Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản sửa lỗi có trong Hotfix 1 cho Microsoft System Center 2016 Virtual Machine Manager Update Rollup 1. Ngoài ra, bài viết này có chứa các hướng dẫn cài đặt cho hotfix này.

Không có bản cập nhật nào cho Bảng điều khiển Người quản trị hoặc Đại diện Khách như là một phần của hotfix này. Tuy nhiên, cài đặt hotfix này đòi hỏi bạn phải cập nhật các đại lý máy chủ trên tất cả các máy chủ quản lý VMM.

Lưu ý Bạn phải cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp 1 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager để áp dụng bản cập nhật nóng này.

Các sự cố đã được khắc phục trong bản cập nhật nóng này

Khi bạn sử dụng Trình quản lý Máy Ảo để trực tiếp di chuyển máy ảo từ một máy chủ đang chạy một phiên bản Windows Server 2016 sang một máy chủ khác đang chạy phiên bản Windows Server 2016 khác, trang vị trí sẽ gán xếp loại bằng không cho máy chủ đích. Khi xảy ra sự cố này, quá trình di chuyển sẽ bị chặn và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể di chuyển hoặc sao chép máy ảo VM_name vì phiên bản của phần mềm ảo hóa trên máy chủ không khớp với phiên bản phần mềm ảo hóa của máy ảo trên version_number. Để được di chuyển hoặc nhân bản, máy ảo phải được dừng lại và không nên chứa bất kỳ trạng thái đã lưu.


Sự cố này chỉ xảy ra khi máy chủ đích và nguồn đang chạy các phiên bản khác nhau của Windows Server 2016. Nếu máy chủ đích và nguồn đang chạy cùng phiên bản Windows Server 2016 hoặc nếu một máy chủ đang chạy Windows Server 2012 R2 và máy chủ còn lại đang chạy Windows Server 2016, bạn không gặp sự cố này.

Để khắc phục sự cố này, hãy di chuyển máy ảo ra bên ngoài Trình quản lý Máy Ảo bằng cách sử dụng Trình quản lý Cụm Chuyển đổi dự phòng.

Cách nhận và cài đặt Hotfix 1 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager Update Rollup 1

Tải xuống thông tin

Gói cập nhật nóng cho Trình quản lý Máy Ảo có sẵn bằng cách tải xuống thủ công.

Tải xuống thủ công

Truy cập trang web sau để tải xuống gói cập nhật nóng theo cách thủ công từ Danh mục Microsoft Update:

Tải về tải xuống gói cập nhật Virtual Machine Manager Server ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách nhận tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến Microsoft quét tệp này để tìm vi rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có tại thời điểm tệp được đăng. Tệp được lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải cài đặt Update Roll up 1 cho System Center 2016 Virtual Machine Manager để áp dụng bản cập nhật nóng này.

Để cài đặt gói cập nhật nóng theo cách thủ công, hãy chạy lệnh sau từ lời nhắc chỉ lệnh mức cao:

msiexec.exe /update <packagename Ví dụ: để cài đặt Hotfix 1 (KB3208888), hãy chạy lệnh sau đây:

msiexec.exe /update kb3208888_vmmserver_amd64.msp

Các tệp đã cập nhật trong Bản tổng hợp Cập nhật này

Máy chủ Trình quản lý Máy Ảo KB3208888

Tệp được thay đổi

Phiên bản

Engine.Deployment.dll

4.0.1968.10

vmmAgent.exe

4.0.1968.10

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×