Tóm tắt

Cao đặc quyền tồn tại trong Windows COM tổng hợp Marshaler. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng có thể chạy mã bất kỳ với đặc quyền nâng cao.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy Hướng dẫn Cập Nhật bảo mật.

Thông tin thêm

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin triển khai

Để triển khai các chi tiết bản Cập Nhật bảo mật này, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 9 tháng 5 năm 2017

Thông tin thêm

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB4018556-ia64.msu

78887F2993AED4D8DCEBA958A362134E40F5B116

8996176D602E9F25899C25CCD9052404F3CCB02FBC265BB38D4A29DFA6A61B2C

Windows6.0-KB4018556-x64.msu

4728E8EAC4BD21D2F037349A59540EF40888177D

F399A7F1A58A299C10C72E206665CD23C0182E339F128A4E3835D6DC0ADF3546

Windows6.0-KB4018556-x86.msu

7766800F74B02A4062E52BE4F39B4BB1C17E9849

254A546922E4052BC2DD0036C67AABED643E6A2F8182C1D1663C9F1582DE1EA6


Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Server 2008

Lưu ý:

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

373,760

06-Feb-2016

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

255,488

06-Feb-2016

01:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,536

06-Feb-2016

03:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

352,768

06-Feb-2016

04:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

349,696

06-Feb-2016

03:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

346,624

06-Feb-2016

04:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

338,944

06-Feb-2016

03:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

373,760

07-Apr-2017

16:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

255,488

07-Apr-2017

15:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,536

07-Apr-2017

16:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

352,768

07-Apr-2017

17:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

349,696

07-Apr-2017

16:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

346,624

07-Apr-2017

16:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

338,944

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1,964,544

06-Feb-2016

01:39

IA-64

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.24089

1,963,520

07-Apr-2017

15:16

IA-64

Không áp dụng

Ole32.dll

6.0.6002.19773

4,193,792

14-Apr-2017

20:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24089

4,188,160

07-Apr-2017

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6002.19773

1,216,000

14-Apr-2017

20:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6002.24089

1,220,096

07-Apr-2017

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6001.18000

3,072

19-Jan-2008

08:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

23,040

14-Apr-2017

21:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6001.18000

3,072

19-Jan-2008

08:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

20:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6001.18000

3,072

19-Jan-2008

08:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,064

14-Apr-2017

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6001.18000

3,072

19-Jan-2008

08:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

13,824

14-Apr-2017

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6001.18000

3,072

19-Jan-2008

13:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

12.800

14-Apr-2017

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6001.18000

3,072

19-Jan-2008

13:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

9,728

14-Apr-2017

21:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6001.18000

3,072

19-Jan-2008

13:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

9,728

14-Apr-2017

21:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

23,040

07-Apr-2017

16:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

15:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

15:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,064

07-Apr-2017

16:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

13,824

07-Apr-2017

16:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

12.800

07-Apr-2017

16:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

9,728

07-Apr-2017

16:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

9,728

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6001.18000

13,312

19-Jan-2008

08:26

IA-64

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.19773

23,552

14-Apr-2017

19:05

IA-64

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6002.24089

13,312

07-Apr-2017

15:16

IA-64

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.24089

23,552

07-Apr-2017

14:36

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

145920

12-Aug-2016

18:54

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.24089

150,016

07-Apr-2017

15:16

IA-64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

2,191,360

18-Mar-2016

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.24089

2,193,920

07-Apr-2017

15:16

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

2,575,672

21-Mar-2016

22:52

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.24089

2,552,048

11-Apr-2017

04:03

IA-64

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.19773

2,023,424

14-Apr-2017

20:16

IA-64

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.24089

2,025,472

07-Apr-2017

15:17

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19764

9,484,008

06-Apr-2017

15:57

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24089

9,469,672

07-Apr-2017

15:44

IA-64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

3,298,816

06-Feb-2016

01:41

IA-64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24089

3,289,088

07-Apr-2017

15:17

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19598

159,232

06-Feb-2016

00:36

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.24089

159,232

07-Apr-2017

14:22

IA-64

Không áp dụng

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

27,648

06-Feb-2016

01:41

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

524,288

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

43,008

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

617,984

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-Mar-2016

23:41

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24089

27,648

07-Apr-2017

15:17

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24089

524,288

07-Apr-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24089

43,008

07-Apr-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24089

617,984

07-Apr-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

07-Apr-2017

15:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Comcat.dll

6.0.6000.16386

7,168

02-Nov-2006

09:46

x86

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.19773

23,552

14-Apr-2017

19:01

x86

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6002.24089

7,168

07-Apr-2017

15:23

x86

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.24089

23,552

07-Apr-2017

14:31

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

861,696

18-Mar-2016

17:10

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.24089

862,720

07-Apr-2017

15:25

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,171,488

21-Mar-2016

22:52

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.24089

1,167,880

11-Apr-2017

04:03

x86

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.19773

574,464

14-Apr-2017

20:31

x86

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.24089

574,464

07-Apr-2017

15:24

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679,424

06-Feb-2016

02:12

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24089

678,912

07-Apr-2017

15:25

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43,008

06-Feb-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7,680

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14,336

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.24089

43,008

07-Apr-2017

15:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24089

7,680

07-Apr-2017

14:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24089

14,336

07-Apr-2017

15:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

07-Apr-2017

14:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24089

2,560

07-Apr-2017

14:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24089

5.120

07-Apr-2017

15:25

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

04:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

266,240

06-Feb-2016

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

360,448

06-Feb-2016

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

360,448

06-Feb-2016

04:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

356,352

06-Feb-2016

03:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

348,160

06-Feb-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

266,240

07-Apr-2017

15:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

360,448

07-Apr-2017

16:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

360,448

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

356,352

07-Apr-2017

16:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

348,160

07-Apr-2017

16:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802,304

06-Feb-2016

02:11

x86

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.24089

802,816

07-Apr-2017

15:22

x86

Không áp dụng

Ole32.dll

6.0.6002.19773

1,321,472

14-Apr-2017

20:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24089

1,318,912

07-Apr-2017

15:24

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

10:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,576

14-Apr-2017

21:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

07-Nov-2006

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Nov-2006

23:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

08-Nov-2006

07:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

15:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

15:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,576

07-Apr-2017

16:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

371,200

06-Feb-2016

04:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

379,392

06-Feb-2016

04:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

376,832

06-Feb-2016

04:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

373,760

06-Feb-2016

04:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

04:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

255,488

06-Feb-2016

02:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

381,952

06-Feb-2016

04:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

375,808

06-Feb-2016

03:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,536

06-Feb-2016

03:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

366,080

06-Feb-2016

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

383,488

06-Feb-2016

05:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

380,928

06-Feb-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

352,768

06-Feb-2016

03:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

349,696

06-Feb-2016

05:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

374,272

06-Feb-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

380,416

06-Feb-2016

04:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,536

06-Feb-2016

03:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

379,392

06-Feb-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

379,904

06-Feb-2016

04:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,536

06-Feb-2016

03:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

375,296

06-Feb-2016

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

375,296

06-Feb-2016

04:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

346,624

06-Feb-2016

03:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

338,944

06-Feb-2016

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

371,200

07-Apr-2017

17:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

379,392

07-Apr-2017

17:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

376,832

07-Apr-2017

17:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

373,760

07-Apr-2017

17:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

17:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

255,488

07-Apr-2017

15:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

381,952

07-Apr-2017

17:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

375,808

07-Apr-2017

17:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,536

07-Apr-2017

17:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

366,080

07-Apr-2017

17:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

383,488

07-Apr-2017

17:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

380,928

07-Apr-2017

17:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

352,768

07-Apr-2017

17:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

349,696

07-Apr-2017

17:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

374,272

07-Apr-2017

17:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

380,416

07-Apr-2017

17:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,536

07-Apr-2017

17:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

379,392

07-Apr-2017

17:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

379,904

07-Apr-2017

17:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,536

07-Apr-2017

17:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

375,296

07-Apr-2017

17:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

375,296

07-Apr-2017

17:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

346,624

07-Apr-2017

17:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

338,944

07-Apr-2017

17:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1,067,008

06-Feb-2016

01:59

x64

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.24089

1,067,520

07-Apr-2017

15:42

x64

Không áp dụng

Ole32.dll

6.0.6002.19773

1,910,784

14-Apr-2017

20:38

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24089

1,918,464

07-Apr-2017

15:43

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6002.19773

720,896

14-Apr-2017

20:38

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6002.24089

722,944

07-Apr-2017

15:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

05-Dec-2006

03:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

16,896

14-Apr-2017

21:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

08-Jan-2007

19:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

19,968

14-Apr-2017

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

21-Nov-2006

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,992

14-Apr-2017

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

02-Nov-2006

11:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

23,040

14-Apr-2017

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

05-Jan-2007

03:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,064

14-Apr-2017

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

02-Nov-2006

11:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

20:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

02-Nov-2006

12:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

22,528

14-Apr-2017

21:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

27-Nov-2006

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

19,968

14-Apr-2017

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

02-Nov-2006

12:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,064

14-Apr-2017

21:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

13-Dec-2006

22:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

16,384

14-Apr-2017

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

16-Jan-2007

03:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

22,528

14-Apr-2017

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

05-Nov-2006

23:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

23,552

14-Apr-2017

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

02-Nov-2006

11:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

13,824

14-Apr-2017

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

07-Nov-2006

03:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

12.800

14-Apr-2017

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

21-Nov-2006

03:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

02-Nov-2006

13:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

22,016

14-Apr-2017

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

05-Dec-2006

03:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

22,528

14-Apr-2017

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

05-Nov-2006

23:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

22,016

14-Apr-2017

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

18-Jan-2007

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

22,016

14-Apr-2017

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

09-Nov-2006

03:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

21-Nov-2006

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

19,968

14-Apr-2017

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

05-Jan-2007

03:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

19.456

14-Apr-2017

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

05-Nov-2006

23:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

9,728

14-Apr-2017

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3,072

08-Nov-2006

07:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

9,728

14-Apr-2017

21:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

16,896

07-Apr-2017

16:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

19,968

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,992

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

23,040

07-Apr-2017

16:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,064

07-Apr-2017

16:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

15:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

15:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

22,528

07-Apr-2017

17:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

19,968

07-Apr-2017

16:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,064

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

16,384

07-Apr-2017

16:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

22,528

07-Apr-2017

16:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

17:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

23,552

07-Apr-2017

17:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

17:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

13,824

07-Apr-2017

17:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

12.800

07-Apr-2017

16:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

17:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

17:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

22,016

07-Apr-2017

17:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

22,528

07-Apr-2017

16:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

22,016

07-Apr-2017

16:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

22,016

07-Apr-2017

16:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

19,968

07-Apr-2017

16:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

19.456

07-Apr-2017

16:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

9,728

07-Apr-2017

16:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3,072

07-Apr-2017

16:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

9,728

07-Apr-2017

16:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6000.16386

8.704 người

02-Nov-2006

11:16

x64

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.19773

23,552

14-Apr-2017

19:20

x64

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6002.24089

8.704 người

07-Apr-2017

15:42

x64

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.24089

23,552

07-Apr-2017

14:55

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

86,016

12-Aug-2016

19:07

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.24089

86,016

07-Apr-2017

15:42

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

1,212,928

18-Mar-2016

18:14

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.24089

1,214,976

07-Apr-2017

15:43

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,589,168

21-Mar-2016

23:00

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.24089

1,583,512

11-Apr-2017

04:07

x64

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.19773

861,696

14-Apr-2017

20:38

x64

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.24089

862,208

07-Apr-2017

15:43

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19764

4,693,736

06-Apr-2017

16:21

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24089

4,665,064

07-Apr-2017

15:50

x64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

1,304,576

06-Feb-2016

02:01

x64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24089

1,308,160

07-Apr-2017

15:44

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19598

75,264

06-Feb-2016

00:48

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.24089

75,776

07-Apr-2017

14:43

x64

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

16,896

06-Feb-2016

02:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

234,496

06-Feb-2016

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

17,408

06-Feb-2016

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

301,568

06-Feb-2016

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24089

16,896

07-Apr-2017

15:43

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.24089

234,496

07-Apr-2017

15:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.24089

17,408

07-Apr-2017

15:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.24089

301,568

07-Apr-2017

15:44

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Comcat.dll

6.0.6000.16386

7,168

02-Nov-2006

09:46

x86

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.19773

23,552

14-Apr-2017

19:01

x86

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6002.24089

7,168

07-Apr-2017

15:23

x86

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.24089

23,552

07-Apr-2017

14:31

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

861,696

18-Mar-2016

17:10

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.24089

862,720

07-Apr-2017

15:25

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,171,488

21-Mar-2016

23:00

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.24089

1,167,880

11-Apr-2017

04:07

x86

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.19773

574,464

14-Apr-2017

20:31

x86

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.24089

574,464

07-Apr-2017

15:24

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679,424

06-Feb-2016

02:12

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24089

678,912

07-Apr-2017

15:25

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43,008

06-Feb-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7,680

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14,336

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.24089

43,008

07-Apr-2017

15:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.24089

7,680

07-Apr-2017

14:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.24089

14,336

07-Apr-2017

15:24

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

07-Apr-2017

14:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.24089

2,560

07-Apr-2017

14:22

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.24089

5.120

07-Apr-2017

15:25

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

380,928

06-Feb-2016

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

04:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

04:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

04:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

401.408

06-Feb-2016

04:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

266,240

06-Feb-2016

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

04:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

376,832

06-Feb-2016

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

03:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

360,448

06-Feb-2016

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

360,448

06-Feb-2016

04:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

03:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

03:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

04:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

04:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

04:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

356,352

06-Feb-2016

03:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

348,160

06-Feb-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

380,928

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

401.408

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

266,240

07-Apr-2017

15:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

376,832

07-Apr-2017

16:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

360,448

07-Apr-2017

16:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

360,448

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

356,352

07-Apr-2017

16:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

348,160

07-Apr-2017

16:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802,304

06-Feb-2016

02:11

x86

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.24089

802,816

07-Apr-2017

15:22

x86

Không áp dụng

Ole32.dll

6.0.6002.19773

1,321,472

14-Apr-2017

20:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24089

1,318,912

07-Apr-2017

15:24

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Dec-2006

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,576

14-Apr-2017

21:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

08-Jan-2007

19:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

21-Nov-2006

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Jan-2007

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

10:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

27-Nov-2006

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

10:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

13-Dec-2006

22:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,576

14-Apr-2017

21:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

16-Jan-2007

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Nov-2006

23:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,576

14-Apr-2017

21:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

07-Nov-2006

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

21-Nov-2006

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

10:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Dec-2006

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Nov-2006

23:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

18-Jan-2007

03:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

09-Nov-2006

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

21-Nov-2006

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Jan-2007

03:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Nov-2006

23:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

08-Nov-2006

07:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,576

07-Apr-2017

16:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

15:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

15:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,576

07-Apr-2017

16:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,576

07-Apr-2017

16:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

380,928

06-Feb-2016

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

04:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

04:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

04:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

401.408

06-Feb-2016

04:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

266,240

06-Feb-2016

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

04:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

02:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

376,832

06-Feb-2016

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

03:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

03:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

360,448

06-Feb-2016

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

360,448

06-Feb-2016

04:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

02:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

03:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

03:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

04:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

389,120

06-Feb-2016

04:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

393,216

06-Feb-2016

04:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

03:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

385,024

06-Feb-2016

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

356,352

06-Feb-2016

03:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.19598

348,160

06-Feb-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

380,928

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

401.408

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

266,240

07-Apr-2017

15:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

376,832

07-Apr-2017

16:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

360,448

07-Apr-2017

16:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

360,448

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

389,120

07-Apr-2017

16:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

393,216

07-Apr-2017

16:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

385,024

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

356,352

07-Apr-2017

16:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll.mui

6.0.6002.24089

348,160

07-Apr-2017

16:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802,304

06-Feb-2016

02:11

x86

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.24089

802,816

07-Apr-2017

15:22

x86

Không áp dụng

Ole32.dll

6.0.6002.19773

1,321,472

14-Apr-2017

20:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll

6.0.6002.24089

1,318,912

07-Apr-2017

15:24

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6002.19773

551,424

14-Apr-2017

20:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Rpcss.dll

6.0.6002.24089

554,496

07-Apr-2017

15:24

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-COM-BASE-QFE

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Dec-2006

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,576

14-Apr-2017

21:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

08-Jan-2007

19:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

21-Nov-2006

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Jan-2007

03:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

20:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

10:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

27-Nov-2006

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

10:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

13-Dec-2006

22:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,576

14-Apr-2017

21:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

16-Jan-2007

03:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Nov-2006

23:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

09:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

24,576

14-Apr-2017

21:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

07-Nov-2006

03:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

21-Nov-2006

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

02-Nov-2006

10:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Dec-2006

03:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Nov-2006

23:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

18-Jan-2007

03:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

32,768

14-Apr-2017

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

09-Nov-2006

03:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

21-Nov-2006

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Jan-2007

03:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

28,672

14-Apr-2017

21:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

05-Nov-2006

23:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6000.16386

3.584 người

08-Nov-2006

07:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.19773

20,480

14-Apr-2017

21:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,576

07-Apr-2017

16:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

15:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

15:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,576

07-Apr-2017

16:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

24,576

07-Apr-2017

16:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

32,768

07-Apr-2017

16:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

28,672

07-Apr-2017

16:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Ole32.dll.mui

6.0.6002.24089

3.584 người

07-Apr-2017

16:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Oleres.dll.mui

6.0.6002.24089

20,480

07-Apr-2017

16:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6000.16386

7,168

02-Nov-2006

09:46

x86

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.19773

23,552

14-Apr-2017

19:01

x86

Không áp dụng

Comcat.dll

6.0.6002.24089

7,168

07-Apr-2017

15:23

x86

Không áp dụng

Oleres.dll

6.0.6002.24089

23,552

07-Apr-2017

14:31

x86

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.19680

49,664

12-Aug-2016

18:55

x86

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.24089

49,664

07-Apr-2017

15:23

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.19623

894,976

18-Mar-2016

17:09

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.0.6002.24089

895,488

07-Apr-2017

15:23

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,208,568

21-Mar-2016

22:57

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.24089

1,209,592

11-Apr-2017

04:10

x86

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.19773

574,464

14-Apr-2017

20:31

x86

Không áp dụng

Oleaut32.dll

6.0.6002.24089

574,464

07-Apr-2017

15:24

x86

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19764

3,610,856

06-Apr-2017

16:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19764

3,558,120

06-Apr-2017

16:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.24089

3,613,416

07-Apr-2017

15:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.24089

3,562,216

07-Apr-2017

15:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

783,872

06-Feb-2016

02:12

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.24089

783,872

07-Apr-2017

15:24

x86

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19598

64,000

06-Feb-2016

00:32

x86

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.24089

64512

07-Apr-2017

14:22

x86

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×