Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Microsoft đã phát hành bảo mật tư vấn về các lỗ hổng trong Adobe Flash Player trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, xem Microsoft security tư vấn 2755801 và bản tin bảo mật Adobe APSB15 18.

Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm các thay đổi không – bảo mật nâng cao tính năng của Windows 10 thông qua các tính năng mới và cải tiến.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào WindowsPhiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows 10

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Activex.vch

Không áp dụng

598,798

14-Jul-2015

23:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Flash.ocx

18.0.0.209

19,212,792

14-Jul-2015

23:37

x86

Không áp dụng

Flashplayerapp.exe

18.0.0.209

792,568

14-Jul-2015

23:37

x86

Không áp dụng

Flashplayercplapp.cpl

18.0.0.209

178,168

14-Jul-2015

23:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

18.0.0.209

545,784

14-Jul-2015

23:37

x86

Không áp dụng

Flashutil_activex.exe

18.0.0.209

1,177,080

14-Jul-2015

23:37

x86

Không áp dụng

Bthenum.sys

10.0.10240.16384

86,528

10-Jul-2015

03:32

x86

Không áp dụng

Bthmini.sys

10.0.10240.16384

23,040

10-Jul-2015

03:37

x86

Không áp dụng

Bthport.sys

10.0.10240.16384

725,504

10-Jul-2015

03:32

x86

Không áp dụng

Bthusb.sys

10.0.10240.16384

61,952

10-Jul-2015

03:37

x86

Không áp dụng

Fsquirt.exe

10.0.10240.16384

124,928

10-Jul-2015

03:32

x86

Không áp dụng

Clipmigplugin.dll

1.0.0.1

175,616

15-Jul-2015

02:12

x86

Không áp dụng

Clipup.exe

10.0.10240.16390

987,072

15-Jul-2015

03:07

x86

Không áp dụng

Appcapture.dll

10.0.10240.16384

59,392

10-Jul-2015

03:37

x86

Không áp dụng

Bcastdvr.exe

10.0.10240.16388

275,456

12-Jul-2015

23:30

x86

Không áp dụng

Bcastdvr.proxy.dll

10.0.10240.16384

26,112

10-Jul-2015

03:37

x86

Không áp dụng

Notificationcontroller.dll

10.0.10240.16390

394,752

15-Jul-2015

02:14

x86

Không áp dụng

Notificationcontrollerps.dll

10.0.10240.16390

16,896

15-Jul-2015

02:13

x86

Không áp dụng

Acres.dll

10.0.10240.16384

320,352

10-Jul-2015

04:44

x86

Không áp dụng

Sysmain.sdb

Không áp dụng

3,735,366

15-Jul-2015

00:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Msimain.sdb

Không áp dụng

2,814,332

10-Jul-2015

23:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Acgenral.dll

10.0.10240.16384

2,478,592

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Acwinrt.dll

10.0.10240.16384

10.240 người

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Acspecfc.dll

10.0.10240.16386

456,192

11-Jul-2015

00:38

x86

Không áp dụng

Drvmain.sdb

Không áp dụng

134,340

15-Jul-2015

00:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Acmigration.dll

10.0.10240.16384

65,728

10-Jul-2015

04:44

x86

Không áp dụng

Appraiser.sdb

Không áp dụng

6,186,620

15-Jul-2015

00:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Enterprisemodernappmgmtcsp.dll

10.0.10240.16391

165,888

16-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Accountscontrolhost.exe

10.0.10240.16386

395,104

11-Jul-2015

02:09

x86

Không áp dụng

Accountscontrolui.dll

Không áp dụng

1,819,648

11-Jul-2015

00:36

x86

Không áp dụng

Logo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

1.993 người

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

1.694 người

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

225,968

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Smalllogo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

444

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Smalllogo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

435

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

4.474 người

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-140.png

Không áp dụng

6,521

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-180.png

Không áp dụng

10,115

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

18,632

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-140.png

Không áp dụng

20,446

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-180.png

Không áp dụng

23,815

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Storelogo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

624

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Storelogo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

576

30-May-2015

04:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Actxprxy.dll

10.0.10240.16390

2,112,512

15-Jul-2015

02:22

x86

Không áp dụng

Appxalluserstore.dll

10.0.10240.16389

181,088

14-Jul-2015

02:37

x86

Không áp dụng

Appxprovisioning.xml

Không áp dụng

2,125

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Appxapplicabilityblob.dll

10.0.10240.16384

131,584

10-Jul-2015

03:43

x86

Không áp dụng

Appxdeploymentextensions.dll

10.0.10240.16391

1,494,528

16-Jul-2015

03:18

x86

Không áp dụng

Appxdeploymentserver.dll

10.0.10240.16386

1,916,928

11-Jul-2015

00:42

x86

Không áp dụng

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.10240.16384

175,968

10-Jul-2015

04:51

x86

Không áp dụng

Settings.dat

Không áp dụng

8,192

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Audiodg.exe

10.0.10240.16384

293,968

10-Jul-2015

05:14

x86

Không áp dụng

Audioendpointbuilder.dll

10.0.10240.16384

238,592

10-Jul-2015

03:33

x86

Không áp dụng

Audioeng.dll

10.0.10240.16384

445,240

10-Jul-2015

05:16

x86

Không áp dụng

Audiokse.dll

10.0.10240.16384

363,664

10-Jul-2015

05:18

x86

Không áp dụng

Audioses.dll

10.0.10240.16391

407,616

16-Jul-2015

05:49

x86

Không áp dụng

Audiosrv.dll

10.0.10240.16385

821,248

10-Jul-2015

10:07

x86

Không áp dụng

Encdump.dll

5.0.1.1

113,624

10-Jul-2015

05:16

x86

Không áp dụng

Remoteaudioendpoint.dll

10.0.10240.16384

72,848

10-Jul-2015

05:17

x86

Không áp dụng

Appxblockmap.xml

Không áp dụng

322

16-Jul-2015

06:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Appxmanifest.xml

Không áp dụng

63,504

16-Jul-2015

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Appxsignature.p7x

Không áp dụng

8,688

16-Jul-2015

06:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_cortana_pal.node

Không áp dụng

98,304

10-Jul-2015

08:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.cortana.desktop.dll

10.0.10240.16390

445,440

15-Jul-2015

02:14

x86

Không áp dụng

Windows.cortana.onecore.dll

10.0.10240.16391

48.640

16-Jul-2015

03:46

x86

Không áp dụng

Nodert_windows_cortana.node

Không áp dụng

466,432

10-Jul-2015

08:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http.node

Không áp dụng

528,896

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Badgelogo.scale-100.png

Không áp dụng

173

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Contentdeliverymanager.background.dll

Không áp dụng

2,013,536

14-Jul-2015

02:42

x86

Không áp dụng

Contentmanagementsdk.dll

Không áp dụng

1,678,176

10-Jul-2015

05:00

x86

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

333

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

5,048

10-Jul-2015

03:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

178

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

1.074

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

201

09-May-2015

07:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http_filters.node

Không áp dụng

150,528

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http_headers.node

Không áp dụng

663,552

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_security_cryptography_core.node

Không áp dụng

286,208

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana_platform_impl.js

Không áp dụng

8,781

10-Jul-2015

12:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_foundation.node

Không áp dụng

274,432

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_foundation_diagnostics.node

Không áp dụng

449,536

10-Jul-2015

08:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Package.json

Không áp dụng

439

27-Mar-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Winrt_streams.js

Không áp dụng

2.260 người

10-Jul-2015

12:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_security_cryptography.node

Không áp dụng

72,192

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.cortana.proxystub.dll

10.0.10240.16390

37,888

15-Jul-2015

02:13

x86

Không áp dụng

Credprovdatamodel.dll

10.0.10240.16391

334,848

16-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Nodert_buffer_utils.node

Không áp dụng

132,608

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Actionmgr.dll

10.0.10240.16384

57,856

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Actionuriproxystub.dll

10.0.10240.16384

13,312

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Actionuriserver.exe

10.0.10240.16384

77,824

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Aistokenmanager.dll

10.0.10240.16384

73,216

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

App.xbf

Không áp dụng

443

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Bingconfigurationclient.dll

10.0.10240.16384

94,208

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Bingidentitymanagerinternal.dll

10.0.10240.16384

83,968

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Binglocalsearchservice.dll

Không áp dụng

637,440

11-Jul-2015

00:33

x86

Không áp dụng

Binglocalsearchservice.winmd

Không áp dụng

31,744

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Cgsvcbackgroundtask.dll

10.0.10240.16384

84,480

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cgsvctask.winmd

Không áp dụng

1,536

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Contactpermissionsactionurihandlers.dll

Không áp dụng

94,720

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Contactpermissionsproxystub.dll

10.0.10240.16384

27,648

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.actions.dll

Không áp dụng

641,024

11-Jul-2015

00:37

x86

Không áp dụng

Cortana.apptoapp.dll

10.0.10240.16384

204,288

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Cortana.authentication.winmd

Không áp dụng

4,608

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.backgroundtask.dll

Không áp dụng

1,181,184

15-Jul-2015

02:03

x86

Không áp dụng

Cortana.backgroundtask.winmd

Không áp dụng

15,872

15-Jul-2015

01:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.contactpermissions.dll

10.0.10240.16384

279,552

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Cortana.contactpermissions.winmd

Không áp dụng

9,216

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.core.dll

Không áp dụng

377,856

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Cortana.core.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.devtesthooks.dll

Không áp dụng

26,624

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.donotdisturb.dll

10.0.10240.16384

115,712

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Cortana.donotdisturb.winmd

Không áp dụng

6,144

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.dss.backgroundtask.dll

Không áp dụng

114,688

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.dss.backgroundtask.winmd

Không áp dụng

3,072

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.greetings.winmd

Không áp dụng

4.096

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.intentextraction.dll

Không áp dụng

1,009,664

15-Jul-2015

02:03

x86

Không áp dụng

Cortana.intentextraction.winmd

Không áp dụng

8,192

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.internal.search.winmd

Không áp dụng

65,024

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.localsearch.dll

Không áp dụng

173,568

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.localsearch.winmd

Không áp dụng

5.632

10-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.location.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.nodewinrtwrap.dll

Không áp dụng

421,376

11-Jul-2015

00:33

x86

Không áp dụng

Cortana.people.dll

Không áp dụng

124,928

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.people.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.places.viewmodels.dll

Không áp dụng

214,016

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.places.viewmodels.winmd

Không áp dụng

5.632

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.reminders.dll

10.0.10240.16384

548,352

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Cortana.reminders.winmd

Không áp dụng

19.456

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.search.winmd

Không áp dụng

28,672

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.settings.winmd

Không áp dụng

16,896

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.smartextraction.dll

Không áp dụng

132,608

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.smartextraction.winmd

Không áp dụng

4,608

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.sync.dll

10.0.10240.16384

102,400

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.sync.winmd

Không áp dụng

9,728

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.sync.worker.dll

10.0.10240.16384

263,680

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Cortana.system.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.testability.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.ui.winmd

Không áp dụng

236,544

11-Jul-2015

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.upload.dll

10.0.10240.16384

190,976

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortana.viewmodels.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanaapi.dll

Không áp dụng

4,321,792

15-Jul-2015

02:06

x86

Không áp dụng

Cortanaapi.proxystub.dll

Không áp dụng

107,520

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortanacoreproxystub.dll

10.0.10240.16384

11,776

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortanadssproxystub.dll

10.0.10240.16384

12.800

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortanadssserver.exe

10.0.10240.16384

33,792

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortanamusicsearch.dll

Không áp dụng

590,336

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Cortanamusicsearch.winmd

Không áp dụng

8.704 người

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanaplaces.winmd

Không áp dụng

23,040

10-Jul-2015

02:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanarules.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanasignals.winmd

Không áp dụng

4.096

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanasignalsmanagerproxystub.dll

Không áp dụng

15,872

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortanasignalsproxystub.dll

10.0.10240.16384

15,872

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortanaspeechux.dll

1.0.0.1

2,113,536

15-Jul-2015

02:09

x86

Không áp dụng

Cortanaspeechuxres.dll

10.0.10240.16384

1,822,208

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Cortanasyncproxystub.dll

10.0.10240.16384

43,008

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Defaultsettings.xml

Không áp dụng

100,656

10-Jul-2015

00:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Devicesideservicesactionurihandler.dll

Không áp dụng

77,824

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Dictionary.xbf

Không áp dụng

12,957

10-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Dndactionurihandlers.dll

Không áp dụng

27,648

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Donotdisturbproxystub.dll

10.0.10240.16384

15,872

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Jsonreader.dll

10.0.10240.16384

51,712

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Microsoft.bing.client.graph.dll

10.0.10240.16384

1,282,048

10-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Microsoft.bing.client.graph.winmd

Không áp dụng

52,224

10-Jul-2015

02:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Node.dll

10.0.10240.16384

1,963,520

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Nodewinrtwrap.dll

10.0.10240.16386

255,488

11-Jul-2015

00:33

x86

Không áp dụng

Nodewinrtwrap.winmd

Không áp dụng

3,072

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Onlineservices.dll

10.0.10240.16384

145,408

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Placesautosuggestproxystub.dll

10.0.10240.16384

18,944

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Placesproxystub.dll

10.0.10240.16384

43,008

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Placesserver.exe

10.0.10240.16384

375,808

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Platformsettings_ppi.xml

Không áp dụng

1.109 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Ppivoiceagents.dll

1.0.0.1

396,288

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Reactiveagentscommon.dll

1.0.0.1

1,304,576

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Reminderactionurihandlers.dll

Không áp dụng

222,720

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Remindersproxystub.dll

10.0.10240.16384

34,816

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Remindersserver.exe

10.0.10240.16386

173,568

11-Jul-2015

00:33

x86

Không áp dụng

Remindersui.dll

Không áp dụng

1,425,920

15-Jul-2015

02:04

x86

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

134,992

10-Jul-2015

03:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Rulesactionurihandler.dll

10.0.10240.16384

190,976

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Rulesbackgroundtasks.dll

Không áp dụng

707,584

10-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Rulesproxystub.dll

10.0.10240.16384

12,288

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Rulesservice.dll

Không áp dụng

1,386,496

10-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Rulesserviceproxystub.dll

10.0.10240.16384

9,216

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Sapibackgroundtask.dll

10.0.10240.16384

172,032

10-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Sapitask.winmd

Không áp dụng

1,536

10-Jul-2015

02:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Searchui.exe

10.0.10240.16390

4,843,872

15-Jul-2015

03:07

x86

Không áp dụng

Shellactionurihandlers.dll

Không áp dụng

48.640

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Signalsmanager.dll

Không áp dụng

500,736

11-Jul-2015

00:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Textentityextractorproxy.dll

10.0.10240.16384

542,720

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Tws.dll

1.0.0.1

440,320

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Voiceagentscommon.dll

1.0.0.1

1,892,864

10-Jul-2015

03:28

x86

Không áp dụng

Windowsphonereservedappinfo.xml

Không áp dụng

1.438

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_storage_streams.node

Không áp dụng

384,512

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Mrmcorer.dll

10.0.10240.16385

823,336

10-Jul-2015

15:51

x86

Không áp dụng

Nodert_windows_networking.node

Không áp dụng

58,368

10-Jul-2015

08:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Conhostv2.dll

10.0.10240.16391

268,288

16-Jul-2015

03:21

x86

Không áp dụng

Consolelogon.dll

10.0.10240.16391

198,144

16-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Coreuicomponents.dll

Không áp dụng

1,769,056

16-Jul-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Windows.cortana.pal.desktop.dll

10.0.10240.16390

45,568

15-Jul-2015

02:03

x86

Không áp dụng

Windows.cortana.pal.ppi.dll

10.0.10240.16390

44,032

15-Jul-2015

02:14

x86

Không áp dụng

Imebroker.exe

15.0.10240.16384

243,200

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Imebrokerps.dll

15.0.10240.16384

16,896

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Omadmclient.exe

10.0.10240.16384

102,912

10-Jul-2015

03:37

x86

Không áp dụng

Unenrollhook.dll

10.0.10240.16390

52,224

15-Jul-2015

02:10

x86

Không áp dụng

Cbsprovider.dll

10.0.10240.16384

638,816

10-Jul-2015

04:43

x86

Không áp dụng

Compatprovider.dll

10.0.10240.16384

124,768

10-Jul-2015

04:47

x86

Không áp dụng

Dmiprovider.dll

10.0.10240.16384

269,664

10-Jul-2015

04:43

x86

Không áp dụng

Ffuprovider.dll

10.0.10240.16384

81,408

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Genericprovider.dll

10.0.10240.16384

120,672

10-Jul-2015

04:43

x86

Không áp dụng

Imagingprovider.dll

10.0.10240.16384

155,488

10-Jul-2015

04:51

x86

Không áp dụng

Intlprovider.dll

10.0.10240.16389

268,640

14-Jul-2015

02:35

x86

Không áp dụng

Offlinesetupprovider.dll

10.0.10240.16384

74,752

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Osprovider.dll

10.0.10240.16384

101,728

10-Jul-2015

04:43

x86

Không áp dụng

Provprovider.dll

10.0.10240.16384

568,672

10-Jul-2015

04:47

x86

Không áp dụng

Smiprovider.dll

10.0.10240.16384

220,512

10-Jul-2015

04:47

x86

Không áp dụng

Unattendprovider.dll

10.0.10240.16384

220,512

10-Jul-2015

04:43

x86

Không áp dụng

Vhdprovider.dll

10.0.10240.16384

441,696

10-Jul-2015

04:43

x86

Không áp dụng

Wimprovider.dll

10.0.10240.16384

451,424

10-Jul-2015

04:46

x86

Không áp dụng

Dam.sys

10.0.10240.16391

54,112

16-Jul-2015

05:28

x86

Không áp dụng

Dosvc.dll

10.0.10240.16385

872,448

10-Jul-2015

10:27

x86

Không áp dụng

Windows.devices.bluetooth.dll

10.0.10240.16391

828,416

16-Jul-2015

03:29

x86

Không áp dụng

Diagtrack_wininternal.dll

Không áp dụng

301,056

11-Jul-2015

00:56

x86

Không áp dụng

Windows.ui.xaml.dll

10.0.10240.16389

13,023,744

14-Jul-2015

01:38

x86

Không áp dụng

Fntcache.dll

10.0.10240.16390

1,391,104

15-Jul-2015

02:09

x86

Không áp dụng

Dwrite.dll

10.0.10240.16390

1,985,024

15-Jul-2015

02:10

x86

Không áp dụng

Displaymanager.dll

10.0.10240.16386

191,488

11-Jul-2015

00:42

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,107

15-Jul-2015

03:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Explorer.exe

10.0.10240.16390

4,046,776

15-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Gdi32.dll

10.0.10240.16390

1,395,568

15-Jul-2015

03:18

x86

Không áp dụng

Hal.dll

10.0.10240.16386

350,560

11-Jul-2015

02:21

x86

Không áp dụng

Halmacpi.dll

10.0.10240.16386

350,560

11-Jul-2015

02:21

x86

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.10240.16391

1,380,864

16-Jul-2015

03:29

x86

Không áp dụng

Application.manifest

Không áp dụng

504

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Contact.png

Không áp dụng

541

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Defaultpintile.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Devices.png

Không áp dụng

495

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Easeofaccess.png

Không áp dụng

470

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Extras.png

Không áp dụng

399

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Globe.png

Không áp dụng

604

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Điều khiển nhúng panel.lnk

Không áp dụng

2,349

10-Jul-2015

02:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Lock.png

Không áp dụng

321

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

529

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

612

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

791

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

2.085 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white.png

Không áp dụng

406

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

406

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

542

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

595

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

747

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

1.881 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-125.png

Không áp dụng

529

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-150.png

Không áp dụng

612

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-200.png

Không áp dụng

791

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-400.png

Không áp dụng

2.085 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Personalize.png

Không áp dụng

493

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

4.048

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

4,901

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

8,060

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

22,343

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white.png

Không áp dụng

2,851

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

2,851

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

3,886

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

4,751

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

7,782

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

21,801

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-125.png

Không áp dụng

4.048

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-150.png

Không áp dụng

4,901

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-200.png

Không áp dụng

8,060

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-400.png

Không áp dụng

22,343

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Square71x71logo.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

System.png

Không áp dụng

303

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Systemsettings.exe

10.0.10240.16384

86,744

10-Jul-2015

05:16

x86

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

1,252

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

1.826

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

2,338

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

5,709

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white.png

Không áp dụng

1.010 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

1.010 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

1.270

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

1.775

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

2,227

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

5,481

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-100.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-125.png

Không áp dụng

1,252

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-150.png

Không áp dụng

1.826

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-200.png

Không áp dụng

2,338

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-400.png

Không áp dụng

5,709

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Timelanguage.png

Không áp dụng

580

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

689

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

911

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

1.250

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

2.924

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white.png

Không áp dụng

526

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

526

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

736

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

864

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

1,199

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

2.811 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-100.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-125.png

Không áp dụng

689

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-150.png

Không áp dụng

911

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-200.png

Không áp dụng

1.250

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-400.png

Không áp dụng

2.924

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Updaterestore.png

Không áp dụng

480

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.contact.png

Không áp dụng

583

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.defaultpintile.png

Không áp dụng

1.185 người

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.devices.png

Không áp dụng

508

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.easeofaccess.png

Không áp dụng

496

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.extras.png

Không áp dụng

434

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.globe.png

Không áp dụng

654

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.lock.png

Không áp dụng

353

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.personalize.png

Không áp dụng

547

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.system.png

Không áp dụng

324

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.timelanguage.png

Không áp dụng

618

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.updaterestore.png

Không áp dụng

502

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsappthreshold.pri

Không áp dụng

2,144,520

14-Jul-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.10240.16391

19,333,632

16-Jul-2015

03:39

x86

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.10240.16384

45,568

10-Jul-2015

03:31

x86

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.10240.16391

2,207,744

16-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Edgehtml.dll

11.0.10240.16391

18,810,880

16-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.10240.16384

2,756,096

10-Jul-2015

03:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.10240.16386

294,912

11-Jul-2015

00:34

x86

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.10240.16391

327,680

16-Jul-2015

03:15

x86

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.10240.16391

2,878,000

16-Jul-2015

04:55

x86

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.10240.16391

11,260,928

16-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

Editbuffertesthook.dll

Không áp dụng

57,344

10-Jul-2015

03:37

x86

Không áp dụng

Inputlocalemanager.dll

Không áp dụng

81,408

10-Jul-2015

03:37

x86

Không áp dụng

Inputservice.dll

Không áp dụng

1,823,232

14-Jul-2015

01:31

x86

Không áp dụng

Textinputframework.dll

Không áp dụng

200,704

10-Jul-2015

03:38

x86

Không áp dụng

Windows.ui.core.textinput.dll

10.0.10240.16384

131,584

10-Jul-2015

03:38

x86

Không áp dụng

Wordbreakers.dll

Không áp dụng

22,016

10-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Wpkbdlayout.dll

Không áp dụng

53,760

10-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Msi.dll

5.0.10240.16386

3,687,936

11-Jul-2015

00:41

x86

Không áp dụng

Msimsg.dll

5.0.10240.16384

26,112

10-Jul-2015

03:28

x86

Không áp dụng

Msiexec.exe

5.0.10240.16386

58,368

11-Jul-2015

00:40

x86

Không áp dụng

Windows.internal.bluetooth.dll

10.0.10240.16391

296,960

16-Jul-2015

03:29

x86

Không áp dụng

Windows.internal.shell.broker.dll

10.0.10240.16390

503,088

15-Jul-2015

03:20

x86

Không áp dụng

Logoncontroller.dll

10.0.10240.16385

477,696

10-Jul-2015

09:52

x86

Không áp dụng

Cdd.dll

10.0.10240.16384

180,736

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Dxgkrnl.sys

10.0.10240.16385

1,709,408

10-Jul-2015

15:43

x86

Không áp dụng

Dxgmms1.sys

10.0.10240.16384

334,176

10-Jul-2015

05:15

x86

Không áp dụng

Dxgmms2.sys

10.0.10240.16385

436,064

10-Jul-2015

15:44

x86

Không áp dụng

Lockapphost.exe

10.0.10240.16386

242,776

11-Jul-2015

02:24

x86

Không áp dụng

Activesyncprovider.dll

10.0.10240.16391

1,275,392

16-Jul-2015

03:21

x86

Không áp dụng

Windows.storage.dll

10.0.10240.16390

5,121,128

15-Jul-2015

03:20

x86

Không áp dụng

Mcrecvsrc.dll

12.0.10240.16385

480,256

10-Jul-2015

10:05

x86

Không áp dụng

Mfcore.dll

12.0.10240.16389

2,150,696

14-Jul-2015

02:58

x86

Không áp dụng

Mfps.dll

12.0.10240.16384

116,728

10-Jul-2015

05:13

x86

Không áp dụng

Mfmpeg2srcsnk.dll

12.0.10240.16391

713,312

16-Jul-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Acr_depnx_error.htm

Không áp dụng

1.434 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Acr_error.htm

Không áp dụng

1.543 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Actions.xbf

Không áp dụng

6,128

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Addressband.xbf

Không áp dụng

3,932

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Addresseditbox.xbf

Không áp dụng

6,549

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Annotation.xbf

Không áp dụng

4.983

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

App.xbf

Không áp dụng

568

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Application.manifest

Không áp dụng

1.768

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Badge.contrast-black.png

Không áp dụng

158

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Badge.contrast-white.png

Không áp dụng

159

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Badge.png

Không áp dụng

158

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Browsermdl.ttf

Không áp dụng

21,264

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanaassist.xbf

Không áp dụng

2,131

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanapane.xbf

Không áp dụng

2.935 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Dcompvisualelement.xbf

Không áp dụng

864

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Defaultbrowser.htm

Không áp dụng

1.380

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Deletehistorypanel.xbf

Không áp dụng

7.639 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Dnserror.html

Không áp dụng

5,381

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Doublesplitview.xbf

Không áp dụng

2,117

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Downloaditem.xbf

Không áp dụng

6,931

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Downloadspane.xbf

Không áp dụng

3.996 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Edata.dll

11.0.10240.16384

279,040

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Elevationcontentdialog.xbf

Không áp dụng

3,281

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Emodel.dll

11.0.10240.16391

4,212,736

16-Jul-2015

03:18

x86

Không áp dụng

Errorpagescripts.js

Không áp dụng

7,903

10-Jul-2015

23:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Errorpagestrings.js

Không áp dụng

3.135 người

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Errorpagestyles.css

Không áp dụng

10,712

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Eshims.dll

11.0.10240.16384

57,344

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Eview.dll

11.0.10240.16391

2,682,880

16-Jul-2015

03:36

x86

Không áp dụng

Expertsettings.xbf

Không áp dụng

1,233

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Extensionsettings.xbf

Không áp dụng

1,245

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

F12app2.dll

11.0.10240.16384

103,424

10-Jul-2015

03:22

x86

Không áp dụng

F12appframe2.dll

11.0.10240.16384

395,264

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

F12page.xbf

Không áp dụng

2,741

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Favoritebutton.xbf

Không áp dụng

3,605

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Favoritesbar.xbf

Không áp dụng

7,905

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Favoritespane.xbf

Không áp dụng

5.508 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Feedbackpanel.xbf

Không áp dụng

13,365

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Findonpage.xbf

Không áp dụng

4,527

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Flags.htm

Không áp dụng

35,595

10-Jul-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Forbidframingedge.htm

Không áp dụng

1.438

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Generic.xbf

Không áp dụng

18,130

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Historypane.xbf

Không áp dụng

7,131

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Hstscerterror.htm

Không áp dụng

1.605

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Httperrorpagesscripts.js

Không áp dụng

11,174

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_400.htm

Không áp dụng

1,491

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_403.htm

Không áp dụng

1.295 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_404.htm

Không áp dụng

1.329 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_406.htm

Không áp dụng

1.285

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_410.htm

Không áp dụng

1.129 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_500.htm

Không áp dụng

1,394

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_501.htm

Không áp dụng

1.157 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_gen.htm

Không áp dụng

1.156 người

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Hubpanel.xbf

Không áp dụng

6.632

14-Jul-2015

01:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Ielogo.svg

Không áp dụng

1.440

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Importfavoritespanel.xbf

Không áp dụng

2.737 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Informationdialog.xbf

Không áp dụng

2.435 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Invalidcert.htm

Không áp dụng

1.876 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Leftbadgebox.xbf

Không áp dụng

3,762

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Mainpage.xbf

Không áp dụng

14,467

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedge.exe

11.0.10240.16391

4,308,336

16-Jul-2015

04:57

x86

Không áp dụng

Microsoftedgecp.exe

11.0.10240.16384

294,768

10-Jul-2015

04:40

x86

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-129.png

Không áp dụng

2696

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không chạm plicable

Microsoftedgefile.targetsize-16.png

Không áp dụng

495

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-256.png

Không áp dụng

5,550

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-32.png

Không áp dụng

889

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-336.png

Không áp dụng

7,109

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.282 người

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.660 người

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-129.png

Không áp dụng

3,247

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-16.png

Không áp dụng

503

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-256.png

Không áp dụng

6,470

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-32.png

Không áp dụng

965

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-336.png

Không áp dụng

8,254

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.456

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.776 người

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.contrast-black.png

Không áp dụng

1.041

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.contrast-white.png

Không áp dụng

1.041

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.png

Không áp dụng

1.041

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100.png

Không áp dụng

504

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

504

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

504

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125.png

Không áp dụng

631

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

631

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

631

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150.png

Không áp dụng

792

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

792

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

792

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200.png

Không áp dụng

928

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

928

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

928

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400.png

Không áp dụng

1,897

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1,897

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1,897

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100.png

Không áp dụng

933

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

933

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

933

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125.png

Không áp dụng

1,243

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1,243

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1,243

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150.png

Không áp dụng

1,393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1,393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1,393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200.png

Không áp dụng

2,099

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,099

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,099

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400.png

Không áp dụng

4,727

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

4,727

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

4,727

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

329

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125.png

Không áp dụng

400

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

400

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

393

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150.png

Không áp dụng

459

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

459

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

450

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200.png

Không áp dụng

572

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

572

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

572

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400.png

Không áp dụng

1.022

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.022

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.022

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16.png

Không áp dụng

203

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated.png

Không áp dụng

241

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

203

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

207

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-black.png

Không áp dụng

203

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-16_contrast-white.png

Không áp dụng

207

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20.png

Không áp dụng

221

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated.png

Không áp dụng

250

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

221

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

223

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-black.png

Không áp dụng

221

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-20_contrast-white.png

Không áp dụng

223

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24.png

Không áp dụng

257

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated.png

Không áp dụng

288

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

257

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

258

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-black.png

Không áp dụng

257

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-24_contrast-white.png

Không áp dụng

258

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-black.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-256_contrast-white.png

Không áp dụng

1,888

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated.png

Không áp dụng

336

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-30_contrast-white.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated.png

Không áp dụng

341

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-black.png

Không áp dụng

307

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-32_contrast-white.png

Không áp dụng

318

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36.png

Không áp dụng

350

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated.png

Không áp dụng

371

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

350

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

344

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-black.png

Không áp dụng

350

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-36_contrast-white.png

Không áp dụng

344

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40.png

Không áp dụng

382

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated.png

Không áp dụng

403

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

382

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

375

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-black.png

Không áp dụng

382

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-40_contrast-white.png

Không áp dụng

375

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48.png

Không áp dụng

429

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated.png

Không áp dụng

446

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

429

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

430

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-black.png

Không áp dụng

429

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-48_contrast-white.png

Không áp dụng

430

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-black.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-64_contrast-white.png

Không áp dụng

553

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

608

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-black.png

Không áp dụng

599

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-72_contrast-white.png

Không áp dụng

608

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-black.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-80_contrast-white.png

Không áp dụng

658

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-black.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_altform-unplated_contrast-white.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-black.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.targetsize-96_contrast-white.png

Không áp dụng

745

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100.png

Không áp dụng

324

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

324

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare50x50.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

339

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100.png

Không áp dụng

394

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

394

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

375

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125.png

Không áp dụng

475

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

475

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

475

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150.png

Không áp dụng

533

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

533

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

533

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200.png

Không áp dụng

651

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

651

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

651

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400.png

Không áp dụng

1.228

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1.228

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare71x71.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1.228

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100.png

Không áp dụng

537

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

537

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

537

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125.png

Không áp dụng

695

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

695

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

695

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150.png

Không áp dụng

854

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

854

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

854

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200.png

Không áp dụng

1.049

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

1.049

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

1.049

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400.png

Không áp dụng

2,325

02-Jul-2015

02:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

2,325

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgewide310x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

2,325

02-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Navcancl.htm

Không áp dụng

1.574 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Needie.html

Không áp dụng

7.056

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Notificationbar.xbf

Không áp dụng

4,994

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Passworddialog.xbf

Không áp dụng

2.401

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Pdferror.html

Không áp dụng

1.094 người

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Pdferrormfnotfound.html

Không áp dụng

1.122

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Personapshader.cso

Không áp dụng

15.200

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Personavshader.cso

Không áp dụng

15,360

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Phishsite.js

Không áp dụng

5,997

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Phishsiteedge.htm

Không áp dụng

7,347

10-Jul-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Promptdialog.xbf

Không áp dụng

2,233

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Proxyerror.htm

Không áp dụng

1.413

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Readbutton.xbf

Không áp dụng

5,330

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Readinglistimage360x270.png

Không áp dụng

1.217

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Readinglistpane.xbf

Không áp dụng

5,918

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Readinglistpdfimage360x270.png

Không áp dụng

1.670 người

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Readmdl2.ttf

Không áp dụng

32,356

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Repost.htm

Không áp dụng

1,245

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

104,040

10-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Rightbadgebox.xbf

Không áp dụng

2,441

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Savefavoritesform.xbf

Không áp dụng

2,966

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Savereadinglistform.xbf

Không áp dụng

2,227

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Sendtoonenoteform.xbf

Không áp dụng

2.156 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Servbusy.htm

Không áp dụng

1.630

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Settings.xbf

Không áp dụng

22,703

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Sharedstyles.xbf

Không áp dụng

58,051

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Sslnavcancel.htm

Không áp dụng

955

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabitem.xbf

Không áp dụng

6,292

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabpanel.xbf

Không áp dụng

1,359

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabs.xbf

Không áp dụng

11.509 người

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Tlserror.htm

Không áp dụng

1.100

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Transparentpixel.png

Không áp dụng

182

05-May-2015

01:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Travelbar.xbf

Không áp dụng

3,265

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Tridenterrorpagestyles.css

Không áp dụng

4,916

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Unknownprotocol.htm

Không áp dụng

1,901

11-Jun-2015

02:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Vaultpasswordspane.xbf

Không áp dụng

6.496

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Webnotescontent.htm

Không áp dụng

1.499 người

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Sensorsapi.dll

10.0.10240.16390

251,392

15-Jul-2015

02:16

x86

Không áp dụng

Modernexecserver.dll

10.0.10240.16391

676,352

16-Jul-2015

03:38

x86

Không áp dụng

Msftedit.dll

10.0.10240.16386

2,606,080

11-Jul-2015

00:40

x86

Không áp dụng

Ncsi.dll

10.0.10240.16385

283,136

10-Jul-2015

10:09

x86

Không áp dụng

Nlaapi.dll

10.0.10240.16384

64,000

10-Jul-2015

03:33

x86

Không áp dụng

Nlasvc.dll

10.0.10240.16384

305,664

10-Jul-2015

03:34

x86

Không áp dụng

Omadmagent.dll

10.0.10240.16390

153,088

15-Jul-2015

02:32

x86

Không áp dụng

Msoobedui.dll

10.0.10240.16386

578,560

11-Jul-2015

00:44

x86

Không áp dụng

Msoobeplugins.dll

10.0.10240.16388

526,848

12-Jul-2015

23:40

x86

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

10.0.10240.16390

6,264,160

15-Jul-2015

03:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Wpncore.dll

10.0.10240.16385

740,864

10-Jul-2015

09:22

x86

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

801

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Ppibars.dll

10.0.10240.16384

287,232

10-Jul-2015

03:30

x86

Không áp dụng

Ppidialogs.dll

10.0.10240.16384

182,784

10-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Ppiexperiencehost.exe

10.0.10240.16391

835,936

16-Jul-2015

04:54

x86

Không áp dụng

Ppiquickaction.dll

10.0.10240.16384

241,152

10-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Ppisecurityui.dll

10.0.10240.16384

169,984

10-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Ppistartui.dll

10.0.10240.16391

689,152

16-Jul-2015

03:31

x86

Không áp dụng

Quickactions.dll

Không áp dụng

288,768

10-Jul-2015

03:30

x86

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

411,672

16-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Skypeuisymbol-regular.ttf

Không áp dụng

85,820

14-Apr-2015

05:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

329

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,146

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Startui.dll

10.0.10240.16391

5,204,992

16-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

429

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Strgmdl2.ttf

Không áp dụng

11,608

14-Apr-2015

05:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.actioncenter.dll

10.0.10240.16391

1,512,960

16-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Xamltilerendering.dll

Không áp dụng

111,104

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Packageinspector.exe

10.0.10240.16385

61,952

10-Jul-2015

10:39

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-PACKAGEINSP

Windows.internal.ppi.broker.dll

10.0.10240.16387

470,528

12-Jul-2015

00:15

x86

Không áp dụng

Windows.internal.ppi.broker.proxystub.dll

10.0.10240.16384

39,936

10-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Psmsrv.dll

10.0.10240.16386

147,968

11-Jul-2015

00:36

x86

Không áp dụng

Rdxservice.dll

10.0.10240.16389

704,512

14-Jul-2015

01:21

x86

Không áp dụng

Windows.media.editing.dll

10.0.10240.16389

1,043,968

14-Jul-2015

01:25

x86

Không áp dụng

Psmserviceexthost.dll

10.0.10240.16390

417,280

15-Jul-2015

02:25

x86

Không áp dụng

Settingshandlers_notifications.dll

10.0.10240.16390

176,640

15-Jul-2015

02:35

x86

Không áp dụng

Settingshandlers_signinoptions.dll

10.0.10240.16385

131,072

10-Jul-2015

11:33

x86

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ar-sa.pri

Không áp dụng

50,864

10-Jul-2015

06:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.bg-bg.pri

Không áp dụng

57,520

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.cs-cz.pri

Không áp dụng

43,416

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.da-dk.pri

Không áp dụng

42,184

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.de-de.pri

Không áp dụng

45,248

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.el-gr.pri

Không áp dụng

61,456

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.en-gb.pri

Không áp dụng

40,848

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.en-us.pri

Không áp dụng

40,672

10-Jul-2015

05:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.es-es.pri

Không áp dụng

43,736

10-Jul-2015

06:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.es-mx.pri

Không áp dụng

43,960

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.et-ee.pri

Không áp dụng

41,624

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.fi-fi.pri

Không áp dụng

43,392

10-Jul-2015

06:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.fr-ca.pri

Không áp dụng

45,032

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.fr-fr.pri

Không áp dụng

45,056

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.he-il.pri

Không áp dụng

47,064

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.hr-hr.pri

Không áp dụng

42,832

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.hu-hu.pri

Không áp dụng

43,944

10-Jul-2015

06:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.it-it.pri

Không áp dụng

42,832

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ja-jp.pri

Không áp dụng

43,144

16-Jul-2015

07:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ko-kr.pri

Không áp dụng

41,768

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.lt-lt.pri

Không áp dụng

44,024

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.lv-lv.pri

Không áp dụng

43,632

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.nb-no.pri

Không áp dụng

41,448

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.nl-nl.pri

Không áp dụng

43,544

10-Jul-2015

06:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.pl-pl.pri

Không áp dụng

44,200

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.pt-br.pri

Không áp dụng

43,304

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.pt-pt.pri

Không áp dụng

43,904

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ro-ro.pri

Không áp dụng

44,016

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.ru-ru.pri

Không áp dụng

58,576

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sk-sk.pri

Không áp dụng

43,144

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sl-si.pri

Không áp dụng

43,024

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

43,024

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.sv-se.pri

Không áp dụng

42,160

10-Jul-2015

06:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.th-th.pri

Không áp dụng

53,912

10-Jul-2015

06:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.tr-tr.pri

Không áp dụng

43,024

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.uk-ua.pri

Không áp dụng

56,768

10-Jul-2015

06:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.zh-cn.pri

Không áp dụng

36,184

10-Jul-2015

06:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.zh-hk.pri

Không áp dụng

36,528

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsadminflowuithreshold.zh-tw.pri

Không áp dụng

36,528

10-Jul-2015

06:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Systemsettings.dll

10.0.10240.16386

3,615,232

11-Jul-2015

01:04

x86

Không áp dụng

Systemsettingsviewmodel.desktop.dll

10.0.10240.16384

646,144

10-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Telemetry.desktop.dll

10.0.10240.16384

25,088

10-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Sharedstartmodelshim.dll

10.0.10240.16389

160,768

14-Jul-2015

01:34

x86

Không áp dụng

Licensemanagerapi.dll

Không áp dụng

25,088

15-Jul-2015

02:41

x86

Không áp dụng

Batteryflyoutexperience.dll

10.0.10240.16391

461,824

16-Jul-2015

03:25

x86

Không áp dụng

Clockflyoutexperience.dll

10.0.10240.16384

327,680

10-Jul-2015

03:30

x86

Không áp dụng

Contactcarddatart.dll

Không áp dụng

2,561,536

10-Jul-2015

03:45

x86

Không áp dụng

Devicesflowui.dll

10.0.10240.16391

1,965,568

16-Jul-2015

03:47

x86

Không áp dụng

Jumpviewui.dll

10.0.10240.16391

710,144

16-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

801

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Mtcuvc.dll

Không áp dụng

405,504

16-Jul-2015

03:46

x86

Không áp dụng

Networkux.dll

10.0.10240.16391

824,320

16-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Personapshader.cso

Không áp dụng

940

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Personavshader.cso

Không áp dụng

996

10-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Quickactions.dll

Không áp dụng

288,768

10-Jul-2015

03:30

x86

Không áp dụng

Quickconnectui.dll

Không áp dụng

683,520

16-Jul-2015

03:47

x86

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

866,800

16-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Shellexperiencehost.exe

10.0.10240.16391

1,235,808

16-Jul-2015

04:55

x86

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

180

26-Apr-2015

01:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,146

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Startui.dll

10.0.10240.16391

5,204,992

16-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

429

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.actioncenter.dll

10.0.10240.16391

1,512,960

16-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Xamltilerendering.dll

Không áp dụng

111,104

10-Jul-2015

03:23

x86

Không áp dụng

Settingshandlers_nt.dll

10.0.10240.16391

3,024,896

16-Jul-2015

03:30

x86

Không áp dụng

Windows.ui.settingshandlers-nt.pri

Không áp dụng

89,688

10-Jul-2015

03:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Chakra.dll

11.0.10240.16386

5,454,848

11-Jul-2015

00:41

x86

Không áp dụng

Chakradiag.dll

11.0.10240.16384

574,464

10-Jul-2015

03:31

x86

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.10240.16386

3,579,904

11-Jul-2015

00:40

x86

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.10240.16384

527,360

10-Jul-2015

03:45

x86

Không áp dụng

Hmkd.dll

10.0.10240.16385

45,056

10-Jul-2015

10:42

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

10.0.10240.16384

303,456

10-Jul-2015

05:01

x86

Không áp dụng

Sensordataservice.exe

10.0.10240.16387

669,696

11-Jul-2015

23:52

x86

Không áp dụng

Windows.devices.sensors.dll

10.0.10240.16390

437,248

15-Jul-2015

02:17

x86

Không áp dụng

Sharedstartmodel.dll

10.0.10240.16390

658,944

15-Jul-2015

02:35

x86

Không áp dụng

Microsoft.ppi.cleanup.dll

10.0.10240.16389

566,272

14-Jul-2015

01:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.ppi.ui.logonux.dll

10.0.10240.16391

327,168

16-Jul-2015

03:47

x86

Không áp dụng

Microsoft.ppi.ui.logonux.pri

Không áp dụng

4,384

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Strgmdl2.ttf

Không áp dụng

11,608

14-Apr-2015

05:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Defaultquestions.json

Không áp dụng

858

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Oemdefaultassociations.xml

Không áp dụng

15,462

18-Jun-2015

01:54

Không áp dụng

Không áp dụng

Shell32.dll

10.0.10240.16391

20,858,360

16-Jul-2015

04:52

x86

Không áp dụng

Windowsshell.manifest

Không áp dụng

670

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shutdownux.dll

10.0.10240.16391

141,312

16-Jul-2015

03:25

x86

Không áp dụng

Sapi_onecore.dll

5.3.10240.16387

2,510,336

12-Jul-2015

00:03

x86

Không áp dụng

Tokens.xml

Không áp dụng

14,035

03-Apr-2015

03:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Srumapi.dll

10.0.10240.16384

47,104

10-Jul-2015

03:24

x86

Không áp dụng

Srumsvc.dll

10.0.10240.16391

179,200

16-Jul-2015

03:19

x86

Không áp dụng

Stobject.dll

10.0.10240.16385

322,048

10-Jul-2015

09:50

x86

Không áp dụng

Licensemanager.dll

10.0.10240.16391

959,328

16-Jul-2015

05:23

x86

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.dll

10.0.10240.16391

585,216

16-Jul-2015

03:34

x86

Không áp dụng

Windows.applicationmodel.store.testingframework.dll

10.0.10240.16391

247,808

16-Jul-2015

03:34

x86

Không áp dụng

Subscriptionmgr.dll

10.0.10240.16390

129,536

15-Jul-2015

02:19

x86

Không áp dụng

Systemcpl.dll

10.0.10240.16389

279,552

14-Jul-2015

01:20

x86

Không áp dụng

Tabletpcplatforminput-core-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,132

14-Jul-2015

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabsvc.dll

10.0.10240.16389

135,168

14-Jul-2015

01:27

x86

Không áp dụng

Boxed-correct.avi

Không áp dụng

111,320

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Boxed-delete.avi

Không áp dụng

48,936

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Boxed-join.avi

Không áp dụng

46,622

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Boxed-split.avi

Không áp dụng

84,190

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Correct.avi

Không áp dụng

180,172

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Delete.avi

Không áp dụng

208,408

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Join.avi

Không áp dụng

199,994

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Split.avi

Không áp dụng

181,964

27-Mar-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabletpcinputpanel-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,004

10-Jul-2015

16:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabtip.exe

10.0.10240.16384

326,440

10-Jul-2015

05:15

x86

Không áp dụng

Tipres.dll

10.0.10240.16384

1,095,168

10-Jul-2015

03:32

x86

Không áp dụng

Tipskins.dll

10.0.10240.16385

851,968

10-Jul-2015

10:02

x86

Không áp dụng

Twinui.appcore.dll

10.0.10240.16391

1,714,176

16-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

@tileempty1x1image.png

Không áp dụng

120

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Launchwinapp.exe

10.0.10240.16384

28,672

10-Jul-2015

03:44

x86

Không áp dụng

Twinui.dll

10.0.10240.16390

9,885,184

15-Jul-2015

02:25

x86

Không áp dụng

Diagtrack.dll

10.0.10240.16386

1,181,536

11-Jul-2015

01:57

x86

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.dll

10.0.10240.16386

322,048

11-Jul-2015

00:43

x86

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.pri

Không áp dụng

4,312

11-Jul-2015

00:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ar-sa.pri

Không áp dụng

2,872

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.bg-bg.pri

Không áp dụng

3.000

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.cs-cz.pri

Không áp dụng

2.568 người

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.da-dk.pri

Không áp dụng

2,424

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.de-de.pri

Không áp dụng

2.664 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.el-gr.pri

Không áp dụng

3,072

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.en-gb.pri

Không áp dụng

2.408

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.en-us.pri

Không áp dụng

2.408

12-Jul-2015

01:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.es-es.pri

Không áp dụng

2.512 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.es-mx.pri

Không áp dụng

2.568 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.et-ee.pri

Không áp dụng

2,520

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.fi-fi.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.fr-ca.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.fr-fr.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.he-il.pri

Không áp dụng

2,648

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.hr-hr.pri

Không áp dụng

2.568 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.hu-hu.pri

Không áp dụng

2.600

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.it-it.pri

Không áp dụng

2,584

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ja-jp.pri

Không áp dụng

2,520

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ko-kr.pri

Không áp dụng

2,416

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.lt-lt.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.lv-lv.pri

Không áp dụng

2,576

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không phải là một pplicable

Windows.ui.blockedshutdown.nb-no.pri

Không áp dụng

2,432

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.nl-nl.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.pl-pl.pri

Không áp dụng

2.544 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.pt-br.pri

Không áp dụng

2.496 người

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.pt-pt.pri

Không áp dụng

2,504

12-Jul-2015

02:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ro-ro.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.ru-ru.pri

Không áp dụng

2,992

12-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sk-sk.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sl-si.pri

Không áp dụng

2.496 người

12-Jul-2015

02:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sr-latn-rs.pri

Không áp dụng

2,560

12-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.sv-se.pri

Không áp dụng

2,448

12-Jul-2015

02:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.th-th.pri

Không áp dụng

2,832

12-Jul-2015

02:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.tr-tr.pri

Không áp dụng

2.512 người

12-Jul-2015

02:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.uk-ua.pri

Không áp dụng

3.000

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.zh-cn.pri

Không áp dụng

2,296

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.zh-hk.pri

Không áp dụng

2.360 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.blockedshutdown.zh-tw.pri

Không áp dụng

2.360 người

12-Jul-2015

02:26

Không áp dụng

Không áp dụng

Updatehandlers.dll

10.0.10240.16387

211,456

12-Jul-2015

00:05

x86

Không áp dụng

Musnotification.exe

10.0.10240.16391

123,904

16-Jul-2015

03:52

x86

Không áp dụng

Usocore.dll

10.0.10240.16390

236,032

15-Jul-2015

02:23

x86

Không áp dụng

Diagtrack_win.dll

Không áp dụng

284,672

11-Jul-2015

00:55

x86

Không áp dụng

Nuimdl2.ttf

Không áp dụng

45,092

26-Apr-2015

01:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.biofeedback.dll

10.0.10240.16386

283,648

11-Jul-2015

01:02

x86

Không áp dụng

Windows.ui.biofeedback.pri

Không áp dụng

2.848

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.cred.dll

10.0.10240.16391

754,688

16-Jul-2015

03:47

x86

Không áp dụng

Windows.ui.cred.pri

Không áp dụng

16,296

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.logon.dll

10.0.10240.16391

1,820,672

16-Jul-2015

03:28

x86

Không áp dụng

Windows.ui.logon.pri

Không áp dụng

2,148,928

16-Jul-2015

03:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.backgroundstyles_8_1_rp-66431a3a.xaml

Không áp dụng

1,551

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.extension_8_1_rtm-aa99aadc.xaml

Không áp dụng

1,518

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.medium_landscape_8_1_rtm-85bb765b.xaml

Không áp dụng

4,812

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.medium_portrait_8_1_rtm-615398bc.xaml

Không áp dụng

4,383

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.merchantrating_8_1_rp-ea838a30.xaml

Không áp dụng

1.481 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.serpadslayout_8_1_rtm-85f7eb4b.xaml

Không áp dụng

7,555

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.serpsmalladslayout_8_1_rtm-663dc2a5.xaml

Không áp dụng

7,618

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ads.small_generic_8_1_rp-d5a06819.xaml

Không áp dụng

2.102

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Buttonstyle_transparent.xaml

Không áp dụng

958

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Entity.dominantimage_8_1_rp-08fe6658.xaml

Không áp dụng

11,447

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Entitycontainer.herogeneric_8_1_rtm-32f2d081.xaml

Không áp dụng

53,419

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Entitycontainer.herotitle_8_1_rp-f603603e.xaml

Không áp dụng

6,684

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-140.png

Không áp dụng

483

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-180.png

Không áp dụng

631

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-80.png

Không áp dụng

307

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white.png

Không áp dụng

3,003

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

3,003

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-140.png

Không áp dụng

3,147

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-180.png

Không áp dụng

3.313 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-80.png

Không áp dụng

2,987

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

357

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-140.png

Không áp dụng

483

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-180.png

Không áp dụng

631

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-80.png

Không áp dụng

307

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Maps.home_landscape_8_1_rp-7f8d5bbc.xaml

Không áp dụng

2,296

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Maps.home_portrait_8_1_rp-842541a0.xaml

Không áp dụng

2.431

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Maps.home_snap_8_1_rp-1fe61be5.xaml

Không áp dụng

2.454

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appcontentitem_8_1_rp-e6dff609.xaml

Không áp dụng

2.016 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appcontent_landscape_8_1_rp-adaa73c5.xaml

Không áp dụng

1,756

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appcontent_portrait_8_1_rp-39092f1a.xaml

Không áp dụng

2.200

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appcontent_snap_8_1_rtm-fdaca186.xaml

Không áp dụng

2.039

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appstoreitem_8_1_rp-6a626025.xaml

Không áp dụng

2,620

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appstoremultilayout_landscape_8_1_rp-b260f3f4.xaml

Không áp dụng

1,755

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appstoremultilayout_portrait_8_1_rp-2c87d0f2.xaml

Không áp dụng

2.274 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appstoremultilayout_snap_8_1_rtm-9683ac3f.xaml

Không áp dụng

2,233

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appstoresinglelayout_landscape_8_1_rp-c4795bba.xaml

Không áp dụng

3,564

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appstoresinglelayout_portrait_8_1_rp-9b6fd169.xaml

Không áp dụng

3,705

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Modernapplications.appstoresinglelayout_snap_8_1_rp-c719d94d.xaml

Không áp dụng

3,918

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_8_1_rtm-c72c796b.xaml

Không áp dụng

4,176

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_landscape_8_1_rp-0f063311.xaml

Không áp dụng

3159

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_portrait_8_1_rp-7063befe.xaml

Không áp dụng

3,140

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.entryanswer_snap_8_1_rp-8843ec44.xaml

Không áp dụng

3,126

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imageanswer_landscape_8_1_rp-f906ac1a.xaml

Không áp dụng

1.454 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imageanswer_portrait_8_1_rp-8b545332.xaml

Không áp dụng

1.495

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imageanswer_snap_8_1_rp-d9482575.xaml

Không áp dụng

1.495

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imagedetails.xaml

Không áp dụng

12,037

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imagegridrelatedsearch.fallback.xaml

Không áp dụng

7,062

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imagegridrelatedsearch_8_1_rtm-1baccaa0.xaml

Không áp dụng

7,293

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imagegridresult.fallback.xaml

Không áp dụng

527

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imagegridresult_8_1_rtm-50d8f54c.xaml

Không áp dụng

599

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.imageheroanswer_8_1_rp-7c124627.xaml

Không áp dụng

13,004

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videoanswer_landscape_8_1_rp-7cbbf7e7.xaml

Không áp dụng

5,862

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videoanswer_portrait_8_1_rp-c357b679

Không áp dụng

6,399

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videoanswer_snap_8_1_rtm-855ddcf4.xaml

Không áp dụng

5.120

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videogridrelatedsearch.fallback.xaml

Không áp dụng

6,205

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videogridrelatedsearch_8_1_rtm-ec657138.xaml

Không áp dụng

6,430

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videogridresult.fallback.xaml

Không áp dụng

12,767

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videogridresult_8_1_rtm-1cc6a74e.xaml

Không áp dụng

12.349 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Multimedia.videoheroembeddedanswer_2x2_8_1_rtm-af40e4f5.xaml

Không áp dụng

6,085

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

News.hero_2x2_8_1_rp-004e0293.xaml

Không áp dụng

12,310

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

News.hero_4x2_8_1_rp-94410bf1.xaml

Không áp dụng

13,908

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

News.home_8_1_rp-f7a1fb30.xaml

Không áp dụng

4,775

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

News.home_landscape_8_1_rp-9db0a5cc.xaml

Không áp dụng

8,748

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

News.home_portrait_8_1_rp-d59aef9d.xaml

Không áp dụng

4,215

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

News.home_snap_8_1_rp-20481197.xaml

Không áp dụng

4.321 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Phonebook.home_landscape_8_1_rp-cf640f21.xaml

Không áp dụng

5,162

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Phonebook.home_portrait_8_1_rp-ea3918d7.xaml

Không áp dụng

5,625

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Phonebook.home_snap_8_1_rp-40f14165.xaml

Không áp dụng

2,464

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Querysuggestion.home_8_1_rtm-f86e66c6.xaml

Không áp dụng

4,068

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Querysuggestion.home_landscape_8_1_rp-287ac967.xaml

Không áp dụng

3.547 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Querysuggestion.home_portrait_8_1_rp-025f5d67.xaml

Không áp dụng

3,625

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Querysuggestion.home_snap_8_1_rtm-e9d6cc58.xaml

Không áp dụng

3,666

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Search.lnk

Không áp dụng

1,588

10-Jul-2015

02:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.accentcolorstyles_8_1_rp-1b817d48.xaml

Không áp dụng

6,277

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.actionslist_8_1_rtm-b69cb157.xaml

Không áp dụng

6,346

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.appbutton_8_1_rp-591615d7.xaml

Không áp dụng

7,249

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.attributionlist_8_1_rp-374c6d53.xaml

Không áp dụng

3,124

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.branding_8_1_rp-d49ce559.xaml

Không áp dụng

3,763

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.branding_cn_8_1_rp-5e6d9be2.xaml

Không áp dụng

10,812

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.buttonstyles_8_1_rp-ebffd57e.xaml

Không áp dụng

13,087

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.gridviewstyles_8_1_rtm-f43d2263.xaml

Không áp dụng

21,339

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.herostyles_8_1_rtm-64087e61.xaml

Không áp dụng

9,362

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.imageset_2x2_8_1_rtm-a968dcb4.xaml

Không áp dụng

4,810

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.imageset_4x2_8_1_rtm-dd60f649.xaml

Không áp dụng

5.089

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.imagestyles_8_1_rtm-42033d51.xaml

Không áp dụng

461

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.infocard_1x2_8_1_rtm-cd709399.xaml

Không áp dụng

2,292

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.infocard_2x2_8_1_rtm-38aafc59.xaml

Không áp dụng

2,292

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.itemtable_2x2_8_1_rp-932487be.xaml

Không áp dụng

1,489

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.layoutdw_landscape_8_1_rp-a27f4cf1.xaml

Không áp dụng

3,855

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.layoutdw_portrait_8_1_rp-e25dbf88.xaml

Không áp dụng

4,396

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.layoutdw_snap_8_1_rp-ee0942f7.xaml

Không áp dụng

4.072 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.layoutd_landscape_8_1_rp-e40e6e03.xaml

Không áp dụng

4,783

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.layoutd_portrait_8_1_rp-6b54d1ab.xaml

Không áp dụng

5,033

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.layoutd_snap_8_1_rp-3297c772.xaml

Không áp dụng

4,817

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.nullableimageplaceholder_8_1_rp-0bb3a96d.xaml

Không áp dụng

3,158

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.rating_8_1_rp-63a24866.xaml

Không áp dụng

2,845

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.reviewsmultisource_2x2_8_1_rtm-a92bc0c1.xaml

Không áp dụng

4,553

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.reviewssinglesource_2x2_8_1_rtm-2a1d4569.xaml

Không áp dụng

6,275

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.serpdefaultlayout_8_1_rtm-2def0350.xaml

Không áp dụng

4.099 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.serpdefaultlistlayout_8_1_rtm-d49811ee.xaml

Không áp dụng

4.300

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.serpgridviewstyles_8_1_rtm-bf05e9bc.xaml

Không áp dụng

11,832

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.serpnoselectionlayout_8_1_rtm-078b9c26.xaml

Không áp dụng

5,973

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.songslist_8_1_rtm-027dfb07.xaml

Không áp dụng

4,620

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Shared.textstyles_8_1_rp-224b0139.xaml

Không áp dụng

12.484 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Travel.weather_1x2_8_1_rp-8b39db5d.xaml

Không áp dụng

4,186

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.algo_generic_8_1_rp-63ae5c11.xaml

Không áp dụng

2,335

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.appifiedalgo_home_8_1_rtm-ff1ec984.xaml

Không áp dụng

10.850 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.appifiedalgo_landscape_8_1_rp-634d747c.xaml

Không áp dụng

7200

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.appifiedalgo_portrait_8_1_rp-c6c89df0.xaml

Không áp dụng

8,914

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.basicalgo_portrait_8_1_rp-22ab2993.xaml

Không áp dụng

2.209

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.dcardalgo_home_8_1_rtm-ef6b7330.xaml

Không áp dụng

4,106

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.dcardalgo_landscape_8_1_rp-059c4005.xaml

Không áp dụng

4,589

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.dcardalgo_portrait_8_1_rp-a40178a5.xaml

Không áp dụng

4,589

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.deeplinkitem_8_1_rp-dfcf46fe.xaml

Không áp dụng

1.085 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.deeplinkslist_8_1_rp-515c5925.xaml

Không áp dụng

3,653

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.factslist_8_1_rp-fe15cd6d.xaml

Không áp dụng

2.515

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.fallback.xaml

Không áp dụng

16,761

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.fallback_halfsize.xaml

Không áp dụng

9,230

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.metadata_8_1_rp-4af027d6.xaml

Không áp dụng

1.810

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.otherpagealgo_home_8_1_rtm-f5858a8b.xaml

Không áp dụng

4,152

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.previewwithoverlay_8_1_rp-40f8177a.xaml

Không áp dụng

1.539 người

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.richalgo_home_8_1_rtm-b58c3737.xaml

Không áp dụng

4,123

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.richalgo_landscape_8_1_rp-552e0971.xaml

Không áp dụng

2,352

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Web.richalgo_portrait_8_1_rp-c1a16ee1.xaml

Không áp dụng

3,011

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.shell.search.urihandler.dll

10.0.10240.16384

40.960

10-Jul-2015

03:30

x86

Không áp dụng

Windows.ui.search.dll

10.0.10240.16386

4,398,080

11-Jul-2015

00:51

x86

Không áp dụng

Windows.ui.search.pri

Không áp dụng

585,632

10-Jul-2015

03:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowssearchcharm.local_action_contacthero.xaml

Không áp dụng

440

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowssearchcharm.local_contacthero.xaml

Không áp dụng

62,167

27-Mar-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Defaultlayouts.xml

Không áp dụng

46,949

10-Jul-2015

00:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabletmode.scale-100.png

Không áp dụng

471

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabletmode.scale-125.png

Không áp dụng

556

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabletmode.scale-150.png

Không áp dụng

657

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabletmode.scale-200.png

Không áp dụng

863

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tabletmode.scale-400.png

Không áp dụng

1.898 người

18-Jun-2015

01:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.shell.dll

10.0.10240.16390

974,336

15-Jul-2015

02:14

x86

Không áp dụng

Windows.ui.shell.pri

Không áp dụng

10.888 người

10-Jul-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Vestoreeventhandlers.dll

10.0.10240.16391

107,520

16-Jul-2015

03:38

x86

Không áp dụng

Notificationobjfactory.dll

10.0.10240.16384

268,288

10-Jul-2015

03:39

x86

Không áp dụng

Tileobjserver.dll

10.0.10240.16391

388,096

16-Jul-2015

03:39

x86

Không áp dụng

Vedatalayerhelpers.dll

10.0.10240.16384

79,360

10-Jul-2015

03:39

x86

Không áp dụng

Veeventdispatcher.dll

10.0.10240.16391

217,088

16-Jul-2015

03:39

x86

Không áp dụng

Installagent.exe

10.0.10240.16390

135,680

15-Jul-2015

02:41

x86

Không áp dụng

Storeagent.dll

10.0.10240.16384

371,200

10-Jul-2015

03:48

x86

Không áp dụng

Wmpmde.dll

12.0.10240.16385

1,341,920

10-Jul-2015

15:53

x86

Không áp dụng

Wuuhext.dll

10.0.10240.16389

296,448

14-Jul-2015

01:30

x86

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,386

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,350

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,645

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

64,850

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

33,457

11-Jul-2015

02:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,851

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,840

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

41,606

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

40,494

11-Jul-2015

03:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,030

11-Jul-2015

03:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

43,913

11-Jul-2015

03:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

38,707

11-Jul-2015

03:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35.254

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

36,984

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

40,053

11-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39,081

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

39.000

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

60,561

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

35,612

11-Jul-2015

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

37,988

11-Jul-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,251

11-Jul-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,559

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Windowsupdate.adml

Không áp dụng

30,559

11-Jul-2015

03:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Wuauclt.exe

10.0.10240.16384

23,776

10-Jul-2015

05:14

x86

Không áp dụng

Wuaueng.dll

10.0.10240.16389

1,829,888

14-Jul-2015

01:29

x86

Không áp dụng

Wups2.dll

10.0.10240.16384

17,920

10-Jul-2015

03:36

x86

Không áp dụng

Wcmcsp.dll

10.0.10240.16384

162,816

10-Jul-2015

03:34

x86

Không áp dụng

Wcmsvc.dll

10.0.10240.16390

485,376

15-Jul-2015

02:20

x86

Không áp dụng

@wifinotificationicon.png

Không áp dụng

15,106

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Wificonnapi.dll

10.0.10240.16384

101,376

10-Jul-2015

03:46

x86

Không áp dụng

Wifinetworkmanager.dll

10.0.10240.16390

995,840

15-Jul-2015

02:20

x86

Không áp dụng

Wifitask.exe

10.0.10240.16384

290,304

10-Jul-2015

03:34

x86

Không áp dụng

Win32k.sys

10.0.10240.16384

89,088

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Win32kbase.sys

10.0.10240.16387

1,134,592

11-Jul-2015

23:50

x86

Không áp dụng

Win32kfull.sys

10.0.10240.16387

2,987,008

11-Jul-2015

23:50

x86

Không áp dụng

Winmde.dll

12.0.10240.16385

1,356,368

10-Jul-2015

15:52

x86

Không áp dụng

Wintrust.dll

10.0.10240.16385

265,480

10-Jul-2015

15:47

x86

Không áp dụng

Gamepanel.exe

10.0.10240.16389

420,352

14-Jul-2015

01:31

x86

Không áp dụng

Configci.psd1

Không áp dụng

574

30-May-2015

04:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoft.configci.commands.dll

10.0.10011.16384

95,232

10-Jul-2015

12:40

x86

Không áp dụng

Winhttp.dll

10.0.10240.16391

667,136

16-Jul-2015

03:32

x86

Không áp dụng

Miradisp.dll

10.0.10240.16384

54,784

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Miradispkmd.sys

10.0.10240.16384

19.456

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Msmiradisp.dll

10.0.10240.16385

237,104

10-Jul-2015

12:58

x86

Không áp dụng

Pci.sys

10.0.10240.16390

257,888

15-Jul-2015

03:19

x86

Không áp dụng

Ucmucsi.sys

10.0.10240.16389

32,768

14-Jul-2015

01:44

x86

Không áp dụng

Appcontracts.dll

10.0.10240.16387

441,344

11-Jul-2015

23:46

x86

Không áp dụng

Speech-synthesis.xsd

Không áp dụng

3,866

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Synthesis-core.xsd

Không áp dụng

16,968

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.media.speech.dll

10.0.10240.16385

1,161,728

10-Jul-2015

10:28

x86

Không áp dụng

Windows.media.speech.uxres.dll

10.0.10240.16384

569,344

10-Jul-2015

03:36

x86

Không áp dụng

Xml.xsd

Không áp dụng

10.205 người

27-Mar-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Gsrvctr.h

Không áp dụng

2,590

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Gsrvctr.ini

Không áp dụng

30,628

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Gthrctr.h

Không áp dụng

3,100

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Gthrctr.ini

Không áp dụng

31,698

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Idxcntrs.h

Không áp dụng

4,702

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Idxcntrs.ini

Không áp dụng

20,698

27-Mar-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msscntrs.dll

7.0.10240.16384

32,768

10-Jul-2015

03:25

x86

Không áp dụng

Msshooks.dll

7.0.10240.16384

10,752

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Mssitlb.dll

7.0.10240.16384

96,256

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Mssph.dll

7.0.10240.16384

117,760

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Mssphtb.dll

7.0.10240.16384

244,224

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Mssprxy.dll

7.0.10240.16384

54,272

10-Jul-2015

03:25

x86

Không áp dụng

Mssrch.dll

7.0.10240.16390

1,963,520

15-Jul-2015

02:10

x86

Không áp dụng

Mssvp.dll

7.0.10240.16384

695,808

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Search.protocolhandler.mapi2.dll

7.0.10240.16384

282,624

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Searchfilterhost.exe

7.0.10240.16384

173,056

10-Jul-2015

03:26

x86

Không áp dụng

Searchindexer.exe

7.0.10240.16390

712,192

15-Jul-2015

02:09

x86

Không áp dụng

Searchprotocolhost.exe

7.0.10240.16384

280,576

10-Jul-2015

03:27

x86

Không áp dụng

Tquery.dll

7.0.10240.16384

2,747,392

10-Jul-2015

03:31

x86

Không áp dụng

Wsearchmigplugin.dll

7.0.10240.16384

82,784

10-Jul-2015

04:48

x86

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên Windows 10

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Activex.vch

Không áp dụng

142,966

14-Jul-2015

23:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Flash.ocx

18.0.0.209

24,642,040

14-Jul-2015

23:19

x64

Không áp dụng

Flashutil_activex.dll

18.0.0.209

613,880

14-Jul-2015

23:19

x64

Không áp dụng

Flashutil_activex.exe

18.0.0.209

860,664

14-Jul-2015

23:19

x64

Không áp dụng

Bthenum.sys

10.0.10240.16384

105,984

10-Jul-2015

03:21

x64

Không áp dụng

Bthmini.sys

10.0.10240.16384

32,256

10-Jul-2015

03:26

x64

Không áp dụng

Bthport.sys

10.0.10240.16384

928,768

10-Jul-2015

03:21

x64

Không áp dụng

Bthusb.sys

10.0.10240.16384

84,992

10-Jul-2015

03:26

x64

Không áp dụng

Fsquirt.exe

10.0.10240.16384

137,216

10-Jul-2015

03:21

x64

Không áp dụng

Clipmigplugin.dll

1.0.0.1

231,424

15-Jul-2015

01:36

x64

Không áp dụng

Clipup.exe

10.0.10240.16390

1,135,312

15-Jul-2015

02:41

x64

Không áp dụng

Appcapture.dll

10.0.10240.16384

73,728

10-Jul-2015

03:27

x64

Không áp dụng

Bcastdvr.exe

10.0.10240.16388

342,528

13-Jul-2015

00:01

x64

Không áp dụng

Bcastdvr.proxy.dll

10.0.10240.16384

41,472

10-Jul-2015

03:27

x64

Không áp dụng

Notificationcontroller.dll

10.0.10240.16390

515,584

15-Jul-2015

01:38

x64

Không áp dụng

Notificationcontrollerps.dll

10.0.10240.16390

28,672

15-Jul-2015

01:37

x64

Không áp dụng

Sysmain.sdb

Không áp dụng

446,924

15-Jul-2015

00:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msimain.sdb

Không áp dụng

2,865,990

10-Jul-2015

23:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Acgenral.dll

10.0.10240.16384

312,832

10-Jul-2015

03:16

x64

Không áp dụng

Acwinrt.dll

10.0.10240.16384

12,288

10-Jul-2015

03:16

x64

Không áp dụng

Acspecfc.dll

10.0.10240.16386

48,128

11-Jul-2015

01:01

x64

Không áp dụng

Drvmain.sdb

Không áp dụng

134,398

15-Jul-2015

00:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Acmigration.dll

10.0.10240.16384

74,432

10-Jul-2015

04:35

x64

Không áp dụng

Appraiser.sdb

Không áp dụng

6,361,672

15-Jul-2015

00:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Enterprisemodernappmgmtcsp.dll

10.0.10240.16391

193,024

16-Jul-2015

04:01

x64

Không áp dụng

Accountscontrolhost.exe

10.0.10240.16386

619,360

11-Jul-2015

02:35

x64

Không áp dụng

Accountscontrolui.dll

Không áp dụng

2,971,648

11-Jul-2015

01:01

x64

Không áp dụng

Logo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

1.993 người

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

1.694 người

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

225,968

10-Jul-2015

02:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Smalllogo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

444

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Smalllogo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

435

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

4.474 người

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-140.png

Không áp dụng

6,521

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-dark_scale-180.png

Không áp dụng

10,115

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

18,632

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-140.png

Không áp dụng

20,446

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.theme-light_scale-180.png

Không áp dụng

23,815

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Storelogo.theme-dark_scale-100.png

Không áp dụng

624

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Storelogo.theme-light_scale-100.png

Không áp dụng

576

18-Jun-2015

01:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Faceanalysisinfrared.mdl

Không áp dụng

13,096,096

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Facerecognitionengineadapter.dll

10.0.10240.16387

205,824

12-Jul-2015

00:22

x64

Không áp dụng

Facerecognitionsensoradapter.dll

10.0.10240.16387

182,784

12-Jul-2015

00:22

x64

Không áp dụng

Actxprxy.dll

10.0.10240.16390

4,611,584

15-Jul-2015

01:47

x64

Không áp dụng

Appxalluserstore.dll

10.0.10240.16389

208,736

14-Jul-2015

03:00

x64

Không áp dụng

Appxprovisioning.xml

Không áp dụng

2,125

18-Jun-2015

01:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Appxapplicabilityblob.dll

10.0.10240.16384

184,832

10-Jul-2015

03:33

x64

Không áp dụng

Appxdeploymentextensions.dll

10.0.10240.16391

1,800,192

16-Jul-2015

03:33

x64

Không áp dụng

Appxdeploymentserver.dll

10.0.10240.16386

2,178,048

11-Jul-2015

01:06

x64

Không áp dụng

Appxupgrademigrationplugin.dll

10.0.10240.16384

212,320

10-Jul-2015

04:45

x64

Không áp dụng

Settings.dat

Không áp dụng

8,192

18-Jun-2015

01:04

Không áp dụng

Không áp dụng

Audiodg.exe

10.0.10240.16384

372,512

10-Jul-2015

05:03

x64

Không áp dụng

Audioendpointbuilder.dll

10.0.10240.16384

279,552

10-Jul-2015

03:22

x64

Không áp dụng

Audioeng.dll

10.0.10240.16384

501,008

10-Jul-2015

05:08

x64

Không áp dụng

Audiokse.dll

10.0.10240.16384

405,016

10-Jul-2015

05:06

x64

Không áp dụng

Audioses.dll

10.0.10240.16391

527,952

16-Jul-2015

05:45

x64

Không áp dụng

Audiosrv.dll

10.0.10240.16385

1,067,520

10-Jul-2015

09:31

x64

Không áp dụng

Encdump.dll

5.0.1.1

110,040

10-Jul-2015

05:05

x64

Không áp dụng

Remoteaudioendpoint.dll

10.0.10240.16384

88,392

10-Jul-2015

05:11

x64

Không áp dụng

Appxblockmap.xml

Không áp dụng

322

16-Jul-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Appxmanifest.xml

Không áp dụng

63,504

16-Jul-2015

04:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Appxsignature.p7x

Không áp dụng

8,688

16-Jul-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_cortana_pal.node

Không áp dụng

124,416

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.cortana.desktop.dll

10.0.10240.16390

573,440

15-Jul-2015

01:39

x64

Không áp dụng

Windows.cortana.onecore.dll

10.0.10240.16391

60,928

16-Jul-2015

04:03

x64

Không áp dụng

Nodert_windows_cortana.node

Không áp dụng

687,104

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http.node

Không áp dụng

796,160

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Badgelogo.scale-100.png

Không áp dụng

173

18-Jun-2015

01:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Contentdeliverymanager.background.dll

Không áp dụng

2,565,984

14-Jul-2015

03:05

x64

Không áp dụng

Contentmanagementsdk.dll

Không áp dụng

2,104,160

10-Jul-2015

04:50

x64

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

333

18-Jun-2015

01:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

5,048

10-Jul-2015

02:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Smalllogo.scale-100.png

Không áp dụng

178

18-Jun-2015

01:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

1.074

18-Jun-2015

01:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Storelogo.scale-100.png

Không áp dụng

201

18-Jun-2015

01:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http_filters.node

Không áp dụng

204,288

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_web_http_headers.node

Không áp dụng

961,536

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_security_cryptography_core.node

Không áp dụng

436,224

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana_platform_impl.js

Không áp dụng

8,781

10-Jul-2015

11:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_foundation.node

Không áp dụng

397,824

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_foundation_diagnostics.node

Không áp dụng

643,072

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Package.json

Không áp dụng

439

18-Jun-2015

01:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Winrt_streams.js

Không áp dụng

2.260 người

10-Jul-2015

11:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_security_cryptography.node

Không áp dụng

93,696

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.cortana.proxystub.dll

10.0.10240.16390

68,096

15-Jul-2015

01:37

x64

Không áp dụng

Credprovdatamodel.dll

10.0.10240.16391

407,040

16-Jul-2015

03:41

x64

Không áp dụng

Nodert_buffer_utils.node

Không áp dụng

181,248

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Actionmgr.dll

10.0.10240.16384

73,728

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Actionuriproxystub.dll

10.0.10240.16384

16,896

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Actionuriserver.exe

10.0.10240.16384

101,376

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Aistokenmanager.dll

10.0.10240.16384

93,696

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

App.xbf

Không áp dụng

443

10-Jul-2015

02:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Bingconfigurationclient.dll

10.0.10240.16384

120,832

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Bingidentitymanagerinternal.dll

10.0.10240.16384

105,472

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Binglocalsearchservice.dll

Không áp dụng

1,013,760

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Binglocalsearchservice.winmd

Không áp dụng

31,744

10-Jul-2015

02:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Cgsvcbackgroundtask.dll

10.0.10240.16384

109,056

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cgsvctask.winmd

Không áp dụng

1,536

10-Jul-2015

02:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Contactpermissionsactionurihandlers.dll

Không áp dụng

124,928

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Contactpermissionsproxystub.dll

10.0.10240.16384

43,520

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.actions.dll

Không áp dụng

883,200

11-Jul-2015

01:03

x64

Không áp dụng

Cortana.apptoapp.dll

10.0.10240.16384

251,392

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.authentication.winmd

Không áp dụng

4,608

10-Jul-2015

02:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.backgroundtask.dll

Không áp dụng

1,806,848

15-Jul-2015

01:28

x64

Không áp dụng

Cortana.backgroundtask.winmd

Không áp dụng

15,872

15-Jul-2015

00:58

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.contactpermissions.dll

10.0.10240.16384

365,056

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.contactpermissions.winmd

Không áp dụng

9,216

10-Jul-2015

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.core.dll

Không áp dụng

471,040

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.core.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.devtesthooks.dll

Không áp dụng

36,352

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.donotdisturb.dll

10.0.10240.16384

144,896

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.donotdisturb.winmd

Không áp dụng

6,144

10-Jul-2015

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.dss.backgroundtask.dll

Không áp dụng

156,160

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.dss.backgroundtask.winmd

Không áp dụng

3,072

10-Jul-2015

02:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.greetings.winmd

Không áp dụng

4.096

10-Jul-2015

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.intentextraction.dll

Không áp dụng

1,251,840

15-Jul-2015

01:28

x64

Không áp dụng

Cortana.intentextraction.winmd

Không áp dụng

8,192

10-Jul-2015

02:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.internal.search.winmd

Không áp dụng

65,024

10-Jul-2015

02:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.localsearch.dll

Không áp dụng

253,440

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.localsearch.winmd

Không áp dụng

5.632

10-Jul-2015

02:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.location.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.nodewinrtwrap.dll

Không áp dụng

577,024

11-Jul-2015

00:56

x64

Không áp dụng

Cortana.people.dll

Không áp dụng

166,912

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.people.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.places.viewmodels.dll

Không áp dụng

301,056

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.places.viewmodels.winmd

Không áp dụng

5.632

10-Jul-2015

02:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.reminders.dll

10.0.10240.16384

780,800

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.reminders.winmd

Không áp dụng

19.456

10-Jul-2015

02:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.search.winmd

Không áp dụng

28,672

10-Jul-2015

02:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.settings.winmd

Không áp dụng

16,896

10-Jul-2015

02:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.smartextraction.dll

Không áp dụng

177,152

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.smartextraction.winmd

Không áp dụng

4,608

10-Jul-2015

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.sync.dll

10.0.10240.16384

128,000

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.sync.winmd

Không áp dụng

9,728

10-Jul-2015

02:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.sync.worker.dll

10.0.10240.16384

362,496

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.system.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.testability.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.ui.winmd

Không áp dụng

236,544

11-Jul-2015

00:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.upload.dll

10.0.10240.16384

232,448

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortana.viewmodels.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortana.winmd

Không áp dụng

2.048 người

10-Jul-2015

02:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanaapi.dll

Không áp dụng

6,579,712

15-Jul-2015

01:30

x64

Không áp dụng

Cortanaapi.proxystub.dll

Không áp dụng

210,432

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanacoreproxystub.dll

10.0.10240.16384

14,848

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanadssproxystub.dll

10.0.10240.16384

15,360

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanadssserver.exe

10.0.10240.16384

41,984

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanamusicsearch.dll

Không áp dụng

803,840

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanamusicsearch.winmd

Không áp dụng

8.704 người

10-Jul-2015

02:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanaplaces.winmd

Không áp dụng

23,040

10-Jul-2015

02:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanarules.winmd

Không áp dụng

2,560

10-Jul-2015

02:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanasignals.winmd

Không áp dụng

4.096

10-Jul-2015

02:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanasignalsmanagerproxystub.dll

Không áp dụng

34,816

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanasignalsproxystub.dll

10.0.10240.16384

23,040

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanaspeechux.dll

1.0.0.1

2,892,800

14-Jul-2015

01:34

x64

Không áp dụng

Cortanaspeechuxres.dll

10.0.10240.16384

1,822,208

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Cortanasyncproxystub.dll

10.0.10240.16384

80,896

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Defaultsettings.xml

Không áp dụng

100,656

10-Jul-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Devicesideservicesactionurihandler.dll

Không áp dụng

99,328

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Dictionary.xbf

Không áp dụng

12,957

10-Jul-2015

02:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Dndactionurihandlers.dll

Không áp dụng

34,304

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Donotdisturbproxystub.dll

10.0.10240.16384

23,040

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Jsonreader.dll

10.0.10240.16384

65,024

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Microsoft.bing.client.graph.dll

10.0.10240.16384

2,085,888

10-Jul-2015

03:15

x64

Không áp dụng

Microsoft.bing.client.graph.winmd

Không áp dụng

52,224

10-Jul-2015

02:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Node.dll

10.0.10240.16384

2,088,448

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Nodewinrtwrap.dll

10.0.10240.16386

373,248

11-Jul-2015

00:56

x64

Không áp dụng

Nodewinrtwrap.winmd

Không áp dụng

3,072

10-Jul-2015

02:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Onlineservices.dll

10.0.10240.16384

182,784

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Placesautosuggestproxystub.dll

10.0.10240.16384

28,672

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Placesproxystub.dll

10.0.10240.16384

77,312

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Placesserver.exe

10.0.10240.16386

482,816

11-Jul-2015

00:56

x64

Không áp dụng

Platformsettings_ppi.xml

Không áp dụng

1.109 người

18-Jun-2015

01:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Ppivoiceagents.dll

1.0.0.1

514,048

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Reactiveagentscommon.dll

1.0.0.1

1,773,568

10-Jul-2015

03:19

x64

Không áp dụng

Reminderactionurihandlers.dll

Không áp dụng

312,832

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Remindersproxystub.dll

10.0.10240.16384

59,904

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Remindersserver.exe

10.0.10240.16386

220,160

11-Jul-2015

00:56

x64

Không áp dụng

Remindersui.dll

Không áp dụng

2,274,816

15-Jul-2015

01:29

x64

Không áp dụng

Resources.pri

Không áp dụng

134,992

10-Jul-2015

03:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Rulesactionurihandler.dll

10.0.10240.16384

249,344

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Rulesbackgroundtasks.dll

Không áp dụng

928,768

10-Jul-2015

03:14

x64

Không áp dụng

Rulesproxystub.dll

10.0.10240.16384

14,848

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Rulesservice.dll

Không áp dụng

2,028,544

10-Jul-2015

03:14

x64

Không áp dụng

Rulesserviceproxystub.dll

10.0.10240.16384

13,312

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Sapibackgroundtask.dll

10.0.10240.16384

245,760

10-Jul-2015

03:14

x64

Không áp dụng

Sapitask.winmd

Không áp dụng

1,536

10-Jul-2015

02:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Searchui.exe

10.0.10240.16390

7,503,200

15-Jul-2015

02:42

x64

Không áp dụng

Shellactionurihandlers.dll

Không áp dụng

57,344

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Signalsmanager.dll

Không áp dụng

619,008

11-Jul-2015

00:57

x64

Không áp dụng

Textentityextractorproxy.dll

10.0.10240.16384

798,208

10-Jul-2015

03:14

x64

Không áp dụng

Tws.dll

1.0.0.1

571,392

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Voiceagentscommon.dll

1.0.0.1

2,665,472

10-Jul-2015

03:20

x64

Không áp dụng

Windowsphonereservedappinfo.xml

Không áp dụng

1.438

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Nodert_windows_storage_streams.node

Không áp dụng

559,616

10-Jul-2015

07:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Mrmcorer.dll

10.0.10240.16385

1,101,792

10-Jul-2015

15:00

x64

Không áp dụng

Nodert_windows_networking.node

Không áp dụng

74,240

10-Jul-2015

07:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Conhostv2.dll

10.0.10240.16391

316,928

16-Jul-2015

03:36

x64

Không áp dụng

Consolelogon.dll

10.0.10240.16391

271,872

16-Jul-2015

03:41

x64

Không áp dụng

Coreuicomponents.dll

Không áp dụng

2,498,808

16-Jul-2015

05:43

x64

Không áp dụng

Windows.cortana.pal.desktop.dll

10.0.10240.16390

56,320

15-Jul-2015

01:27

x64

Không áp dụng

Windows.cortana.pal.ppi.dll

10.0.10240.16390

55,808

15-Jul-2015

01:38

x64

Không áp dụng

Imebroker.exe

15.0.10240.16384

332,800

10-Jul-2015

03:17

x64

Không áp dụng

Imebrokerps.dll

15.0.10240.16384

28,160

10-Jul-2015

03:16

x64

Không áp dụng

Omadmclient.exe

10.0.10240.16384

120,832

10-Jul-2015

03:26

x64

Không áp dụng

Unenrollhook.dll

10.0.10240.16390

64,000

15-Jul-2015

01:35

x64

Không áp dụng

Cbsprovider.dll

10.0.10240.16384

879,968

10-Jul-2015

04:34

x64

Không áp dụng

Compatprovider.dll

10.0.10240.16384

164,704

10-Jul-2015

04:43

x64

Không áp dụng

Dmiprovider.dll

10.0.10240.16384

375,648

10-Jul-2015

04:37

x64

Không áp dụng

Ffuprovider.dll

10.0.10240.16384

102,400

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Genericprovider.dll

10.0.10240.16384

157,024

10-Jul-2015

04:38

x64

Không áp dụng

Imagingprovider.dll

10.0.10240.16384

214,368

10-Jul-2015

04:34

x64

Không áp dụng

Intlprovider.dll

10.0.10240.16389

336,736

14-Jul-2015

02:58

x64

Không áp dụng

Offlinesetupprovider.dll

10.0.10240.16384

99,840

10-Jul-2015

03:16

x64

Không áp dụng

Osprovider.dll

10.0.10240.16384

134,496

10-Jul-2015

04:39

x64

Không áp dụng

Provprovider.dll

10.0.10240.16384

695,648

10-Jul-2015

04:38

x64

Không áp dụng

Smiprovider.dll

10.0.10240.16384

265,056

10-Jul-2015

04:38

x64

Không áp dụng

Unattendprovider.dll

10.0.10240.16384

269,664

10-Jul-2015

04:34

x64

Không áp dụng

Vhdprovider.dll

10.0.10240.16384

562,016

10-Jul-2015

04:34

x64

Không áp dụng

Wimprovider.dll

10.0.10240.16384

593,248

10-Jul-2015

04:38

x64

Không áp dụng

Wow64provider.dll

10.0.10240.16384

50,688

10-Jul-2015

03:29

x64

Không áp dụng

Dam.sys

10.0.10240.16391

61,280

16-Jul-2015

05:39

x64

Không áp dụng

Dosvc.dll

10.0.10240.16385

1,169,408

10-Jul-2015

09:53

x64

Không áp dụng

Windows.devices.bluetooth.dll

10.0.10240.16391

1,202,688

16-Jul-2015

03:45

x64

Không áp dụng

Diagtrack_wininternal.dll

Không áp dụng

403,968

11-Jul-2015

01:22

x64

Không áp dụng

Windows.ui.xaml.dll

10.0.10240.16389

16,710,144

14-Jul-2015

01:55

x64

Không áp dụng

Fntcache.dll

10.0.10240.16390

1,680,896

15-Jul-2015

01:34

x64

Không áp dụng

Dwrite.dll

10.0.10240.16390

2,416,640

15-Jul-2015

01:34

x64

Không áp dụng

Displaymanager.dll

10.0.10240.16386

263,168

11-Jul-2015

01:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-DISP

Explorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3,107

15-Jul-2015

03:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Explorer.exe

10.0.10240.16390

4,532,304

15-Jul-2015

02:52

x64

Không áp dụng

Gdi32.dll

10.0.10240.16390

1,591,856

15-Jul-2015

02:49

x64

Không áp dụng

Hal.dll

10.0.10240.16386

425,824

11-Jul-2015

02:44

x64

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.10240.16391

1,602,560

16-Jul-2015

03:43

x64

Không áp dụng

Application.manifest

Không áp dụng

504

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Contact.png

Không áp dụng

541

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Defaultpintile.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Devices.png

Không áp dụng

495

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Easeofaccess.png

Không áp dụng

470

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Extras.png

Không áp dụng

399

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Globe.png

Không áp dụng

604

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Điều khiển nhúng panel.lnk

Không áp dụng

2,349

10-Jul-2015

02:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Lock.png

Không áp dụng

321

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

529

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

612

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

791

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

2.085 người

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white.png

Không áp dụng

406

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

406

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

542

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

595

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

747

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

1.881 người

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-100.png

Không áp dụng

354

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-125.png

Không áp dụng

529

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-150.png

Không áp dụng

612

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-200.png

Không áp dụng

791

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Logo.scale-400.png

Không áp dụng

2.085 người

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Personalize.png

Không áp dụng

493

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

4.048

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

4,901

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

8,060

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

22,343

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white.png

Không áp dụng

2,851

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

2,851

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

3,886

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

4,751

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

7,782

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

21,801

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-100.png

Không áp dụng

2,946

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-125.png

Không áp dụng

4.048

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-150.png

Không áp dụng

4,901

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-200.png

Không áp dụng

8,060

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Splashscreen.scale-400.png

Không áp dụng

22,343

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Square71x71logo.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

System.png

Không áp dụng

303

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Systemsettings.exe

10.0.10240.16384

87,840

10-Jul-2015

05:03

x64

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

1,252

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

1.826

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

2,338

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

5,709

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white.png

Không áp dụng

1.010 người

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

1.010 người

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

1.270

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

1.775

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

2,227

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

5,481

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-100.png

Không áp dụng

977

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-125.png

Không áp dụng

1,252

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-150.png

Không áp dụng

1.826

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-200.png

Không áp dụng

2,338

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tilesmall.scale-400.png

Không áp dụng

5,709

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Timelanguage.png

Không áp dụng

580

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-100.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-125.png

Không áp dụng

689

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-150.png

Không áp dụng

911

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-200.png

Không áp dụng

1.250

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-black_scale-400.png

Không áp dụng

2.924

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white.png

Không áp dụng

526

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-100.png

Không áp dụng

526

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-125.png

Không áp dụng

736

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-150.png

Không áp dụng

864

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-200.png

Không áp dụng

1,199

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.contrast-white_scale-400.png

Không áp dụng

2.811 người

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-100.png

Không áp dụng

569

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-125.png

Không áp dụng

689

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-150.png

Không áp dụng

911

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-200.png

Không áp dụng

1.250

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tinytile.scale-400.png

Không áp dụng

2.924

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Updaterestore.png

Không áp dụng

480

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.contact.png

Không áp dụng

583

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.defaultpintile.png

Không áp dụng

1.185 người

18-Jun-2015

01:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.devices.png

Không áp dụng

508

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.easeofaccess.png

Không áp dụng

496

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.extras.png

Không áp dụng

434

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.globe.png

Không áp dụng

654

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.lock.png

Không áp dụng

353

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.personalize.png

Không áp dụng

547

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.system.png

Không áp dụng

324

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.timelanguage.png

Không áp dụng

618

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Wide.updaterestore.png

Không áp dụng

502

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows.ui.settingsappthreshold.pri

Không áp dụng

2,144,520

14-Jul-2015

01:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.10240.16391

24,591,872

16-Jul-2015

03:57

x64

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.10240.16384

52,224

10-Jul-2015

03:19

x64

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.10240.16391

2,741,760

16-Jul-2015

03:44

x64

Không áp dụng

Edgehtml.dll

11.0.10240.16391

21,870,080

16-Jul-2015

03:58

x64

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.10240.16384

2,756,096

10-Jul-2015

03:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.10240.16386

670,208

11-Jul-2015

00:57

x64

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.10240.16391

424,960

16-Jul-2015

03:30

x64

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.10240.16391

3,620,736

16-Jul-2015

05:11

x64

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.10240.16391

12,502,016

16-Jul-2015

03:48

x64

Không áp dụng

Editbuffertesthook.dll

Không áp dụng

72,192

10-Jul-2015

03:26

x64

Không áp dụng

Inputlocalemanager.dll

Không áp dụng

106,496

10-Jul-2015

03:26

x64

Không áp dụng

Inputservice.dll

Không áp dụng

2,446,336

14-Jul-2015

01:51

x64

Không áp dụng

Textinputframework.dll

Không áp dụng

293,376

10-Jul-2015

03:27

x64

Không áp dụng

Windows.ui.core.textinput.dll

10.0.10240.16384

172,544

10-Jul-2015

03:27

x64

Không áp dụng

Wordbreakers.dll

Không áp dụng

26,112

10-Jul-2015

03:14

x64

Không áp dụng

Wpkbdlayout.dll

Không áp dụng

63,488

10-Jul-2015

03:14

x64

Không áp dụng

Msi.dll

5.0.10240.16386

3,362,816

11-Jul-2015

01:04

x64

Không áp dụng

Msimsg.dll

5.0.10240.16384

26,112

10-Jul-2015

03:17

x64

Không áp dụng

Msiexec.exe

5.0.10240.16386

65,536

11-Jul-2015

01:03

x64

Không áp dụng

Windows.internal.bluetooth.dll

10.0.10240.16391

421,888

16-Jul-2015

03:44

x64

Không áp dụng

Windows.internal.shell.broker.dll

10.0.10240.16390

594,504

15-Jul-2015

02:49

x64

Không áp dụng

Logoncontroller.dll

10.0.10240.16385

576,000

10-Jul-2015

09:12

x64

Không áp dụng

Cdd.dll

10.0.10240.16384

217,600

10-Jul-2015

03:16

x64

Không áp dụng

Dxgkrnl.sys

10.0.10240.16385

1,982,816

10-Jul-2015

14:47

x64

Không áp dụng

Dxgmms1.sys

10.0.10240.16384

393,568

10-Jul-2015

05:08

x64

Không áp dụng

Dxgmms2.sys

10.0.10240.16385

505,696

10-Jul-2015

14:49

x64

Không áp dụng

Lockapphost.exe

10.0.10240.16386

289,760

11-Jul-2015

02:42

x64

Không áp dụng

Activesyncprovider.dll

10.0.10240.16391

1,521,664

16-Jul-2015

03:35

x64

Không áp dụng

Windows.storage.dll

10.0.10240.16390

6,489,808

15-Jul-2015

02:52

x64

Không áp dụng

Mcrecvsrc.dll

12.0.10240.16385

569,344

10-Jul-2015

09:29

x64

Không áp dụng

Mfcore.dll

12.0.10240.16389

2,462,136

14-Jul-2015

03:17

x64

Không áp dụng

Mfps.dll

12.0.10240.16389

243,760

14-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Mfmpeg2srcsnk.dll

12.0.10240.16391

816,576

16-Jul-2015

05:43

x64

Không áp dụng

Acr_depnx_error.htm

Không áp dụng

1.434 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Acr_error.htm

Không áp dụng

1.543 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Actions.xbf

Không áp dụng

6,128

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Addressband.xbf

Không áp dụng

3,932

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Addresseditbox.xbf

Không áp dụng

6,549

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Annotation.xbf

Không áp dụng

4.983

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

App.xbf

Không áp dụng

568

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Application.manifest

Không áp dụng

1.770 người

10-Jul-2015

02:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Badge.contrast-black.png

Không áp dụng

158

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Badge.contrast-white.png

Không áp dụng

159

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Badge.png

Không áp dụng

158

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Browsermdl.ttf

Không áp dụng

21,264

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanaassist.xbf

Không áp dụng

2,131

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Cortanapane.xbf

Không áp dụng

2.935 người

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Dcompvisualelement.xbf

Không áp dụng

864

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Defaultbrowser.htm

Không áp dụng

1.380

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Deletehistorypanel.xbf

Không áp dụng

7.639 người

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Dnserror.html

Không áp dụng

5,381

19-Jun-2015

06:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Doublesplitview.xbf

Không áp dụng

2,117

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Downloaditem.xbf

Không áp dụng

6,931

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Downloadspane.xbf

Không áp dụng

3.996 người

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Edata.dll

11.0.10240.16384

329,216

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Elevationcontentdialog.xbf

Không áp dụng

3,281

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Emodel.dll

11.0.10240.16391

5,533,184

16-Jul-2015

03:35

x64

Không áp dụng

Errorpagescripts.js

Không áp dụng

7,903

10-Jul-2015

23:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Errorpagestrings.js

Không áp dụng

3.135 người

10-Jul-2015

01:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Errorpagestyles.css

Không áp dụng

10,712

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Eshims.dll

11.0.10240.16384

69,120

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

Eview.dll

11.0.10240.16391

3,659,264

16-Jul-2015

03:52

x64

Không áp dụng

Expertsettings.xbf

Không áp dụng

1,233

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Extensionsettings.xbf

Không áp dụng

1,245

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

F12app2.dll

11.0.10240.16384

134,656

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

F12appframe2.dll

11.0.10240.16384

472,576

10-Jul-2015

03:13

x64

Không áp dụng

F12page.xbf

Không áp dụng

2,741

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Favoritebutton.xbf

Không áp dụng

3,605

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Favoritesbar.xbf

Không áp dụng

7,905

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Favoritespane.xbf

Không áp dụng

5.508 người

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Feedbackpanel.xbf

Không áp dụng

13,365

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Findonpage.xbf

Không áp dụng

4,527

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Flags.htm

Không áp dụng

35,595

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Forbidframingedge.htm

Không áp dụng

1.438

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Generic.xbf

Không áp dụng

18,130

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Historypane.xbf

Không áp dụng

7,131

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Hstscerterror.htm

Không áp dụng

1.605

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Httperrorpagesscripts.js

Không áp dụng

11,174

10-Jul-2015

01:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_400.htm

Không áp dụng

1,491

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_403.htm

Không áp dụng

1.295 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_404.htm

Không áp dụng

1.329 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_406.htm

Không áp dụng

1.285

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_410.htm

Không áp dụng

1.129 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_500.htm

Không áp dụng

1,394

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_501.htm

Không áp dụng

1.157 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Http_gen.htm

Không áp dụng

1.156 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Hubpanel.xbf

Không áp dụng

6.632

14-Jul-2015

01:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Ielogo.svg

Không áp dụng

1.440

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Importfavoritespanel.xbf

Không áp dụng

2.737 người

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Informationdialog.xbf

Không áp dụng

2.435 người

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Invalidcert.htm

Không áp dụng

1.876 người

18-Jun-2015

01:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Leftbadgebox.xbf

Không áp dụng

3,762

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Mainpage.xbf

Không áp dụng

14,467

10-Jul-2015

02:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedge.exe

11.0.10240.16391

6,232,944

16-Jul-2015

05:24

x64

Không áp dụng

Microsoftedgecp.exe

11.0.10240.16384

297,328

10-Jul-2015

04:35

x64

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-129.png

Không áp dụng

2696

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-16.png

Không áp dụng

495

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-256.png

Không áp dụng

5,550

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-32.png

Không áp dụng

889

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-336.png

Không áp dụng

7,109

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.282 người

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgefile.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.660 người

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-129.png

Không áp dụng

3,247

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-16.png

Không áp dụng

503

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-256.png

Không áp dụng

6,470

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-32.png

Không áp dụng

965

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-336.png

Không áp dụng

8,254

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-48.png

Không áp dụng

1.456

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgepdf.targetsize-63.png

Không áp dụng

1.776 người

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.contrast-black.png

Không áp dụng

1.041

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.contrast-white.png

Không áp dụng

1.041

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesplashscreen620x300.png

Không áp dụng

1.041

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100.png

Không áp dụng

504

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

504

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

504

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125.png

Không áp dụng

631

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

631

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

631

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150.png

Không áp dụng

792

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

792

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

792

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200.png

Không áp dụng

928

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

928

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

928

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400.png

Không áp dụng

1,897

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

1,897

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare150x150.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

1,897

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100.png

Không áp dụng

933

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

933

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-100_contrast-white.png

Không áp dụng

933

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125.png

Không áp dụng

1,243

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-black.png

Không áp dụng

1,243

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-125_contrast-white.png

Không áp dụng

1,243

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150.png

Không áp dụng

1,393

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-black.png

Không áp dụng

1,393

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-150_contrast-white.png

Không áp dụng

1,393

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200.png

Không áp dụng

2,099

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-black.png

Không áp dụng

2,099

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-200_contrast-white.png

Không áp dụng

2,099

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400.png

Không áp dụng

4,727

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-black.png

Không áp dụng

4,727

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare310x310.scale-400_contrast-white.png

Không áp dụng

4,727

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100.png

Không áp dụng

318

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoftedgesquare44x44.scale-100_contrast-black.png

Không áp dụng

318

07-Jul-2015

23:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Mic