Tóm tắt

Bản cập nhật này dành cho Windows 10 có chức năng cải tiến và khắc phục các lỗ hổng trong Windows được mô tả trong bản tin bảo mật sau đây của Microsoft và tư vấn:

Bản cập nhật Windows 10 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá đã phát hành trước đó (xem KB 3093266). Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Tải xuống gói độc lập cho bản cập nhật này, truy cập website Microsoft Update danh.

Quan trọngnếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3093266.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong tích lũy Cập Nhật 3097617, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật 3097617.

Thông tin băm tệp

Tên gói

Gói băm sa 1

Gói băm sa 2

Windows10.0-KB3097617-x64.msu

FFAF3AB7E5BFD694144AF533B2EB13E2B16FD873

F8685739EF80717003CC2C9C15E0FB5441F4C65009C22AB0D1EE07F7F72BD5DE

Windows10.0-KB3097617-x86.msu

38478922D765163B9810CF3F1E214B1D9FB25A58

E0203FF1B5A7848CFD4DE1856DAAE3510E125911DB95262AE612DC4AB2EF2B5E

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×