Triệu chứng

Giả sử rằng bạn đã cài đặt Microsoft Office 2016 ngôn ngữ không phải tiếng Anh. Khi bạn tạo một Skype đáp lời mời trong Outlook, nội dung email bị cắt xén và không thể đọc từ phía người nhận.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt 2 năm 2019, Cập Nhật (KB4461586) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này loại bỏ các ký tự "->" từ mẫu cuộc họp Skype để đảm bảo rằng cả email có thể đọc mà không có bất kỳ vấn đề trong kịch bản tiếng Anh.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×