Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho .NET Framework 3.5 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Bản Cập Nhật khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức 4020459 dành cho khách hàng gặp phải lỗi "quyền không giữ" sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tháng 2017 từ CVE-2017-0160 . Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết"" và "Yêu cầu khởi động lại".

Thông tin cập nhật

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tháng 2017 được mô tả trong Microsoft security Cập Nhật hướng dẫn CVE-2017-0160, lệnh Windows PowerShell v3.0 + dừng máy tính không thành công. Khi sự cố này xảy ra, bạn nhận được một thông báo lỗi "Không giữ quyền". Bản cập nhật này cung cấp một giải pháp cho vấn đề này.

Cách nhận bản cập nhật này

Đối với Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Bản cập nhật này có sẵn bằng cách tải xuống thủ công chỉ.

Tải xuống thủ công

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phầnDanh mục Microsoft Updatetrang web.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 3.5 được cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012 R2

    • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×