Tóm tắt

Thông tin công bố lỗ hổng bảo mật tồn tại trong ra rằng một số đối tượng ActiveX instantiated. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể truy cập vào nội dung được bảo vệ bộ nhớ.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy đi tới CVE-2017-0242.

Thêm thông tin

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin triển khai

Để triển khai các chi tiết bản Cập Nhật bảo mật này, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 9 tháng 5 năm 2017

Thêm thông tin

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB4018927-ia64.msu

27D474F44AD7A45969BA4BBBBF53349EF0DD1AC7

DAF22C0C2096613454CB0360D85974BB3F87B4BC2B8E184C50553DC52CE1E9DB

Windows6.0-KB4018927-x64.msu

5EA789D60FE935C4CBBB9A8BDEB3B05E51E3928B

AE0CFFDD08F172905419A7F85BC05CB1E17E6A9E1C7ACEF768CC280F72EEC2A6

Windows6.0-KB4018927-x86.msu

20E9C85C9802777CF36FEE0FDDA32A3C00C37A30

F1264F281A8B9BFC9B2C100F55911B119CBD72F72C5BC554E0466DCEA03673EB


Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Server 2008

 

Lưu ý:

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msadcf.dll

6.0.6002.19770

176,128

10-Apr-2017

22:53

IA-64

Msadcf.dll

6.0.6002.24089

176,128

07-Apr-2017

15:17

IA-64

Msadcf.dll

6.0.6002.19770

73,728

10-Apr-2017

23:03

x86

Msadcf.dll

6.0.6002.24089

73,728

07-Apr-2017

15:24

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msadcf.dll

6.0.6002.19770

90,112

10-Apr-2017

23:21

x64

Msadcf.dll

6.0.6002.24089

90,112

07-Apr-2017

15:43

x64

Msadcf.dll

6.0.6002.19770

73,728

10-Apr-2017

23:03

x86

Msadcf.dll

6.0.6002.24089

73,728

07-Apr-2017

15:24

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Msadcf.dll

6.0.6002.19770

73,728

10-Apr-2017

23:03

x86

Msadcf.dll

6.0.6002.24089

73,728

07-Apr-2017

15:24

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×