Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này cung cấp các tài nguyên gói giao diện ngôn ngữ Microsoft (LIP) làm mới dành cho Windows 8.1 RT Update 3 (3033055).

Cách nhận bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn để tải xuống từ Microsoft Download Center.

DownloadTải xuống gói ngay bây giờ.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×