Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này liệt kê các sự cố được khắc phục trong Rollup 4 cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 gói dịch vụ 2 (SP2).

Sự cố được khắc phục trong gói cập nhật này

Sự cố được khắc phục được liệt kê trong bài viết sau đây. Để xem sự cố, hãy bấm vào số bài viết để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft.

Bài viết

Tiêu đề

2889345

Khắc phục sự cố: Tài khoản bị khóa ngoài thời AccountLockoutResetTime Forefront Threat Management Gateway 2010 SP2

2890549

Khắc phục: Giá trị không chính xác theo dõi hiệu suất khi truy vấn từ một ứng dụng .NET Framework Forefront Threat Management Gateway 2010

2890563

Khắc phục: các giá trị "URL" và "Tên máy chủ đích" là không thể đọc được trong Nhật ký proxy web của Forefront Threat Management Gateway 2010

2891026

Khắc phục: Dịch vụ tường lửa rò rỉ bộ nhớ nếu kiểm tra phần mềm độc hại được bật trong Forefront Threat Management Gateway 2010

2888619

Khắc phục: Thay đổi mật khẩu không thành công nếu người dùng DN thuộc tính chứa một dấu gạch chéo lên và một ký tự đặc biệt Active Directory LDAP xác định trong Forefront Threat Management Gateway 2010

2863383

Khắc phục: "truy vấn dừng vì một lỗi xảy ra khi nó chạy" khi bạn chạy truy vấn không sống Forefront Threat Management Gateway 2010 SP2

2899720

Khắc phục: Threat Management Gateway 2010 sai gửi tiêu đề "Hãy th" khi trả lời yêu cầu tệp Media Player TỆP

2899716

Khắc phục: Dịch vụ tường lửa (Wspsrv.exe) lỗi khi yêu cầu xuất bản web được xử lý Forefront Threat Management Gateway 2010

2899713

Khắc phục: Truy cập vào các trang web SSL có thể không khả dụng khi kiểm tra HTTPS được bật trong Forefront Threat Management Gateway 2010

Thông tin

Thông tin về cập nhật nóng

Cập nhật nóng được hỗ trợ do Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Chỉ áp dụng hotfix này cho hệ thống đang gặp các vấn đề cụ thể.

Nếu cập nhật nóng này sẵn có để tải xuống thì sẽ có phần "Cập nhật nóng có sẵn để tải xuống" ở đầu bài viết Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, hãy gửi một yêu cầu tới bộ phận Hỗ trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để nhận hotfix.

Lưu ý Nếu sự cố khác xảy ra hoặc nếu cần khắc phục sự cố, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ tính cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các sự cố không phù hợp với cập nhật nóng cụ thể này. Để có danh sách đầy đủ số điện thoại hỗ trợ và dịch vụ khách hàng của Microsoft hoặc để tạo yêu cầu dịch vụ riêng, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportLưu ý Mẫu "Tải xuống cập nhật nóng sẵn có" hiển thị các ngôn ngữ mà cập nhật nóng này sẵn có. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do cập nhật nóng này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để cài đặt bản cập nhật này, bạn phải có gói dịch vụ 2 dành cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Thông tin thay thế cập nhật nóng

Cập nhật nóng này không thay thế cập nhật nóng được phát hành trước đó.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Authdflt.dll

7.0.9193.601

251,720

27-Sep-2013

20:09

x64

Comphp.dll

7.0.9193.601

257,376

27-Sep-2013

20:09

x64

Complp.dll

7.0.9193.601

108,032

27-Sep-2013

20:09

x64

Cookieauthfilter.dll

7.0.9193.601

682,760

27-Sep-2013

20:09

x64

Dailysum.exe

7.0.9193.601

186,288

27-Sep-2013

20:09

x64

Diffserv.dll

7.0.9193.601

162,616

27-Sep-2013

20:09

x64

Diffservadmin.dll

7.0.9193.601

310,400

27-Sep-2013

20:09

x64

Empfilter.dll

7.0.9193.601

710,576

27-Sep-2013

20:09

x64

Empscan.dll

7.0.9193.601

267,664

27-Sep-2013

20:09

x64

Fpcsqmconfig.com.xml

Không áp dụng

137,103

13-Feb-2012

14:24

Không áp dụng

Fweng.sys

7.0.9193.572

845,440

12-Dec-2012

15:31

x64

Fwengnotify.dll

7.0.9193.572

154,280

12-Dec-2012

15:31

x64

Gwpafltr.dll

7.0.9193.601

191,456

27-Sep-2013

20:09

x64

Httpadmin.dll

7.0.9193.601

242,944

27-Sep-2013

20:09

x64

Httpfilter.dll

7.0.9193.601

251,208

27-Sep-2013

20:09

x64

Isarepgen.exe

7.0.9193.601

79,704

27-Sep-2013

20:09

x64

Ldapfilter.dll

7.0.9193.601

189,896

27-Sep-2013

20:09

x64

Linktranslation.dll

7.0.9193.601

418,592

27-Sep-2013

20:09

x64

Managedapi.dll

7.0.9193.601

80,752

27-Sep-2013

20:09

x64

Microsoft.isa.reportingservices.dll

7.0.9193.601

876,328

27-Sep-2013

20:09

x64

Microsoft.isa.rpc.managedrpcserver.dll

7.0.9193.601

172,440

27-Sep-2013

20:09

x64

Microsoft.isa.rpc.rwsapi.dll

7.0.9193.601

136,920

27-Sep-2013

20:09

x64

Mpclient.dll

7.0.9193.601

128,632

27-Sep-2013

20:09

x64

Msfpc.dll

7.0.9193.601

1,079,304

27-Sep-2013

20:09

x64

Msfpccom.dll

7.0.9193.601

13,441,392

27-Sep-2013

20:09

x64

Msfpcmix.dll

7.0.9193.601

569,448

27-Sep-2013

20:09

x64

Msfpcsec.dll

7.0.9193.601

386,656

27-Sep-2013

20:09

x64

Msfpcsnp.dll

7.0.9193.601

17,094,808

27-Sep-2013

20:09

x64

Mspadmin.exe

7.0.9193.601

1,118,456

27-Sep-2013

20:09

x64

Mspapi.dll

7.0.9193.601

130,680

27-Sep-2013

20:09

x64

Msphlpr.dll

7.0.9193.601

1,278,600

27-Sep-2013

20:09

x64

Mspmon.dll

7.0.9193.601

150,232

27-Sep-2013

20:09

x64

Mspsec.dll

7.0.9193.601

84,872

27-Sep-2013

20:09

x64

Preapi.dll

7.0.9193.601

21.536

27-Sep-2013

20:09

x64

Radiusauth.dll

7.0.9193.601

137,896

27-Sep-2013

20:09

x64

Ratlib.dll

7.0.9193.601

148,184

27-Sep-2013

20:09

x64

Reportadapter.dll

7.0.9193.601

723,888

27-Sep-2013

20:09

x86

Reportdatacollector.dll

7.0.9193.601

1,127,648

27-Sep-2013

20:09

x86

Softblockfltr.dll

7.0.9193.601

143,552

27-Sep-2013

20:09

x64

Updateagent.exe

7.0.9193.601

211,520

27-Sep-2013

20:09

x64

W3filter.dll

7.0.9193.601

1,405,808

27-Sep-2013

20:09

x64

W3papi.dll

7.0.9193.601

21,024

27-Sep-2013

20:09

x64

W3pinet.dll

7.0.9193.601

35,432

27-Sep-2013

20:09

x64

W3prefch.exe

7.0.9193.601

341,312

27-Sep-2013

20:09

x64

Webobjectsfltr.dll

7.0.9193.601

170,320

27-Sep-2013

20:09

x64

Wploadbalancer.dll

7.0.9193.601

203,840

27-Sep-2013

20:09

x64

Wspapi.dll

7.0.9193.601

49,840

27-Sep-2013

20:09

x64

Wspperf.dll

7.0.9193.601

131,192

27-Sep-2013

20:09

x64

Wspsrv.exe

7.0.9193.601

2,453,336

27-Sep-2013

20:09

x64

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×