Bản Cập Nhật bảo mật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Windows Embedded Compact 7 tháng Cập nhật này (ngày 2019 tháng 9) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật trước đó cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Xây dựng menu, chọn giải pháp sạch, và sau đó chọn xây dựng giải pháp.

  • Xây dựng menu, chọn giải pháp xây dựnglại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Con đường

Cryptdll.lib

417.196

15-Jul-2019

09:46

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Cryptdll.lib

451.772

15-Jul-2019

09:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Cryptdll.lib

453.204

15-Jul-2019

09:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Cryptdll.lib

417.316

15-Jul-2019

09:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Cryptdll.lib

451.876

15-Jul-2019

09:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Cryptdll.lib

453.324

15-Jul-2019

09:46

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Cryptdll.lib

416.158

15-Jul-2019

09:46

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Cryptdll.lib

450.886

15-Jul-2019

09:45

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Cryptdll.lib

452.194

15-Jul-2019

09:44

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Cryptdll.lib

413.806

15-Jul-2019

09:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Cryptdll.lib

448.478

15-Jul-2019

09:43

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Cryptdll.lib

447.722

15-Jul-2019

09:51

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Cryptdll.lib

414.672

15-Jul-2019

09:45

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Cryptdll.lib

449.412

15-Jul-2019

09:46

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Cryptdll.lib

448.658

15-Jul-2019

09:44

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Cryptdll.lib

382.178

15-Jul-2019

09:45

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Cryptdll.lib

387.950

15-Jul-2019

09:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Cryptdll.lib

404.020

15-Jul-2019

09:44

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×