We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Triệu chứng

Khi Skype dành cho doanh nghiệp người được kích hoạt cho hội nghị sử dụng nhà cung cấp Hội nghị âm thanh (ACP) hoặc sử dụng công cộng điện thoại mạng (PSTN) Hội nghị lịch trình cuộc họp, nhãn văn bản "Tham gia mã" được thay thế bằng "ID hội thảo" trong lời mời cuộc họp Microsoft Outlook, trong cuộc họp mục thông tin và tuỳ chọn cuộc họp Skype trong Microsoft Lync 2013 (Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp). Xem ảnh chụp màn hình sau:

  • Hình 1 cho Microsoft Outlook họp mời:
    Screenshot for Microsoft Outlook meeting invitations

  • Ảnh chụp màn hình 2 thông tin cuộc họp mục:
    Screenshot 2 for Meeting Entry information

  • Ảnh chụp màn hình 3 cho tuỳ chọn cuộc họp Skype:
    Screenshot for Skype Meeting Options

Làm thế nào để áp dụng bản Cập Nhật

Để áp dụng bản cập nhật này, cài đặt bản Cập Nhật ngày 14 tháng năm 2015 (KB3054946) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×