Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Giới thiệu

Điều này Cập Nhật cho Windows Embedded Standard 7, Windows 7 gói dịch vụ 1 (SP1) và Windows Server 2008 R2 SP1 khắc phục sự cố trong .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, và 4.7. Chúng tôi khuyên bạn áp dụng bản cập nhật này là một phần trong công việc bảo trì thường xuyên. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyết"" và "Yêu cầu khởi động lại".

Lưu ý (8/8/2017): siêu dữ liệu và những chương trình udpated ngày 8/8/2017, bạn phải cài đặt bản cập nhật này, hãy xem làm thế nào để cài đặt bản cập nhật này.

Khắc phục sự cố

Giả định rằng bạn có một hệ thống hỗ trợ cảm ứng hoặc kích hoạt bút có các Xem trước ngày 2017 chất lượng tổng hợp cho .NET Framework 4.6, 4.6.1, và 4.6.2 (KB 4104606) được cài đặt. Sau khi bạn cài đặt Microsoft .NET Framework 4.7, ứng dụng Windows Presentation Foundation (WPF) có thể sập và trả lại một lỗi COMException khởi động vì cấu hình không đúng COM đăng ký.

Bản cập nhật này khắc phục Hệ thống đang trong trạng thái này và ngăn không cho hệ thống vào trạng thái này trong tương lai.

Cách nhận bản cập nhật này

Đối với Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Bản cập nhật này có sẵn bằng cách tải xuống thủ công chỉ.

Tải xuống thủ công

Để có được gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi tới phần Danh mục Microsoft Update trang web.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, hoặc 4.7 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13-Jul-2017

19:27

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13-Jul-2017

19:27

VsVersion.dll

14.7.2106.0

19,112

13-Jul-2017

19:26

PresentationCore.dll

4.7.2106.0

3,616,096

13-Jul-2017

19:27

PresentationFramework.dll

4.7.2106.0

6,200,176

13-Jul-2017

19:27

PresentationHost_v0400.dll

4.7.2106.0

197,336

13-Jul-2017

19:27

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.2106.0

84,712

13-Jul-2017

19:27

PresentationNative_v0400.dll

4.7.2106.0

827,104

13-Jul-2017

19:27

System.Core.dll

4.7.2106.0

1,381,536

13-Jul-2017

19:27

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.2106.0

742,808

13-Jul-2017

19:27

System.Xaml.dll

4.7.2106.0

641,184

13-Jul-2017

19:27

WindowsBase.dll

4.7.2106.0

1,282,376

13-Jul-2017

19:27

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.2106.0

19,160

13-Jul-2017

19:27

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.2106.0

25,720

13-Jul-2017

19:27

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2106.0

1,344,184

13-Jul-2017

19:27

Placeholder.dll

4.7.2106.0

24,752

13-Jul-2017

19:27

PenIMC2_v0400.dll

4.7.2106.0

82,104

13-Jul-2017

19:27

Đối với tất cả các hệ thống dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

690,008

13-Jul-2017

19:41

msvcp120_clr0400.dll

12.0.52519.0

485,576

13-Jul-2017

19:27

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

993,632

13-Jul-2017

19:41

msvcr120_clr0400.dll

12.0.52519.0

987,840

13-Jul-2017

19:27

VsVersion.dll

14.7.2106.0

19,112

13-Jul-2017

19:41

VsVersion.dll

14.7.2106.0

19,112

13-Jul-2017

19:26

PresentationCore.dll

4.7.2106.0

3,590,336

13-Jul-2017

19:41

PresentationCore.dll

4.7.2106.0

3,616,096

13-Jul-2017

19:27

PresentationFramework.dll

4.7.2106.0

6,200,176

13-Jul-2017

19:27

PresentationHost_v0400.dll

4.7.2106.0

256,728

13-Jul-2017

19:41

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.2106.0

84,712

13-Jul-2017

19:41

PresentationHost_v0400.dll

4.7.2106.0

197,336

13-Jul-2017

19:27

PresentationHost_v0400.dll.mui

4.7.2106.0

84,712

13-Jul-2017

19:27

PresentationNative_v0400.dll

4.7.2106.0

1,109,728

13-Jul-2017

19:41

PresentationNative_v0400.dll

4.7.2106.0

827,104

13-Jul-2017

19:27

System.Core.dll

4.7.2106.0

1,381,536

13-Jul-2017

19:27

System.Windows.Controls.Ribbon.dll

4.7.2106.0

742,808

13-Jul-2017

19:27

System.Xaml.dll

4.7.2106.0

641,184

13-Jul-2017

19:27

WindowsBase.dll

4.7.2106.0

1,282,376

13-Jul-2017

19:27

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.2106.0

19,160

13-Jul-2017

21:23

WPFFontCache_v0400.exe.mui

4.7.2106.0

19,160

13-Jul-2017

19:27

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.2106.0

26,744

13-Jul-2017

21:23

WPFFontCache_v0400.exe

4.7.2106.0

25,720

13-Jul-2017

19:27

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2106.0

1,762,992

13-Jul-2017

19:41

wpfgfx_v0400.dll

4.7.2106.0

1,344,184

13-Jul-2017

19:27

Placeholder.dll

4.7.2106.0

25,776

13-Jul-2017

19:41

Placeholder.dll

4.7.2106.0

24,752

13-Jul-2017

19:27

PenIMC2_v0400.dll

4.7.2106.0

99.000

13-Jul-2017

19:41

PenIMC2_v0400.dll

4.7.2106.0

82,104

13-Jul-2017

19:27

 

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, và 4.7 khi sử dụng:

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×