Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Tóm tắt

Cập Nhật rollup 11 cho Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) đã được phát hành vào 2015 15/09/2017. Bản Cập Nhật rollup này khắc phục các vấn đề khác nhau. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải loại bỏ tất cả các Cập Nhật tạm thời cho Exchange Server 2010 SP3. Ngoài ra, hãy xem thông tin quan trọng này về cách cài đặt bản cập nhật này.

Các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật rollup

Bản cập nhật này khắc phục các vấn đề được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:

Thông tin Bổ sung

Cài đặt bản cập nhật này trên một phiên bản DBCS của Windows Server 2012

Bạn không thể cài đặt hoặc dỡ cài đặt bản Cập Nhật rollup 11 cho Exchange Server 2010 SP3 trên phiên bản tập ký tự đôi byte (DBCS) của Windows Server 2012 Nếu tùy chọn ngôn ngữ cho các chương trình không phải là Unicode được đặt là ngôn ngữ mặc định. Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn phải thay đổi thiết đặt này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong Pa-nen điều khiển, chọn vùngđồng hồ, khu vực và > ngôn ngữ > quản trị.

  2. Trong khu vực ngôn ngữ cho các chương trình không phải Unicode , hãy chọn thay đổi bản địa hệ thống.

  3. Trên danh sách bản địa hệ thống hiện tại , chọn tiếng Anh (hoa kỳ) > OK.

Sau khi bạn cài đặt thành công hoặc dỡ cài đặt bản Cập Nhật rollup 11, hãy trở lại thiết đặt ngôn ngữ này là phù hợp.

Tham khảo

Xem thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×