Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy đi tới CVE 2017 0158.

Thông tin

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Câu hỏi thường gặp của Windows Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin triển khai

Để triển khai các chi tiết bản Cập Nhật bảo mật này, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 11 tháng 4 năm 2017

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB4015067-ia64.msu

B957A0987B2D6337FF441119334F43F0D51B9EE6

BB67EC7D0EF410EC27A49747297430DC6100029A00C0405D5E98683CC9F135B7

Windows6.0-KB4015067-x64.msu

517D45FB995BADB84E7F18601965DDF37F64B2BF

7F6BD479A7EDB75CA8AC4E67A4BEC6347F94BBBD75C58F3990CCCFD00102974E

Windows6.0-KB4015067-x86.msu

D698FBEB707658DDA42DD82FB9F01D90CC5A9996

86A72C201D5D29EA0B7FC992A1EFBEAFDD9E6E6B0807F047872AA39B9CD4C825

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cdosys.dll

6.6.6002.24072

2,118,144

09-Mar-2017

16:16

IA-64

Msado60.tlb

6.0.6002.24072

73,728

09-Mar-2017

15:47

Không áp dụng

Msado15.dll

6.0.6002.19749

1,798,144

09-Mar-2017

16:40

IA-64

Msado15.dll

6.0.6002.24072

1,904,640

09-Mar-2017

16:17

IA-64

Cdosys.dll

6.6.6002.24072

805,888

09-Mar-2017

16:20

x86

Msado60.tlb

6.0.6002.24072

73,728

09-Mar-2017

15:39

Không áp dụng

Msado15.dll

6.0.6002.19749

708,608

09-Mar-2017

16:53

x86

Msado15.dll

6.0.6002.24072

737,280

09-Mar-2017

16:21

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cdosys.dll

6.6.6002.24072

1,151,488

09-Mar-2017

16:32

x64

Msado60.tlb

6.0.6002.24072

73,728

09-Mar-2017

15:58

Không áp dụng

Msado15.dll

6.0.6002.19749

978,944

09-Mar-2017

17:10

x64

Msado15.dll

6.0.6002.24072

1,036,288

09-Mar-2017

16:33

x64

Cdosys.dll

6.6.6002.24072

805,888

09-Mar-2017

16:20

x86

Msado60.tlb

6.0.6002.24072

73,728

09-Mar-2017

15:39

Không áp dụng

Msado15.dll

6.0.6002.19749

708,608

09-Mar-2017

16:53

x86

Msado15.dll

6.0.6002.24072

737,280

09-Mar-2017

16:21

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cdosys.dll

6.6.6002.24072

805,888

09-Mar-2017

16:20

x86

Msado60.tlb

6.0.6002.24072

73,728

09-Mar-2017

15:39

Không áp dụng

Msado15.dll

6.0.6002.19749

708,608

09-Mar-2017

16:53

x86

Msado15.dll

6.0.6002.24072

737,280

09-Mar-2017

16:21

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×