Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật cho Microsoft Lync 2013.

Bản cập nhật này thêm các tính năng trên Lync Basic 2013:

  • Người dùng có thể ghi lại cuộc hội thoại từ ... Menu trong cửa sổ trò chuyện.

  • Người dùng có thể sử dụng giao diện thư viện để xem tất cả người dùng video thay vì chỉ hoạt động của người nói trong một cuộc trò chuyện video có hơn hai người.

  • Người dùng có thể chuyển đổi chế độ giữa phòng và loa.

Thông tin

Để cài đặt bản cập nhật này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

Cập Nhật tháng 4 năm 2014 2889929 Lync 2013 (KB2889929)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×