Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho .NET Framework 4.5.2 trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Bản Cập Nhật khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức 4020459 dành cho khách hàng gặp phải lỗi "quyền không giữ" sau khi áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tháng 2017 từ CVE-2017-0160 . Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết"" và "Yêu cầu khởi động lại".

Thông tin cập nhật

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tháng 2017 được mô tả trong Microsoft security Cập Nhật hướng dẫn CVE-2017-0160, lệnh Windows PowerShell v3.0 + dừng máy tính không thành công. Khi sự cố này xảy ra, bạn nhận được một thông báo lỗi "Không giữ quyền". Bản cập nhật này cung cấp một giải pháp cho vấn đề này.

Cách nhận bản cập nhật này

Đối với Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Bản cập nhật này có sẵn bằng cách tải xuống thủ công chỉ.

Tải xuống thủ công

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update trang web.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 4.5.2 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012 R2

    • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×