Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến và bản sữa lỗi đối với chức năng của Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016. Nó cũng giải quyết sau lỗ hổng trong Windows:

  • 3193229 MS16-125: Cập Nhật bảo mật cho Trung tâm chẩn đoán: 11 tháng 10 năm 2016

  • 3193227 MS16-124: Cập Nhật bảo mật cho Windows: 11 tháng 10 năm 2016

  • 3192892 MS16-123: Cập Nhật bảo mật cho trình điều khiển chế độ lõi: 11 tháng 10 năm 2016

  • 3195360 MS16-122: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft điều khiển video: 11 tháng 10 năm 2016

  • 3192884 MS16-120: Cập Nhật bảo mật cho cấu phần đồ hoạ Microsoft: 11 tháng 10 năm 2016

  • 3192890 MS16-119: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Microsoft Edge: 11 tháng 10 năm 2016

  • 3192887 MS16-118: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 11 tháng 10 năm 2016

  • 3178465 MS16-101: Cập Nhật bảo mật cho các phương pháp xác thực Windows: 9 tháng 8 năm 2016


Bản cập nhật Windows 10 và Windows Server 2016 là bản cập nhật tích lũy. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá được phát hành trước đó.

Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang cài đặt gói cập nhật Windows 10 hoặc Windows Server 2016 lần đầu tiên, gói cho x64 Phiên bản và gói dành cho x86 Phiên bản là 420 MB 781 MB.

Cải tiến và sửa chữa

Các vấn đề được giải quyết bởi các bản cập nhật này

Bản cập nhật này giải quyết các vấn đề do bảo mật Cập Nhật 3170005. Để biết thêm thông tin về các vấn đề, hãy xem phần
Cập Nhật Tháng mười 2016: giảm thiểu các vấn đề trong KB 3170005.


Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

Vấn đề 1Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, Bàn điều khiển quản lý hệ thống Trung tâm Operations Manager (SCOM) lỗi trong chế độ xem trạng thái.

Để khắc phục sự cố này, hay cài đặt bản cập nhật sau:

3197954 Cập Nhật tích luỹ cho phiên bản Windows 10 1607: 27 tháng 10 năm 2016

Vấn đề 2Nếu bạn đang chạy McAfee mất dữ liệu ngăn điểm cuối (DLP Endpoint) và cài đặt bản cập nhật này, bạn có thể gặp sự cố mất chức năng USB.

Vui lòng liên hệ với McAfee để nhận các bản cập nhật mới nhất.


Vấn đề 3

Hiện tượng

Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này, một số DFS-N ánh xạ ổ đĩa mạng có thể không thể truy cập các thành viên của nhóm quản trị viên khi UAC và EnableLinkedConnections được kích hoạt. Điều này xảy ra khi quá trình cố gắng truy cập vào ổ đĩa mạng được ánh xạ, đang trong trạng thái nâng cao khác với quá trình tạo ổ đĩa mạng được ánh xạ. Ví dụ: một cửa sổ Explorer, đó là một quá trình unelevated, không thể truy cập vào một ổ đĩa được ánh xạ tạo tập lệnh đăng nhập, chạy trong một bối cảnh nâng cao.

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật KB4011347.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3189866.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ 3194798.
Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×