Cập Nhật tích luỹ Windows 10: 20 tháng 9 năm 2016

Tóm tắt

Chúng tôi gặp phải sự cố truyền mạng ảnh hưởng Cập Nhật 3185611, xuất bản ngày 13 tháng 9 năm 2016. Cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề này là phát hành lại bản Cập Nhật cho tất cả các mạng gửi nội dung. Gói cập nhật mới này, KB3193821, bao gồm bộ cùng một bản vá lỗi là KB3185611. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này này có thể gây ra.

Bản Cập Nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến và khắc phục chức năng của Windows 10. Nó cũng giải quyết sau lỗ hổng trong Windows:

  • 3183038 MS16-104: Bản cập nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: Ngày 13 tháng 9 năm 2016

  • 3183043 MS16-105: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Microsoft Edge: 13 tháng 9 năm 2016

  • 3185848 MS16-106: Cập Nhật bảo mật cho cấu phần đồ hoạ Microsoft: 13 tháng 9 năm 2016

  • 3178467 MS16-110: Cập Nhật bảo mật cho Windows: 13 tháng 9 năm 2016

  • 3186973 MS16-111: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft lõi: 13 tháng 9 năm 2016

  • 3178469 MS16-112: Cập Nhật bảo mật cho Windows khóa màn hình: 13 tháng 9 năm 2016

  • 3185876 MS16-113: Cập Nhật bảo mật cho chế độ an toàn hạt nhân Windows: 13 tháng 9 năm 2016

  • 3185879 MS16-114: Cập Nhật bảo mật cho Windows SMBv1 Server: 13 tháng 9 năm 2016

  • 3188733 MS16-115: Cập nhật bảo mật cho thư viện PDF Microsoft Windows: Ngày 13 tháng 9 năm 2016

  • 3188724 MS16-116: Cập Nhật bảo mật trong OLE tự động cho VBScript kịch bản chương trình: 13 tháng 9 năm 2016


Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang cài đặt gói cập nhật Windows 10 lần đầu tiên, gói cho x64 Phiên bản và gói dành cho x86 Phiên bản là 460 MB 0.99 GB.

Cách nhận bản cập nhật này

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể được nhắc khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3185611.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ 3193821.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×