Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến và bản sữa lỗi đối với chức năng của Windows 10 phiên bản 1607 và Windows Server 2016. Nó cũng giải quyết sau lỗ hổng trong Windows:

  • 3198467 MS16-142: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3193479 MS16-140: Cập Nhật bảo mật cho trình quản lý khởi động: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3199647 MS16-138: Cập Nhật bảo mật Microsoft ổ cứng ảo: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3199173 MS16-137: Cập Nhật bảo mật cho các phương pháp xác thực Windows: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3199135 MS16-135: Cập Nhật bảo mật cho trình điều khiển chế độ lõi: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3193706 MS16-134: Cập Nhật bảo mật cho trình điều khiển hệ thống tệp nhật ký chung: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3199120 MS16-132: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft cấu phần đồ hoạ: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3199151 MS16-131: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft điều khiển video: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3199172 MS16-130: Cập Nhật bảo mật cho Microsoft Windows: 8 tháng 11 năm 2016

  • 3199057 MS16-129: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Microsoft Edge: 8 tháng 11 năm 2016

Bản cập nhật Windows 10 và Windows Server 2016 là bản cập nhật tích lũy. Do đó, gói này bao gồm tất cả bản vá được phát hành trước đó.

Nếu bạn đã cài đặt bản Cập Nhật trước đó, chỉ các bản vá lỗi mới được bao gồm trong gói này sẽ được tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn. Nếu bạn đang cài đặt Windows 10 hoặc gói cập nhật Windows Server 2016 lần đầu tiên, gói cho phiên bản x86 467 MB và gói dành cho các phiên bản x64 là 871 MB.

Các vấn đề trong bản cập nhật này

Một số máy chủ Lenovo không khởi động sau khi cài đặt bản cập nhật này. Lenovo biết vấn đề này và đã phát hành bản Cập Nhật UEFI đến địa chỉ đó. Tạm thời, Microsoft đã thay đổi logic dò tìm bản Cập Nhật để ngăn không cho các khách hàng bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, hãy xem https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht502912.

Cách nhận bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động.

Phương pháp 2: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết nào để cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 3197954.

Thông tin về tệp

Để có danh sách các tệp được cung cấp trong bản Cập Nhật tích luỹ này, tải xuống tệp thông tin Cập Nhật tích luỹ 3200970.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×