Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Compact 2013. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Windows Embedded Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (ngày 2019) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Xây dựng menu, nhấp vào giải pháp sạch, và sau đó nhấp vào xây dựng giải pháp.

  • Xây dựng menu, bấm xây dựng lại giải pháp.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi sang giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Con đường

Commonv.lib

1.495.604

23-Aug-2019

11:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ipv4.lib

2.402.878

23-Aug-2019

11:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Commonv.lib

1.576.198

23-Aug-2019

11:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ipv4.lib

2.534.210

23-Aug-2019

11:37

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Commonv.lib

1.458.032

23-Aug-2019

11:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ipv4.lib

2.294.988

23-Aug-2019

11:38

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Commonv.lib

1.565.994

23-Aug-2019

11:37

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ipv4.lib

2.486.436

23-Aug-2019

11:37

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Commonv.lib

1.447.636

23-Aug-2019

11:36

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ipv4.lib

2.367.946

23-Aug-2019

11:36

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Commonv.lib

1.532.376

23-Aug-2019

11:46

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ipv4.lib

2.389.082

23-Aug-2019

11:46

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×