Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Xem các sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho .NET Framework 3.5.1 trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2. Bản Cập Nhật sẽ khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở tri thức 4020459 dành cho khách hàng có kinh nghiệm "đặc quyền không được tổ chức" lỗi sau khi các bản Cập Nhật bảo mật 2017 tháng tư từ c-2017-0160 được áp dụng. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem các phần "điều kiện tiên quyết" và "yêu cầu khởi động lại".

Thông tin cập nhật

Sau khi bạn áp dụng các bản Cập Nhật bảo mật 2017 tháng tư được mô tả trong phần hướng dẫn Cập Nhật bảo mật của Microsoft -2017-0160, lệnh Windows PowerShell v 3.0 + ngăn chặn máy tính không thành công. Khi sự cố này xảy ra, bạn nhận được thông báo lỗi "đặc quyền không được giữ". Bản cập nhật này cung cấp một giải pháp cho sự cố này.

Cách tải bản cập nhật này

Đối với Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Bản cập nhật này chỉ sẵn dùng bằng cách tải xuống thủ công.

Tải xuống thủ công

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang webMicrosoft Update Catalog.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt .NET Framework 3.5.1 .

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu mọi tệp bị ảnh hưởng đều đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng dụng .NET Framework trên máy tính trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các tùy chọn sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được dùng với:

    • Windows Server 2008 R2

    • Windows 7

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×