Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cung cấp hai cải tiến cho Microsoft Lync 2013.

Cải tiến cung cấp các bản Cập Nhật

Cải thiện 1

Xem xét tình huống sau:

  • Nhiều người dùng, người dùng, như người dùng A và người dùng B, người dùng C tham gia cuộc họp Lync.

  • Người dùng A chia sẻ của máy tính để bàn hoặc các ứng dụng cho người dùng B và C.

  • Sử dụng C Lync 2013 khách bị ngắt kết nối từ mạng. Sử dụng C không tham gia phiên chia sẻ hoặc giảm từ phiên bản.

  • Sử dụng C Lync 2013 khách sẽ kết nối lại với mạng.

Trong trường hợp này, trước khi người dùng C cài đặt bản Cập Nhật, sử dụng C đã bấm vào nút quay trở lại để xem nội dung được chia sẻ.

Sau khi dùng C cài đặt bản Cập Nhật, sử dụng C có thể quay trở lại phiên chia sẻ tự động.

Cải thiện 2

Bản cập nhật này bổ sung sau số liệu mới để báo cáo chất lượng trải nghiệm (QoE) được gửi bởi Lync 2013 khi kết thúc mỗi phiên chia sẻ:

  • Số lần đầu chia sẻ

  • Số lần kiểm soát thay đổi

  • Sharer tín hiệu, phương tiện và giao thức thời gian kết nối.

  • Xem báo, phương tiện và giao thức thời gian kết nối.


Thông tin

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Cập Nhật tháng 4 năm 2014 2889929 Lync 2013 (KB2889929)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×