Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật bảo mật cho Windows Embedded Compact 2013. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này phải được cài đặt.

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Windows Embedded Compact 2013 Cập nhật hàng tháng (ngày 2019) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản cập nhật hàng tháng này Windows Embedded Compact 2013, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật đã phát hành cho sản phẩm này cũng đã được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Xây dựng menu, nhấp vào giải pháp sạch, và sau đó nhấp vào xây dựng giải pháp.

  • Xây dựng menu, bấm xây dựng lại giải pháp.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thay thế bản Cập Nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của gói cập nhật phần mềm này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Khi bạn xem thông tin tệp, nó được chuyển đổi sang giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Con đường

Wlanapi.dll

167.936

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlanapi.map

498.558

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlanapi.rel

35.631

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.dll

487.424

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.map

1.337.335

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlansvc.rel

141.365

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Checked

Wlanapi.dll

225.280

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlanapi.map

588.382

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlanapi.rel

35.109

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.dll

610.304

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.map

1.505.362

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlansvc.rel

139.683

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Debug

Wlanapi.dll

65.536

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlanapi.map

128.430

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlanapi.rel

15.998

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.dll

196.608

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.map

492.598

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlansvc.rel

35.196

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Oak\Target\Armv7\Retail

Wlanapi.dll

176.128

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlanapi.map

361.302

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlanapi.rel

54.423

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.dll

544.768

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.map

891.790

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlansvc.rel

318.758

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Oak\Target\X86\Checked

Wlanapi.dll

229,376

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlanapi.map

363.427

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlanapi.rel

76.724

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.dll

647.168

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.map

898.540

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlansvc.rel

281.870

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Oak\Target\X86\Debug

Wlanapi.dll

65.536

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlanapi.map

80.070

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlanapi.rel

24.553

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.dll

221,184

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.map

325.336

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlansvc.rel

70.518

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Oak\Target\X86\Retail

Wlanapi.exp

5.300

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Wlanapi.lib

9.128

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Sdk\Lib\Armv7\Checked

Wlanapi.exp

5.296

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Wlanapi.lib

9.128

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Sdk\Lib\Armv7\Debug

Wlanapi.exp

5.300

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Wlanapi.lib

9.128

19-Aug-2019

11:40

Public\Servers\Sdk\Lib\Armv7\Retail

Wlanapi.exp

5.375

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Sdk\Lib\X86\Checked

Wlanapi.lib

9.282

19-Aug-2019

11:34

Public\Servers\Sdk\Lib\X86\Checked

Wlanapi.exp

5.371

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Sdk\Lib\X86\Debug

Wlanapi.lib

9.282

19-Aug-2019

11:32

Public\Servers\Sdk\Lib\X86\Debug

Wlanapi.exp

5.375

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Sdk\Lib\X86\Retail

Wlanapi.lib

9.282

19-Aug-2019

12:25

Public\Servers\Sdk\Lib\X86\Retail

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×