Cập Nhật rollup 9 cho Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Exchange Server mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Exchange Server số bản dựng và ngày phát hành

Microsoft chỉ cung cấp tệp tải xuống cho phiên bản N-2 cho phiên bản Cập Nhật tích lũy Exchange Server (CU), trong đó "N" là CU mới nhất. Có thể dùng CU mới nhất để phục hồi máy chủ đang chạy Exchange Server. Điều này bao gồm các máy chủ có CU trước được cài đặt.

Tóm tắt

Cập Nhật rollup 9 cho Microsoft Exchange Server 2010 gói dịch vụ 3 (SP3) đã được phát hành vào 17 tháng 3, 2015. Bản Cập Nhật rollup này giải quyết các vấn đề khác nhau. Trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải . Ngoài ra, hãy xem thông tin quan trọng này về việc cài đặt bản cập nhật này.

Các vấn đề khi Cập Nhật rollup giải quyết

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:

Bản cập nhật này cũng bao gồm các bản Cập Nhật thời gian lưu theo giờ ban ngày (DST) cho Exchange Server 2010 SP3. Để biết thêm thông tin về DST, hãy đi đến trang web Microsoft sau đây:

Thông tin Bổ sung

Cài đặt bản cập nhật này trên một phiên bản DBCS của Windows Server 2012

Bạn không thể cài đặt hoặc dỡ cài đặt bản Cập Nhật rollup 9 cho Exchange Server 2010 SP3 trên phiên bản tập ký tự byte kép (DBCS) của Windows Server 2012 Nếu tùy chọn ngôn ngữ cho các chương trình không phải là Unicode được đặt là ngôn ngữ mặc định. Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn phải thay đổi thiết đặt này. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trong Pa-nen điều khiển, hãy mở mục đồng hồ, khu vực và ngôn ngữ , rồi bấm vào khu vực.

  2. Bấm vào tab quản trị .

  3. Trong khu vực ngôn ngữ cho các chương trình không phải Unicode , hãy bấm thay đổi bản địa hệ thống.

  4. Trên danh sách bản địa hệ thống hiện tại , bấm vào tiếng Anh (Hoa Kỳ), rồi bấm OK.

Sau khi bạn cài đặt thành công hoặc dỡ cài đặt bản Cập Nhật rollup 9, hãy hoàn nguyên thiết đặt ngôn ngữ này là phù hợp.

Tham khảo

Xem mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×