Bản cập nhật này không có sẵn từ 13 Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013 (3135743) được phát hành vào ngày 21 tháng 6 năm 2016. Bạn có thể cài đặt bản cập nhật mới nhất Exchange Server 2013 để khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này.

10 Cập Nhật tích luỹ cho Microsoft Exchange Server 2013 được phát hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2015. Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục vấn đề bảo mật và danh sách các vấn đề không bảo mật.

Các vấn đề về bản Cập Nhật tích lũy sửa chữa


Bản cập nhật này khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết cơ sở kiến thức Microsoft sau:

Thông tin Cập Nhật tích luỹ

Điều kiện tiên quyết

Quá trình cài đặt Exchange Server 2013 sẽ xác định bất kỳ điều kiện tiên quyết thiếu.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin đăng ký

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi sổ đăng ký sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin về việc loại bỏ

Sau khi bạn cài đặt gói Cập Nhật tích luỹ này, bạn không thể dỡ cài đặt gói trở lại phiên bản cũ hơn của Exchange Server 2013. Nếu bạn gỡ bỏ cài đặt các gói Cập Nhật tích luỹ này, Exchange Server 2013 bị xoá khỏi máy chủ.

Thông tin

Để biết thêm thông tin về triển khai Exchange Server 2013, xem Chú thích phát hành cho Exchange 2013.

Để biết thêm thông tin về sự cùng tồn tại Exchange Server 2013 và các phiên bản của Exchange Server trong môi trường tương tự, xem Yêu cầu hệ thống Exchange 2013.

Để biết thêm thông tin về các bản cập nhật Exchange, hãy xem Cập Nhật Exchange Server: xây dựng số và phát hành ngày.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×