Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật có sẵn cho Windows Embedded Compact 7. Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề bảo mật được mô tả trong bài viết sau:

Thông tin về bản cập nhật phần mềm

Tải xuống thông tin

Windows Embedded Compact 7 tháng Cập nhật này (ngày 2019 tháng 9) có sẵn từ Microsoft. Để tải xuống bản Cập Nhật, hãy đi tới Trung tâm đối tác thiết bị (DPC).

Điều kiện tiên quyết

Bản cập nhật này được hỗ trợ nếu tất cả các bản Cập Nhật trước đó cho sản phẩm này được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn phải thực hiện xây dựng sạch của toàn bộ nền tảng. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau:

  • Xây dựng menu, chọn giải pháp sạch, và sau đó chọn xây dựng giải pháp.

  • Xây dựng menu, chọn giải pháp xây dựnglại.

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật phần mềm này.

Thông tin về thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật khác.

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong giờ phối hợp toàn cầu (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo thời gian cục bộ cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và thời gian có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên các tệp.

Tên tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Con đường

Rdraudio.lib

187.358

27-Aug-2019

17:30

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv5\Checked

Rdraudio.lib

217.118

27-Aug-2019

17:31

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv5\Debug

Rdraudio.lib

119.084

27-Aug-2019

17:07

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv5\Retail

Rdraudio.lib

187.366

27-Aug-2019

17:14

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv6\Checked

Rdraudio.lib

216.922

27-Aug-2019

17:30

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv6\Debug

Rdraudio.lib

119.092

27-Aug-2019

17:14

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv6\Retail

Rdraudio.lib

187.142

27-Aug-2019

17:03

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv7\Checked

Rdraudio.lib

216.686

27-Aug-2019

17:28

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv7\Debug

Rdraudio.lib

119.036

27-Aug-2019

17:19

Public\Rdp\Oak\Lib\Armv7\Retail

Rdraudio.lib

184.824

27-Aug-2019

17:14

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Rdraudio.lib

212.752

27-Aug-2019

17:03

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Rdraudio.lib

118.906

27-Aug-2019

17:13

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Rdraudio.lib

184.878

27-Aug-2019

17:12

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Rdraudio.lib

212.806

27-Aug-2019

17:20

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Rdraudio.lib

118.954

27-Aug-2019

17:27

Public\Rdp\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Rdraudio.lib

173.784

27-Aug-2019

17:10

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Checked

Rdraudio.lib

193.534

27-Aug-2019

16:53

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Debug

Rdraudio.lib

111.584

27-Aug-2019

16:56

Public\Rdp\Oak\Lib\X86\Retail

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×