Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2880963 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 13 tháng 5, 2014. Các liên kết tải xuống cho bản cập nhật này cũng được đưa vào tại đây. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất dành cho SharePoint Server 2013. Nó cũng bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Bạn có thể sử dụng Windows Update để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật (đề xuất). Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Osfserver-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Exp_pdf_server.dll

15.0.4545.1000

140.984

25-Apr-2014

05:23

Exp_xps_server.dll

15.0.4567.1000

77.496

25-Apr-2014

05:23

Htmlutil.dll

15.0.4615.1000

2.613.440

25-Apr-2014

05:23

Igxserver.dll

15.0.4615.1000

10.429.600

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

786.624

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

25-Apr-2014

03:25

Microsoft.sharepoint.workflowservices.activities.dll

15.0.4615.1000

266.968

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.sharepoint.workflowservices.dll

15.0.4615.1000

267.480

25-Apr-2014

05:23

Microsoft.sharepoint.workflowservices.intl.dll

15.0.4454.1000

20.592

25-Apr-2014

05:23

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

25-Apr-2014

05:23

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

25-Apr-2014

05:23

Mshy7bg.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ct.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7cz.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7da.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7el.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7en.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7es.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7et.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7eu.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7fi.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7fr.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ge.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7gl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7hr.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7it.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7lt.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7lv.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7nb.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7nl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7no.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pb.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7pt.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ro.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7ru.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sk.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sl.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7srm.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sro.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7sw.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7tr.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Mshy7uk.dll

15.0.4609.1000

225.488

25-Apr-2014

05:23

Msores.dll

15.0.4615.1000

80.806.080

25-Apr-2014

05:23

Msoserver.dll

15.0.4615.1000

25.071.296

25-Apr-2014

05:23

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1.522.880

25-Apr-2014

05:23

Oartodfserver.dll

15.0.4613.1000

3.831.472

25-Apr-2014

05:23

Oartserver.dll

15.0.4615.1000

21.463.736

25-Apr-2014

05:23

Office.odf

15.0.4599.1000

5.241.000

25-Apr-2014

05:23

Resources.resx

Not Applicable

2.024

25-Apr-2014

05:23

Resources.resx

Not Applicable

6.928

25-Apr-2014

05:23

Riched20.dll

15.0.4599.1000

2.226.344

25-Apr-2014

05:23

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

25-Apr-2014

05:23

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.581

25-Apr-2014

05:23

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.575

25-Apr-2014

05:23

Wfassocform.aspx

Not Applicable

11.791

25-Apr-2014

05:23

Wfinitform.aspx

Not Applicable

9.117

25-Apr-2014

05:23

Workflowservicestatus.aspx

Not Applicable

3.315

25-Apr-2014

05:23

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×