Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật 2880482 cho Microsoft Office 2013 được phát hành vào ngày 13 tháng 4 năm 2014. Các liên kết tải xuống bản cập nhật này cũng được bao gồm ở đây.


Bản cập nhật này cung cấp các bản vá lỗi mới nhất cho Office 2013. Bản cập nhật cũng bao gồm những cải tiến về tính ổn định và hiệu suất.

Tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Bạn có thể sử dụng Windows Update để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật (được khuyến nghị).


Bản cập nhật này cũng có thể được tải xuống từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Lưu ý Bản cập nhật này áp dụng cho Microsoft Installer (.msi) dựa trên phiên bản Office 2013. Bản cập nhật này không áp dụng cho phiên bản Office 2013 Click-to-Run như Microsoft Office 365 Home Premium. 1. Khởi động ứng dụng Office 2013 như Microsoft Word 2013.

 2. Trên menu Tệp , bấm vào Tài khoản.

 3. Đối với phiên bản Office 2013 Click-to-Run, bản Cập Nhật tuỳ chọn mục được hiển thị. Đối với phiên bản dựa trên MSI Office 2013, mục Cập nhật tùy chọn không được hiển thị.

  Phiên bản Office 2013 Click-to-Run

  Dựa trên MSI Phiên bản Office 2013

  Office 2013 click to run edition 1. Khởi động ứng dụng Office 2013 như Microsoft Word 2013.

 2. Trên menu Tệp , bấm vào Tài khoản.

 3. Bấm Về Word, và sau đó bạn có thể tìm thấy thông tin Phiên bản trình bày trong ảnh chụp màn hình sau.


Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin khởi động lạiBạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

32-bit

Thông tin tệp DCF-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accesscompare.rdlc.x86

Không áp dụng

135,798

15-Apr-2014

05:11

Common.audititems.dll.x86

5.5.0.5

21,616

15-Apr-2014

05:11

Common.audititems.resources.dll

5.5.0.5

12,936

15-Apr-2014

05:11

Common.clientconfiguration.dll.x86

5.5.0.5

52,360

15-Apr-2014

05:11

Common.clientconfiguration.resources.dll

5.5.0.5

23,192

15-Apr-2014

05:11

Common.databasecore.dll.x86

5.5.0.5

36,976

15-Apr-2014

05:11

Common.databaseservices.dll.x86

5.5.0.5

113,784

15-Apr-2014

05:11

Common.dbconnection.exe.x86

5.5.0.5

28,784

15-Apr-2014

05:11

Common.dbconnection64.exe.x86

5.5.0.5

28,296

15-Apr-2014

05:11

Common.encryptionservices.dll.x86

5.5.0.5

14.928 người

15-Apr-2014

05:11

Common.euccontentsearch.dll.x86

5.5.0.5

16,496

15-Apr-2014

05:11

Common.excelservices.dll.x86

5.5.0.5

387,720

15-Apr-2014

05:11

Common.excelservices.resources.dll

5.5.0.5

15.008 người

15-Apr-2014

05:11

Common.fileutils.dll.x86

5.5.0.5

149,120

15-Apr-2014

05:11

Common.fileutils.resources.dll

5.5.0.5

61,592

15-Apr-2014

05:11

Common.msointerop.dll.x86

5.5.0.5

14,976

15-Apr-2014

05:11

Common.passwordmanager.dll.x86

5.5.0.5

94,328

15-Apr-2014

05:11

Common.passwordmanager.resources.dll

5.5.0.5

44,704

15-Apr-2014

05:11

Common.showhelp.exe

Không áp dụng

14.928 người

15-Apr-2014

05:11

Common.sqldatabase.dll.x86

5.5.0.5

18,032

15-Apr-2014

05:11

Common.workflowactivities.dll.x86

5.5.0.5

444,032

15-Apr-2014

05:11

Common.workflowservices.dll.x86

5.5.0.5

16.000

15-Apr-2014

05:11

Common.workflowservices.resources.dll

5.5.0.5

11,424

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare.exe.x86

5.5.0.5

281,768

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare.hxs

15.0.4320.1

188,176

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_col.hxc

Không áp dụng

670

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_col.hxt

Không áp dụng

215

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_f_col.hxk

Không áp dụng

114

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_k_col.hxk

Không áp dụng

113

15-Apr-2014

05:11

Dcf.accessmessagedismissal.txt.x86

Không áp dụng

2,592

15-Apr-2014

05:11

Dcf.excelmessagedismissal.txt.x86

Không áp dụng

718

15-Apr-2014

05:11

Dcfoffice.dll.x86

15.0.4613.1000

457,384

15-Apr-2014

05:11

Documentformat.openxml.dll.x86

2.5.4728.0

5,642,008

14-Apr-2014

18:59

Emptyreport.rdlc.x86

Không áp dụng

684

15-Apr-2014

05:11

Envdte.dll.x86

8.0.50727.932

252,512

15-Apr-2014

05:11

Filecompare.exe.x86

6.2.9200.16384

199,760

15-Apr-2014

03:56

Infragistics2.shared.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

313,976

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.shared.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

309,880

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.misc.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1,182,336

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.misc.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

854,648

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrachart.v11.1.design.dll.x86

11.1.20111.1003

2,194,072

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrachart.v8.1.design.dll.x86

8.1.20081.1000

2,149,016

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinchart.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1,796,768

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinchart.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1,686,160

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawineditors.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

506,512

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawineditors.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

461,456

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawingrid.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2,300,560

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawingrid.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1,923,744

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

219,816

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

215,704

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

268,952

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

273,048

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2,755,224

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

2,525,840

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintree.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

658,064

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintree.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

633,504

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

3,897,976

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

3,177,072

15-Apr-2014

05:11

Inquire.dll

1.0.0.0

13.400

15-Apr-2014

05:11

Microsoft.office.interop.access.dao.dll

15.0.4420.1017

80,544

15-Apr-2014

05:11

Microsoft.office.interop.access.dll

15.0.4615.1000

1,866,432

15-Apr-2014

05:11

Microsoft.office.interop.excel.dll

15.0.4615.1000

1,628,856

15-Apr-2014

05:11

Microsoft.vbe.interop.dll.x86

15.0.4609.1000

64,168

15-Apr-2014

03:56

Msvcr100.dll.x86

10.0.40219.1

773,968

14-Apr-2014

19:00

Nativeshim.dll

Không áp dụng

49,216

15-Apr-2014

05:11

Nativeshim.resources.dll

Không áp dụng

14,960

15-Apr-2014

05:11

Nativeshim.resources.dll

Không áp dụng

14,976

15-Apr-2014

05:11

Northwoods.go.dll.x86

2.4.1.1

633,448

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare.exe.x86

5.5.0.5

705,192

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare.hxs

15.0.4320.1

225,916

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_col.hxc

Không áp dụng

686

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_col.hxt

Không áp dụng

218

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_f_col.hxk

Không áp dụng

114

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_k_col.hxk

Không áp dụng

113

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetgear.dll.x86

Không áp dụng

0

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.diagram.dll

3.1.0.0

62,072

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.diagram.resources.dll

3.1.0.0

20,128

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.exceladdin.dll

5.5.1.1

2,186,896

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.exceladdin.resources.dll

5.5.1.1

939,720

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.excelservices.dll

3.1.0.0

273,040

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.excelservices.resources.dll

3.1.0.0

19,096

15-Apr-2014

05:11

Stdole.dll.x86

7.0.9466.1

23,168

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.compression.base.dll.x86

9.203.0.138

68,224

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.core.dll.x86

9.203.0.138

125,560

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.base.dll.x86

9.203.0.138

23,168

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

23,168

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.grouping.windows.dll.x86

9.203.0.138

850,568

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.windows.dll.x86

9.203.0.138

1,657,464

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

555,640

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.shared.base.dll.x86

9.203.0.138

3,619,448

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.shared.windows.dll.x86

9.203.0.138

43,664

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.tools.base.dll.x86

9.203.0.138

23,176

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.tools.windows.dll.x86

9.203.0.138

4,618,872

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.xlsio.base.dll.x86

9.203.0.138

3,168,880

15-Apr-2014

05:11


64-bit

Thông tin tệp DCF-x-none.msp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accesscompare.rdlc.x86

Không áp dụng

135,798

15-Apr-2014

05:11

Common.audititems.dll.x86

5.5.0.5

21,616

15-Apr-2014

05:11

Common.audititems.resources.dll

5.5.0.5

12,936

15-Apr-2014

05:11

Common.clientconfiguration.dll.x86

5.5.0.5

52,360

15-Apr-2014

05:11

Common.clientconfiguration.resources.dll

5.5.0.5

23,192

15-Apr-2014

05:11

Common.databasecore.dll.x86

5.5.0.5

36,976

15-Apr-2014

05:11

Common.databaseservices.dll.x86

5.5.0.5

113,784

15-Apr-2014

05:11

Common.dbconnection.exe.x86

5.5.0.5

28,784

15-Apr-2014

05:11

Common.dbconnection64.exe.x86

5.5.0.5

28,296

15-Apr-2014

05:11

Common.encryptionservices.dll.x86

5.5.0.5

14.928 người

15-Apr-2014

05:11

Common.euccontentsearch.dll.x86

5.5.0.5

16,496

15-Apr-2014

05:11

Common.excelservices.dll.x86

5.5.0.5

387,720

15-Apr-2014

05:11

Common.excelservices.resources.dll

5.5.0.5

15.008 người

15-Apr-2014

05:11

Common.fileutils.dll.x86

5.5.0.5

149,120

15-Apr-2014

05:11

Common.fileutils.resources.dll

5.5.0.5

61,592

15-Apr-2014

05:11

Common.msointerop.dll.x86

5.5.0.5

14,976

15-Apr-2014

05:11

Common.passwordmanager.dll.x86

5.5.0.5

94,328

15-Apr-2014

05:11

Common.passwordmanager.resources.dll

5.5.0.5

44,704

15-Apr-2014

05:11

Common.showhelp.exe

Không áp dụng

16,960

15-Apr-2014

05:11

Common.sqldatabase.dll.x86

5.5.0.5

18,032

15-Apr-2014

05:11

Common.workflowactivities.dll.x86

5.5.0.5

444,032

15-Apr-2014

05:11

Common.workflowservices.dll.x86

5.5.0.5

16.000

15-Apr-2014

05:11

Common.workflowservices.resources.dll

5.5.0.5

11,424

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare.exe.x86

5.5.0.5

281,768

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare.hxs

15.0.4320.1

188,176

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_col.hxc

Không áp dụng

670

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_col.hxt

Không áp dụng

215

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_f_col.hxk

Không áp dụng

114

15-Apr-2014

05:11

Databasecompare_k_col.hxk

Không áp dụng

113

15-Apr-2014

05:11

Dcf.accessmessagedismissal.txt.x86

Không áp dụng

2,592

15-Apr-2014

05:11

Dcf.excelmessagedismissal.txt.x86

Không áp dụng

718

15-Apr-2014

05:11

Dcfoffice.dll.x86

15.0.4613.1000

457,384

15-Apr-2014

05:11

Documentformat.openxml.dll.x86

2.5.4728.0

5,642,008

15-Apr-2014

05:11

Emptyreport.rdlc.x86

Không áp dụng

684

15-Apr-2014

05:11

Envdte.dll.x86

8.0.50727.932

252,512

15-Apr-2014

05:11

Filecompare.exe.x86

6.2.9200.16384

199,760

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.shared.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

313,976

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.shared.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

309,880

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.misc.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1,182,336

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.misc.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

854,648

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrachart.v11.1.design.dll.x86

11.1.20111.1003

2,194,072

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrachart.v8.1.design.dll.x86

8.1.20081.1000

2,149,016

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinchart.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

1,796,768

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinchart.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1,686,160

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawineditors.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

506,512

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawineditors.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

461,456

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawingrid.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2,300,560

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawingrid.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

1,923,744

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

219,816

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawinstatusbar.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

215,704

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

268,952

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintabcontrol.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

273,048

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

2,755,224

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintoolbars.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

2,525,840

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintree.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

658,064

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.ultrawintree.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

633,504

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.v11.1.dll.x86

11.1.20111.1003

3,897,976

15-Apr-2014

05:11

Infragistics2.win.v8.1.dll.x86

8.1.20081.1000

3,177,072

15-Apr-2014

05:11

Inquire.dll

1.0.0.0

13.400

15-Apr-2014

05:11

Microsoft.office.interop.access.dao.dll

15.0.4420.1017

80,520

15-Apr-2014

05:10

Microsoft.office.interop.access.dll

15.0.4615.1000

1,866,432

15-Apr-2014

05:10

Microsoft.office.interop.excel.dll

15.0.4615.1000

1,628,856

15-Apr-2014

05:10

Microsoft.vbe.interop.dll.x86

15.0.4609.1000

64,168

15-Apr-2014

05:11

Msvcr100.dll.x86

10.0.40219.1

773,968

15-Apr-2014

05:11

Nativeshim.dll

Không áp dụng

64,680

15-Apr-2014

05:11

Nativeshim.resources.dll

Không áp dụng

14,960

15-Apr-2014

05:11

Northwoods.go.dll.x86

2.4.1.1

633,448

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare.exe.x86

5.5.0.5

705,192

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare.hxs

15.0.4320.1

225,916

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_col.hxc

Không áp dụng

686

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_col.hxt

Không áp dụng

218

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_f_col.hxk

Không áp dụng

114

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetcompare_k_col.hxk

Không áp dụng

113

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetgear.dll.x86

Không áp dụng

0

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.diagram.dll.x86

3.1.0.0

62,072

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.diagram.resources.dll

3.1.0.0

20,128

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.exceladdin.dll.x86

5.5.1.1

2,186,896

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.exceladdin.resources.dll

5.5.1.1

939,720

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.excelservices.dll.x86

3.1.0.0

273,040

15-Apr-2014

05:11

Spreadsheetiq.excelservices.resources.dll

3.1.0.0

19,096

15-Apr-2014

05:11

Stdole.dll.x86

7.0.9466.1

23,168

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.compression.base.dll.x86

9.203.0.138

68,224

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.core.dll.x86

9.203.0.138

125,560

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.base.dll.x86

9.203.0.138

23,168

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

23,168

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.grouping.windows.dll.x86

9.203.0.138

850,568

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grid.windows.dll.x86

9.203.0.138

1,657,464

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.grouping.base.dll.x86

9.203.0.138

555,640

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.shared.base.dll.x86

9.203.0.138

3,619,448

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.shared.windows.dll.x86

9.203.0.138

43,664

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.tools.base.dll.x86

9.203.0.138

23,176

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.tools.windows.dll.x86

9.203.0.138

4,618,872

15-Apr-2014

05:11

Syncfusion.xlsio.base.dll.x86

9.203.0.138

3,168,880

15-Apr-2014

05:11


Windows 8

 1. Vuốt vào từ cạnh phải của màn hình, sau đó bấm vào Tìm kiếm. Nếu bạn đang sử dụng chuột, trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình rồi sau đó bấm Tìm kiếm.

 2. Nhập windows update, chạm hoặc bấm cài đặt, và sau đó chạm hoặc bấm xem cài đặt bản Cập Nhật trong kết quả tìm kiếm.

 3. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị và sau đó chạm hoặc bấm Cập Nhật 2880482, rồi chạm hoặc bấm dỡ cài đặt.

Windows 7

 1. Bấm vào Bắt đầu rồi bấm vào Chạy.

 2. Nhập appwiz.cpl và sau đó bấm OK.

 3. Nhấp vào Xem bản cập nhật đã cài đặt.

 4. Trong danh sách các bản Cập Nhật, định vị sau đó bấm vào Cập Nhật 2880482 và sau đó bấm dỡ cài đặt.Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office có các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các Phiên bản Office. Để biết thêm thông tin về Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống Office, hãy truy cập website sau của Microsoft:

Hỗ trợ CNTT và tài nguyên dành cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×