Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Giới thiệu

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho phép bạn sắp xếp các liên hệ bằng các ký tự furigana trong Microsoft Lync 2010.Lưu ý Furigana là hệ thống ký tự ngữ âm được dùng để hiển thị tiếng Nhật.

Thông tin Bổ sung

Để bật tính năng này, hãy cài đặt bản Cập Nhật tích lũy sau:

2842627 Mô tả về gói Cập Nhật tích lũy cho Lync 2010: Tháng bảy 2013 Sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải bật thiết đặt Enablephoneticsearch . Để thực hiện thao tác này, hãy chạy các lệnh sau đây trong trình bao quản lý máy chủ Lync:

$x = New-CsClientPolicyEntry -Name "EnablePhoneticSearcH" -Value $true 
Set-CsClientPolicy -PolicyEntry @{Add=$x} 

Sau khi bật thiết đặt này, bạn phải thêm các trường tên bắt buộc vào chỉ mục ABS. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chạy Absconfig. exe trên máy chủ Lync Server Front-end có dịch vụ sổ địa chỉ được kích hoạt để mở hộp thoại công cụ cấu hình ABS . Lưu ý Bạn có thể phải xác định vị trí Absconfig. exe. Công cụ Absconfig không được cài đặt theo mặc định trong Lync Server 2010. Để tải xuống công cụ, hãy đi tới trang web Microsoft sau đây:

  Công cụ Kit tài nguyên 2010 máy chủ Lync

 2. Trong cột tên thuộc tính quảng cáo , hãy thêm các trường tên sau đây. Sau đó, chọn mục tương ứng trong cột OC tên trường và chọn các hộp kiểm trong các cột được kích hoạt trong các trường sau đây:

  • msDS-PhoneticFirstName

  • msDS-PhoneticLastName

  • msDS-PhoneticDisplayName

 3. Bên dưới mục người dùng nào bạn muốn đưa vào các TỆP ABS? (Chỉ rõ bộ lọc), chọn tùy chọn không áp dụng bất kỳ bộ lọc nào bao gồm hoặc loại trừ .

 4. Bên dưới giá trị nào của số điện thoại bạn muốn đưa vào các TỆP ABS?, hãy chọn giá trị bao gồm số điện thoại hiện đang trình bày trong quảng cáo cho các thuộc tính điện thoại và tùy chọn thuộc tính proxy/địa chỉ .

 5. Bấm vào áp dụng thay đổi.

 6. Khởi động lại RtcSrv trên mọi máy chủ Front-end trong hồ bơi.

 7. Chạy lệnh sau đây để khởi động lại dịch vụ IIS trên mọi máy chủ Front-end trong hồ bơi:

  iisrest /restart 
 8. Nếu bạn đang chạy Lync Server 2013, hãy đi đến bước 9. Nếu bạn đang chạy Lync Server 2010, hãy chạy lệnh sau đây trong trình bao quản lý máy chủ Lync, rồi chờ quá trình nhân bản kết thúc:

  Update-CsUserDatabase Lưu ý Kết thúc quy trình sẽ được chỉ ra trong Nhật ký sự kiện. Để xác định vị trí sự kiện, hãy dùng ID sự kiện 30024.

 9. Chạy lệnh sau đây trong trình bao quản lý máy chủ Lync, sau đó đợi quá trình nhân bản kết thúc:

  Update-CsAddressBook 

  Lưu ý Kết thúc các quy trình này sẽ được chỉ ra trong Nhật ký sự kiện. Để xác định vị trí sự kiện, hãy dùng ID sự kiện 21004 hoặc ID sự kiện 21010.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×