Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy đi tới CVE 2017 0184.

Thông tin

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem Câu hỏi thường gặp của Windows Update.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB3217841-x64.msu

E4E7FCF639CD9F1047587CF9C0C465CDE14725BB

D3E5223DD942E0A839DD13EB89F1638E8342E5A99D3AA5BA3494858289218C9C


Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Server 2008

Lưu ý:

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Isoparser.sys

6.0.6002.19728

19,968

13-Jan-2017

19:10

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Passthruparser.sys

6.0.6002.19728

28,672

13-Jan-2017

19:10

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Storvsp.sys

6.0.6002.19728

121,856

13-Jan-2017

19:10

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Vhdparser.sys

6.0.6002.19728

87,552

13-Jan-2017

19:10

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Isoparser.sys

6.0.6002.24051

19,968

13-Jan-2017

18:53

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Passthruparser.sys

6.0.6002.24051

28,672

13-Jan-2017

18:53

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Storvsp.sys

6.0.6002.24051

120,832

13-Jan-2017

18:53

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Vhdparser.sys

6.0.6002.24051

87,552

13-Jan-2017

18:53

x64

SP.

AMD64_WSTORVSP

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×