GIỚI THIỆU

Cập Nhật dịch vụ 3 cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.1 có sẵn. Bài viết này mô tả các hotfix và Cập Nhật bản Cập Nhật được bao gồm trong dịch vụ 3.

Thông tin

Xây dựng số và tên tệp

Gói Cập Nhật

Xây dựng số

Cập Nhật dịch vụ 3 cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.1

8.0.1.0103


Để xác định xem tổ chức của bạn đã áp dụng bản cập nhật này, hãy kiểm tra số phiên bản của Microsoft Dynamics CRM Online. Bấm vào biểu tượng hình bánh răng ở góc trên bên phải, và sau đó bấm về.

Cập Nhật dịch vụ 3 cho Microsoft Dynamics CRM Online 8.0.1

Cập Nhật dịch vụ 3 giải quyết các vấn đề sau:

  • Hồ sơ xuất hiện khó khăn trong tải khi mở một cuộc hẹn đã được lên lịch cho tất cả các ngày trong ứng dụng Dynamics CRM.

  • Nhấp nháy quan sát khi thay đổi khả năng trường một cơ hội.

  • Sau khi tự động lưu gây nên xảy ra tình trạng trên hồ sơ vẫn hiển thị như chưa lưu thay đổi.

  • Nhiều tài khoản Hiển thị trong khi cơ hội liên kết với tài khoản.

  • Các email và hành động (cuộc hẹn, danh bạ và tác vụ) không phát hành ga trong trường hợp ngoại lệ khi sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ.

  • Đồng bộ hóa phía máy chủ xử lý hộp thư việc đó có thể gây ra vấn đề hiệu suất.

  • Gửi E-mail và đến E-mail dừng xử lý cho các tổ chức sử dụng đồng bộ hóa phía máy chủ.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×