Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cung cấp hỗ trợ cơ sở dữ liệu Windows APN tên điểm truy cập điện thoại di động (LMT tiếng Lát-vi) (APN). Bản cập nhật này áp dụng cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải xuống bản cập nhật này, cài đặt .

Thông tin

Xem .

Tham khảo

Xem Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×