Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Bản cập nhật này thêm URL liên kết web để cải thiện các cuộc họp lập kế hoạch kinh nghiệm cho Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp 2016 người dùng. Thay đổi cũng có thể làm tuỳ chọn dự phòng cho người dùng để tham gia cuộc họp trực tuyến.

Cách nhận bản cập nhật này

Để có được tính năng này, cài đặt 3 năm 2017, Cập Nhật (KB3128049) cho Skype dành cho doanh nghiệp 2016.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×