Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật 2881027 cho Microsoft Office Web Apps đã được phát hành vào ngày 10 tháng 6, 2014. Bản cập nhật này cung cấp các bản sửa lỗi mới nhất cho Office Web Apps. Nó bao gồm các cải thiện về độ ổn định và hiệu suất.

Tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Bạn có thể sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật (đề xuất). Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Cài đặt điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt gói dịch vụ Microsoft Office Web Apps 1 (SP1) hoặc gói dịch vụ 2 (SP2). Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2460073 Mô tả Office Web Apps SP1

2687470 Mô tả Office Web Apps SP2

Thông tin về khởi động lại

Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Vấn đề khắc phục Cập Nhật

  • Khi bạn từ chối một thay đổi được theo dõi vào bảng trong tài liệu Word 2010, cấu trúc bảng có thể thay đổi đột ngột. Ví dụ, hàng bảng có thể chuyển sang bên trái bên ngoài ranh giới bảng.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Wacwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acl1039.js

Not Applicable

8.184

12-Nov-2010

08:50

Acl1069.js

Not Applicable

3.546

12-Nov-2010

08:50

Acl1087.js

Not Applicable

21.351

12-Nov-2010

08:50

Acl1094.js

Not Applicable

4.755

12-Nov-2010

08:50

Acl1095.js

Not Applicable

42.432

12-Nov-2010

08:50

Acl1097.js

Not Applicable

10.257

12-Nov-2010

08:50

Acl1098.js

Not Applicable

61.965

12-Nov-2010

08:50

Acl1099.js

Not Applicable

28.188

12-Nov-2010

08:50

Acl1102.js

Not Applicable

43.095

12-Nov-2010

08:50

Acl1106.js

Not Applicable

18.009

12-Nov-2010

08:50

Acl2068.js

Not Applicable

7.330

12-Nov-2010

08:50

Acl2074.js

Not Applicable

19.244

12-Nov-2010

08:50

Acl2108.js

Not Applicable

8.664

12-Nov-2010

08:50

Bootedit.js

Not Applicable

841.280

11-Feb-2014

16:16

Bootview.js

Not Applicable

692.227

31-Oct-2012

16:56

Box4intl.js

Not Applicable

54.846

21-Dec-2010

09:56

Ewa.js

Not Applicable

760.645

09-Jan-2013

08:36

Exp_pdf_server.dll

14.0.7119.5000

131.768

26-Feb-2014

15:04

Exp_xps_server.dll

14.0.7119.5000

73.400

26-Feb-2014

15:04

Gkword.dll

14.0.7011.1000

3.196.080

08-Mar-2013

16:06

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

06-Mar-2013

01:02

Microsoft.office.server.powerpoint.core.webedit.dll

14.0.7104.5000

103.080

26-Jun-2013

13:24

Microsoft.office.server.powerpoint.pipe.interface.dll

14.0.7122.5000

43.712

31-Mar-2014

21:31

Microsoft.office.web.common.dll

14.0.7102.5000

1.145.536

22-May-2013

18:46

Microsoft.office.web.common.intl.resources.dll

14.0.6015.1000

22.400

20-Dec-2010

20:44

Microsoft.office.web.conversion.viewing.dll

14.0.6109.5000

79.744

09-Aug-2011

12:53

Microsoft.office.web.nativeutils.dll

14.0.7104.5000

172.224

25-Jun-2013

14:09

Microsoft.office.web.sandbox.dll

14.0.7008.1000

126.576

09-Jan-2013

05:45

Mshy7ct.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7cz.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7da.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7en.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7en.lex

14.0.7001.1000

475.648

23-Aug-2012

05:45

Mshy7es.dll

14.0.7005.1000

224.360

31-Oct-2012

04:46

Mshy7fr.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7ge.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7it.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7nb.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7nl.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7no.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7pb.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7pl.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7pt.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7ru.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7sw.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Mshy7tr.dll

14.0.7005.1000

224.376

31-Oct-2012

04:46

Msores.dll

14.0.7109.5000

72.524.480

05-Sep-2013

10:37

Msoserver.dll

14.0.7119.5000

21.338.304

26-Feb-2014

15:04

Msptls.dll

14.0.7005.1000

1.199.200

31-Oct-2012

04:24

Mwordc.aspx

Not Applicable

497

24-Aug-2009

10:33

Oartserver.dll

14.0.7118.5000

29.840.568

11-Feb-2014

13:01

Office.odf

14.0.7109.5000

4.300.456

04-Sep-2013

16:17

Onenoteframe.aspx

Not Applicable

1.133

29-Mar-2011

23:49

Onsrvu.dll

14.0.7104.5000

2.448.584

25-Jun-2013

14:04

Powerpointimagecluster.css

Not Applicable

14.462

29-Mar-2011

08:14

Powerpointintl.js

Not Applicable

62.880

30-Mar-2011

00:09

Ppserver.dll

14.0.7107.5000

6.832.808

12-Aug-2013

11:55

Riched20.dll

14.0.7008.1000

1.871.432

15-Jan-2013

04:33

Stylesedit.css

Not Applicable

26.470

21-Dec-2010

10:09

Stylesread.css

Not Applicable

20.876

21-Dec-2010

10:09

Stylesview.css

Not Applicable

19.715

21-Dec-2010

10:09

Sword.dll

14.0.7124.5000

7.550.128

06-May-2014

21:55

Uls.native.dll

14.0.7011.1000

454.336

06-Mar-2013

01:02

Wacword.dll

14.0.6112.5000

60.288

05-Oct-2011

14:14

Wordeditorframe.aspx

Not Applicable

1.153

29-Mar-2011

23:49

Wordviewer.js

Not Applicable

492.295

15-May-2012

14:55

Wordviewerframe.aspx

Not Applicable

1.139

29-Mar-2011

23:49

Wordviewerintl.js

Not Applicable

6.184

21-Dec-2010

09:57

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office. Để biết thêm thông tin về TechCenter của hệ thống Office, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Hỗ trợ và tài nguyên CNTT cho Microsoft Office

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×