal.aspx

Not Applicable

9.576

25-Apr-2014

05:24

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

202.704

25-Apr-2014

05:23

Xmlrw.dll

2011.110.2809.27

277.456

25-Apr-2014

05:23

Xmlrw_xl.dll

2011.110.2814.2

278.208

25-Apr-2014

05:23

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

147.408

25-Apr-2014

05:23

Xmlrwbin.dll

2011.110.2809.27

196.048

25-Apr-2014

05:23

Xmlrwbin_xl.dll

2011.110.2814.2

196.800

25-Apr-2014

05:23

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

21.070.448

25-Apr-2014

05:23

Xmsrv.dll

11.0.2809.59

24.508.528

25-Apr-2014

05:23

Xmsrv_xl.dll

11.0.2814.2

21.070.016

25-Apr-2014

05:23

Thông tin tệp Xlsrvmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acewstr.dll

15.0.4454.1000

859.272

26-Apr-2014

06:24

Commonintl.js

Not Applicable

40.666

25-Apr-2014

05:23

Ewa.ribbon.js

Not Applicable

143.077

25-Apr-2014

05:24

Ewa.strings.moss.js

Not Applicable

19.009

25-Apr-2014

05:24

Ewr034.gif

Not Applicable

43

26-Apr-2014

06:34

Ewr048.gif

Not Applicable

325

26-Apr-2014

06:34

Ewr049.gif

Not Applicable

323

26-Apr-2014

06:34

Ewrdefault.css

Not Applicable

94.936

25-Apr-2014

05:24

Excelcommonserverimagecluster.css

Not Applicable

8.883

26-Apr-2014

06:34

Excelframe.css

Not Applicable

7.707

25-Apr-2014

05:24

Mewa.image.css

Not Applicable

1.205

26-Apr-2014

06:34

Mewa.string.js

Not Applicable

1.192

25-Apr-2014

05:24

Microsoft.office.excel.server.resources.dll

15.0.4611.1000

286.416

25-Apr-2014

05:24

Msmdsrv.rll

11.0.2809.27

942.032

25-Apr-2014

05:23

Msmdsrvi.rll

11.0.2809.27

938.960

25-Apr-2014

05:23

Msmdsrvi_xl.rll

11.0.2814.2

939.712

25-Apr-2014

05:23

Msolui110.rll

11.0.2809.27

21.456

25-Apr-2014

05:23

Osfruntime_strings.js

Not Applicable

4.213

25-Apr-2014

05:24

Progress.gif

Not Applicable

695

26-Apr-2014

06:34

Progress16.gif

Not Applicable

668

26-Apr-2014

06:34

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×