Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Bản cập nhật này bao gồm các cải tiến để nâng cao tính năng của Windows 10.

Bản cập nhật Windows 10 được tích luỹ. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá đã phát hành trước đó (xem KB3097617). Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn.

Cách nhận bản cập nhật này

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua danh mục cập nhật Microsoft. Đi đến Danh mục Cập Nhật của Microsoft để tìm các liên kết tải xuống bản cập nhật này.

Quan trọng Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành KB3097617.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong tích lũy Cập Nhật 3105514, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật 3105514.

Tham khảo

Xem thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×