Tóm tắt

Từ chối dịch vụ lỗ hổng bảo mật tồn tại trong máy chủ DNS Windows nếu máy chủ được cấu hình để trả lời phiên bản truy vấn. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể gây ra các dịch vụ máy chủ DNS không phản hồi.
Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy Hướng dẫn Cập Nhật bảo mật.

Thêm thông tin

Quan trọng

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin triển khai

Để triển khai các chi tiết bản Cập Nhật bảo mật này, hãy truy cập bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật: 9 tháng 5 năm 2017

Thêm thông tin

Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: Windows Update FAQ

Giải pháp bảo mật cho các chuyên gia CNTT: Hỗ trợ bảo mật và khắc phục sự cố của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB4018196-x64.msu

9DE300553C1CD0DF9A0E3349DF3F1674D795E4FB

95371DB51917AB23C180F37D82299845DF4754CFDF41A0F0FFD89B1E88A50069

Windows6.0-KB4018196-x86.msu

6A937C9FA6CF63298282E7CC29BC8EB1EA226616

3501B601B7FAA785844DD996CC5B4E6A2D10E5793F1AFAF01DA122189E297AEA


Thông tin về tệp
Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Server 2008

Lưu ý:

Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cache.dns

Không áp dụng

3,179

03-Sep-2008

18:33

Không áp dụng

Dns.exe

6.0.6002.19765

640.000

07-Apr-2017

14:53

x64

Dnsserver.events.xml

Không áp dụng

609

03-Sep-2008

18:33

Không áp dụng

Cache.dns

Không áp dụng

3,179

07-Mar-2016

23:34

Không áp dụng

Dns.exe

6.0.6002.24089

640,512

07-Apr-2017

14:53

x64

Dnsserver.events.xml

Không áp dụng

609

07-Mar-2016

23:34

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Cache.dns

Không áp dụng

3,179

16-Apr-2008

00:31

Không áp dụng

Dns.exe

6.0.6002.19765

510,976

07-Apr-2017

14:27

x86

Dnsserver.events.xml

Không áp dụng

609

16-Apr-2008

00:31

Không áp dụng

Cache.dns

Không áp dụng

3,179

07-Mar-2016

23:35

Không áp dụng

Dns.exe

6.0.6002.24089

511,488

07-Apr-2017

14:30

x86

Dnsserver.events.xml

Không áp dụng

609

07-Mar-2016

23:35

Không áp dụng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×