Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này áp dụng cho Microsoft Dynamics AX cho tất cả các vùng liên minh châu Âu.

Triệu chứng

Chức năng này cho phép in ấn của công ty VAT số tài liệu phát hành.
Trong Tài khoản phải thu (mua và Sourcing) -> cài đặt -> mẫu -> mẫu thiết lập, in số thuế ngoại lệ tham số được thêm vào in số thuế công ty báo cáo sau:
-Báo giá bán hàng
-Xác nhận dấu ngoặc bán hàng
-Xác nhận bán hàng
-Phiếu đóng gói bán hàng
-Thỏa thuận bán hàng
-Mua hàng để xác nhận
-Danh sách xác nhận
-Yêu cầu báo giá
-Sản phẩm nhận
-Mua thỏa thuận
Lưu ý : Báo cáo được liệt kê, danh sách EU kinh doanh (báo cáo và các tập tin) và Intrastat (mẫu, danh sách và tệp) trong trường hợp ngoại lệ số là trống cho thực thể pháp lý trong công ty thông tin, số đăng ký phù hợp với lập pháp loại thuế Thuế ID được đăng ký thuế (tổ chức quản lý -> cài đặt -> tổ chức -> pháp thể, nút thuế ).

Giải pháp

Những thay đổi trong các hotfix đảm bảo bạn có thể bao gồm trong công ty phát hành văn bản số đăng ký VAT cho công ty.

Quan trọng: Hotfix này chứa một hoặc nhiều báo cáo. Đảm bảo rằng bạn đã nhập tất cả các báo cáo lần vào AOT, sau đó cài đặt hotfix và redeploy báo cáo.

Thông tin cài đặt

Nếu bạn đã tuỳ chỉnh cho một hoặc nhiều phương pháp hay các bảng mà bị ảnh hưởng bởi hotfix này, bạn phải áp dụng các thay đổi trong môi trường thử nghiệm trước khi bạn áp dụng hotfix trong một môi trường sản xuất.
Để biết thêm thông tin về cách cài đặt hotfix này, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

893082 làm thế nào để cài đặt một hotfix Microsoft Dynamics AX

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Microsoft Dynamics AX 2012 R3 được cài đặt để áp dụng hotfix này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại dịch vụ ứng dụng đối tượng máy chủ (AOS) sau khi bạn áp dụng hotfix.

Thông tin về tệp

Phiên bản toàn cầu của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab Múi Giờ trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Aximpactanalysis.exe

Không áp dụng

62,136

31-Oct-2014

22:15

x86

Axupdate.exe

Không áp dụng

62,120

31-Oct-2014

22:15

x86

Dynamicsax2012r3-kb3033659-syplabels.axmodel

6.3.1000.2142

10,152,680

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4308011.axmodel

6.3.164.784

24.784 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4309332.axmodel

6.3.164.696

39,120

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4311164.axmodel

6.3.164.739

80,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4311167.axmodel

6.3.164.865

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4312758.axmodel

6.3.164.829

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4313209.axmodel

6.3.164.870

35,024

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4316197.axmodel

6.3.164.844

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4317434.axmodel

6.3.164.856

113,872

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4321243.axmodel

6.3.164.869

152,784

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4321598.axmodel

6.3.164.776

29,904

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4327038.axmodel

6.3.164.880

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4327065.axmodel

6.3.164.929

1,272,528

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4327104.axmodel

6.3.164.843

29,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4328634.axmodel

6.3.164.883

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4332639.axmodel

6.3.164.960

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4332801.axmodel

6.3.164.760

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4333709.axmodel

6.3.164.750

123,600

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4333719.axmodel

6.3.164.918

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4335796.axmodel

6.3.164.824

62,160

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4335981.axmodel

6.3.164.917

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4336487.axmodel

6.3.164.838

85,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4336741.axmodel

6.3.164.979

98.000

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4337045.axmodel

6.3.164.826

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4338823.axmodel

6.3.164.840

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4340078.axmodel

6.3.164.799

83,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4340538.axmodel

6.3.164.912

19,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4341202.axmodel

6.3.164.910

153,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350544.axmodel

6.3.164.906

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350684.axmodel

6.3.164.904

153,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350787.axmodel

6.3.164.902

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350821.axmodel

6.3.164.901

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4350830.axmodel

6.3.164.899

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4353217.axmodel

6.3.164.966

31,440

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4353295.axmodel

6.3.164.934

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4353589.axmodel

6.3.164.939

172,752

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4354809.axmodel

6.3.164.967

18,640

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4360270.axmodel

6.3.164.1031

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4361149.axmodel

6.3.164.1328

185,040

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4361870.axmodel

6.3.164.1351

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362549.axmodel

6.3.164.1034

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362624.axmodel

6.3.164.1022

29,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362734.axmodel

6.3.164.1019

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362833.axmodel

6.3.164.1016

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362853.axmodel

6.3.164.1018

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362948.axmodel

6.3.164.1036

263,376

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4362986.axmodel

6.3.164.1015

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4363082.axmodel

6.3.164.1027

21,712

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368516.axmodel

6.3.164.1075

39,632

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368612.axmodel

6.3.164.1111

84,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368725.axmodel

6.3.164.1056

153,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368745.axmodel

6.3.164.1087

20,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4368857.axmodel

6.3.164.1088

109,776

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369335.axmodel

6.3.164.1089

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369618.axmodel

6.3.164.1273

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369635.axmodel

6.3.164.1091

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4369729.axmodel

6.3.164.1077

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4370348.axmodel

6.3.164.1131

1,808,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4370508.axmodel

6.3.164.1097

39,632

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371065.axmodel

6.3.164.1113

24,272

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371254.axmodel

6.3.164.1115

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371381.axmodel

6.3.164.1136

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371427.axmodel

6.3.164.1137

19,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4371447.axmodel

6.3.164.1138

107,216

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4374889.axmodel

6.3.164.1140

28,880

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4375485.axmodel

6.3.164.1141

85,712

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4375691.axmodel

6.3.164.1142

90,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4376636.axmodel

6.3.164.1164

52,432

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4377442.axmodel

6.3.164.1166

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4380245.axmodel

6.3.164.1196

27,856

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4382445.axmodel

6.3.164.1201

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4382581.axmodel

6.3.164.1199

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4385317.axmodel

6.3.164.1219

29,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4385326.axmodel

6.3.164.1220

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4386445.axmodel

6.3.164.1227

32,464

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4387743.axmodel

6.3.164.1233

80,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4395594.axmodel

6.3.164.1261

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4396219.axmodel

6.3.164.1265

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4398457.axmodel

6.3.164.1283

153,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4399239.axmodel

6.3.164.1284

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4401632.axmodel

6.3.164.1310

19,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4401898.axmodel

6.3.164.1303

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4402188.axmodel

6.3.164.1309

131,792

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4407206.axmodel

6.3.164.1335

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4408716.axmodel

6.3.164.1342

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4409292.axmodel

6.3.164.1341

153,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4409722.axmodel

6.3.164.1343

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4409889.axmodel

6.3.164.1375

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410004.axmodel

6.3.164.1347

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410277.axmodel

6.3.164.1348

153,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410284.axmodel

6.3.164.1349

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410327.axmodel

6.3.164.1350

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410831.axmodel

6.3.164.1366

26,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410945.axmodel

6.3.164.1360

22,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4410998.axmodel

6.3.164.1374

34.000

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4411159.axmodel

6.3.164.1376

29,904

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4412413.axmodel

6.3.164.1373

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4412627.axmodel

6.3.164.1378

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4412723.axmodel

6.3.164.1379

103,632

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4414632.axmodel

6.3.164.1397

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4415036.axmodel

6.3.164.1406

42,192

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4415225.axmodel

6.3.164.1405

24,272

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4415604.axmodel

6.3.164.1407

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4417503.axmodel

6.3.164.1418

39,632

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4418164.axmodel

6.3.164.1450

98,512

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4420407.axmodel

6.3.164.1454

72,912

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4420571.axmodel

6.3.164.1431

390,864

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4421551.axmodel

6.3.164.1441

98,512

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4423434.axmodel

6.3.164.1457

24,272

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4423649.axmodel

6.3.164.1462

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4423918.axmodel

6.3.164.1455

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4426063.axmodel

6.3.164.1460

49,872

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4426092.axmodel

6.3.164.1464

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4427604.axmodel

6.3.164.1481

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4428124.axmodel

6.3.164.1475

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4428322.axmodel

6.3.164.1479

83,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4428505.axmodel

6.3.164.1480

79,568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4430824.axmodel

6.3.164.1493

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4430975.axmodel

6.3.164.1494

153,808

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4431802.axmodel

6.3.164.1500

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4432140.axmodel

6.3.164.1503

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4432148.axmodel

6.3.164.1502

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4432168.axmodel

6.3.164.1510

109,264

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4432227.axmodel

6.3.164.1507

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4435908.axmodel

6.3.164.1572

32,976

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4438053.axmodel

6.3.164.1538

20,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4439081.axmodel

6.3.164.1544

86,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441572.axmodel

6.3.164.1553

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441685.axmodel

6.3.164.1555

153,808

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441761.axmodel

6.3.164.1560

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4441990.axmodel

6.3.164.1564

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4442938.axmodel

6.3.164.1566

153,808

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4443210.axmodel

6.3.164.1568

133,328

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4444940.axmodel

6.3.164.1822

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4445524.axmodel

6.3.164.1587

153,808

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4447085.axmodel

6.3.164.1681

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4447747.axmodel

6.3.164.1623

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4447829.axmodel

6.3.164.1625

22,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448105.axmodel

6.3.164.1632

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448713.axmodel

6.3.164.1640

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448893.axmodel

6.3.164.1645

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4448906.axmodel

6.3.164.1643

153,808

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4449060.axmodel

6.3.164.1647

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4451512.axmodel

6.3.164.1659

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4451879.axmodel

6.3.164.1663

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4452391.axmodel

6.3.164.1666

35,536

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4452690.axmodel

6.3.164.1672

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4453475.axmodel

6.3.164.1707

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4453731.axmodel

6.3.164.1731

290,000

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4453848.axmodel

6.3.164.1755

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4455222.axmodel

6.3.164.1743

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4455868.axmodel

6.3.164.1747

40,144

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4455926.axmodel

6.3.164.1748

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4456761.axmodel

6.3.164.1757

56,016

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4456995.axmodel

6.3.164.1842

122,576

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4457399.axmodel

6.3.164.1764

18,640

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459129.axmodel

6.3.164.1787

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459180.axmodel

6.3.164.1792

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459310.axmodel

6.3.164.1798

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459601.axmodel

6.3.164.1815

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4459622.axmodel

6.3.164.1816

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4460732.axmodel

6.3.164.1828

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4461330.axmodel

6.3.164.1837

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4461880.axmodel

6.3.164.1847

167,120

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4461898.axmodel

6.3.164.1851

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4461988.axmodel

6.3.164.1856

447,184

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4464944.axmodel

6.3.164.1878

26,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4466613.axmodel

6.3.164.1892

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4466894.axmodel

6.3.164.1899

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4467043.axmodel

6.3.164.1902

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4467215.axmodel

6.3.164.1906

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4467344.axmodel

6.3.164.1912

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4470438.axmodel

6.3.164.1928

52,432

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4470992.axmodel

6.3.164.1939

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4471176.axmodel

6.3.164.1944

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4471445.axmodel

6.3.164.1952

20,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4471910.axmodel

6.3.164.1956

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4472213.axmodel

6.3.164.1958

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4472354.axmodel

6.3.164.2003

43,216

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4472978.axmodel

6.3.164.1990

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4473495.axmodel

6.3.164.2011

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4475836.axmodel

6.3.164.2010

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4478663.axmodel

6.3.164.2095

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4481768.axmodel

6.3.164.2032

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4481800.axmodel

6.3.164.2034

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4482896.axmodel

6.3.164.2056

28,880

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483228.axmodel

6.3.164.2063

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483244.axmodel

6.3.164.2064

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483313.axmodel

6.3.164.2067

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483525.axmodel

6.3.164.2071

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483543.axmodel

6.3.164.2073

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483549.axmodel

6.3.164.2075

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483555.axmodel

6.3.164.2076

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483950.axmodel

6.3.164.2088

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483964.axmodel

6.3.164.2093

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4483993.axmodel

6.3.164.2097

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4484128.axmodel

6.3.164.2100

18,640

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4484283.axmodel

6.3.164.2102

21,712

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4486801.axmodel

6.3.164.2109

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4486823.axmodel

6.3.164.2111

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487037.axmodel

6.3.164.2113

28.368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487051.axmodel

6.3.164.2114

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487108.axmodel

6.3.164.2116

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487118.axmodel

6.3.164.2117

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4487260.axmodel

6.3.164.2120

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489386.axmodel

6.3.164.2130

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489496.axmodel

6.3.164.2132

38,608

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489630.axmodel

6.3.164.2135

19,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489716.axmodel

6.3.164.2140

69,840

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489737.axmodel

6.3.164.2141

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4489957.axmodel

6.3.164.2144

1,195,728

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4490586.axmodel

6.3.164.2153

32,976

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4490840.axmodel

6.3.164.2159

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4491280.axmodel

6.3.164.2176

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4491338.axmodel

6.3.164.2165

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4492048.axmodel

6.3.164.2171

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4492066.axmodel

6.3.164.2173

83,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4492536.axmodel

6.3.164.2177

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4493795.axmodel

6.3.164.2192

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494171.axmodel

6.3.164.2197

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494433.axmodel

6.3.164.2200

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494885.axmodel

6.3.164.2203

154,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4494937.axmodel

6.3.164.2204

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495009.axmodel

6.3.164.2208

30,416

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495434.axmodel

6.3.164.2256

31,440

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495622.axmodel

6.3.164.2258

22,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495719.axmodel

6.3.164.2259

40,144

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4495973.axmodel

6.3.164.2224

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4496232.axmodel

6.3.164.2228

93,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4496354.axmodel

6.3.164.2230

135,376

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4498954.axmodel

6.3.164.2248

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499182.axmodel

6.3.164.2261

68,304

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499483.axmodel

6.3.164.2267

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499605.axmodel

6.3.164.2268

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4499953.axmodel

6.3.164.2270

19,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4500703.axmodel

6.3.164.2285

35,024

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4501477.axmodel

6.3.164.2294

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4502256.axmodel

6.3.164.2335

56,528

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4503434.axmodel

6.3.164.2314

27,856

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507018.axmodel

6.3.164.2320

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507110.axmodel

6.3.164.2321

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507365.axmodel

6.3.164.2332

56,016

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507371.axmodel

6.3.164.2364

83,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507387.axmodel

6.3.164.2329

71,376

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4507945.axmodel

6.3.164.2338

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508072.axmodel

6.3.164.2341

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508232.axmodel

6.3.164.2386

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508511.axmodel

6.3.164.2352

85,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4508695.axmodel

6.3.164.2366

29,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510069.axmodel

6.3.164.2368

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510289.axmodel

6.3.164.2370

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510639.axmodel

6.3.164.2374

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510845.axmodel

6.3.164.2376

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4510984.axmodel

6.3.164.2381

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4511871.axmodel

6.3.164.2389

40,656

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4512286.axmodel

6.3.164.2392

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514136.axmodel

6.3.164.2405

161,488

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514188.axmodel

6.3.164.2406

78,032

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514539.axmodel

6.3.164.2408

154,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4514687.axmodel

6.3.164.2409

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4515606.axmodel

6.3.164.2410

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4517604.axmodel

6.3.164.2416

52,944

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4519282.axmodel

6.3.164.2432

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4519494.axmodel

6.3.164.2434

26,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4519974.axmodel

6.3.164.2435

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4520154.axmodel

6.3.164.2436

54,480

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4522852.axmodel

6.3.164.2445

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4523046.axmodel

6.3.164.2450

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4523230.axmodel

6.3.164.2452

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4524288.axmodel

6.3.164.2466

154,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4524330.axmodel

6.3.164.2467

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4524720.axmodel

6.3.164.2470

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4525836.axmodel

6.3.164.2482

27,856

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4525839.axmodel

6.3.164.2483

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4526290.axmodel

6.3.164.2487

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4527428.axmodel

6.3.164.2493

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528712.axmodel

6.3.164.2499

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528790.axmodel

6.3.164.2501

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528840.axmodel

6.3.164.2502

30,928

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4528843.axmodel

6.3.164.2503

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4529286.axmodel

6.3.164.2507

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4529540.axmodel

6.3.164.2509

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4531095.axmodel

6.3.164.2516

46,288

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4531134.axmodel

6.3.164.2517

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4532347.axmodel

6.3.164.2529

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4533485.axmodel

6.3.164.2537

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4533618.axmodel

6.3.164.2539

32,464

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4537744.axmodel

6.3.164.2552

126,672

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4537980.axmodel

6.3.164.2554

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4538421.axmodel

6.3.164.2557

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539435.axmodel

6.3.164.2570

118,480

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539539.axmodel

6.3.164.2571

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539556.axmodel

6.3.164.2613

61,136

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539557.axmodel

6.3.164.2620

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539562.axmodel

6.3.164.2619

1,149,136

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539566.axmodel

6.3.164.2626

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539568.axmodel

6.3.164.2628

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4539569.axmodel

6.3.164.2629

29,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4540571.axmodel

6.3.164.2631

51,408

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4540574.axmodel

6.3.164.2638

58,576

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4541575.axmodel

6.3.164.2642

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4541577.axmodel

6.3.164.2645

421,584

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542577.axmodel

6.3.164.2651

20,688

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542580.axmodel

6.3.164.2655

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542582.axmodel

6.3.164.2662

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542587.axmodel

6.3.164.2670

52,432

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542589.axmodel

6.3.164.2674

133,328

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542590.axmodel

6.3.164.2674

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542595.axmodel

6.3.164.2687

82,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542596.axmodel

6.3.164.2687

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542608.axmodel

6.3.164.2705

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542611.axmodel

6.3.164.2709

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542615.axmodel

6.3.164.2714

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4542616.axmodel

6.3.164.2715

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543614.axmodel

6.3.164.2723

21,712

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543619.axmodel

6.3.164.2740

91,856

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543620.axmodel

6.3.164.2735

24.784 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543621.axmodel

6.3.164.2736

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543624.axmodel

6.3.164.2741

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543634.axmodel

6.3.164.2751

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543637.axmodel

6.3.164.2756

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543654.axmodel

6.3.164.2775

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543658.axmodel

6.3.164.2778

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543662.axmodel

6.3.164.2781

19,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543668.axmodel

6.3.164.2788

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543670.axmodel

6.3.164.2790

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543671.axmodel

6.3.164.2791

26,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543672.axmodel

6.3.164.2792

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543674.axmodel

6.3.164.2794

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543676.axmodel

6.3.164.2796

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543677.axmodel

6.3.164.2797

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543683.axmodel

6.3.164.2810

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543689.axmodel

6.3.164.2860

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543690.axmodel

6.3.164.2818

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543691.axmodel

6.3.164.2820

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543695.axmodel

6.3.164.2824

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543704.axmodel

6.3.164.2838

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543705.axmodel

6.3.164.2839

20,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543706.axmodel

6.3.164.2841

28.368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543710.axmodel

6.3.164.2846

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543717.axmodel

6.3.164.2854

23,248

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543718.axmodel

6.3.164.2855

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543719.axmodel

6.3.164.2872

53,968

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543720.axmodel

6.3.164.2872

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543722.axmodel

6.3.164.2858

83,664

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543729.axmodel

6.3.164.2868

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543730.axmodel

6.3.164.2869

32,976

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543731.axmodel

6.3.164.2869

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543732.axmodel

6.3.164.2870

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543740.axmodel

6.3.164.2881

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543743.axmodel

6.3.164.2883

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543751.axmodel

6.3.164.2896

65,744

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543752.axmodel

6.3.164.2897

51,408

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543753.axmodel

6.3.164.2898

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543755.axmodel

6.3.164.2900

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543757.axmodel

6.3.164.2902

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543760.axmodel

6.3.164.2905

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543767.axmodel

6.3.164.2912

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543769.axmodel

6.3.164.2914

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543775.axmodel

6.3.164.2923

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543776.axmodel

6.3.164.2924

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543777.axmodel

6.3.164.2925

46,800

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543778.axmodel

6.3.164.2926

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543781.axmodel

6.3.164.2929

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543783.axmodel

6.3.164.2930

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543789.axmodel

6.3.164.2937

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543790.axmodel

6.3.164.2938

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543808.axmodel

6.3.164.2958

438,480

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543810.axmodel

6.3.164.2960

27,344

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543823.axmodel

6.3.164.2976

42,192

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543831.axmodel

6.3.164.2988

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543843.axmodel

6.3.164.3005

1,156,816

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543844.axmodel

6.3.164.3006

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543846.axmodel

6.3.164.3008

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543849.axmodel

6.3.164.3012

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543857.axmodel

6.3.164.3339

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543859.axmodel

6.3.164.3024

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543884.axmodel

6.3.164.3051

29,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543885.axmodel

6.3.164.3051

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543887.axmodel

6.3.164.3053

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543888.axmodel

6.3.164.3054

18,640

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543893.axmodel

6.3.164.3058

21,712

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543899.axmodel

6.3.164.3065

20,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543905.axmodel

6.3.164.3071

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543909.axmodel

6.3.164.3076

154,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543911.axmodel

6.3.164.3078

18,640

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543914.axmodel

6.3.164.3082

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543917.axmodel

6.3.164.3092

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543925.axmodel

6.3.164.3103

79,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543926.axmodel

6.3.164.3105

26,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543927.axmodel

6.3.164.3106

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4543928.axmodel

6.3.164.3107

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544932.axmodel

6.3.164.3113

30,416

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544933.axmodel

6.3.164.3114

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544938.axmodel

6.3.164.3118

3,475,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544940.axmodel

6.3.164.3124

20,688

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544941.axmodel

6.3.164.3125

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544946.axmodel

6.3.164.3130

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544947.axmodel

6.3.164.3131

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544948.axmodel

6.3.164.3132

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544949.axmodel

6.3.164.3133

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544950.axmodel

6.3.164.3135

29,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544955.axmodel

6.3.164.3142

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544958.axmodel

6.3.164.3145

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544961.axmodel

6.3.164.3148

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544963.axmodel

6.3.164.3150

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544971.axmodel

6.3.164.3161

1,053,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544972.axmodel

6.3.164.3162

86,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544975.axmodel

6.3.164.3164

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544977.axmodel

6.3.164.3167

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544980.axmodel

6.3.164.3171

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544992.axmodel

6.3.164.3185

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4544999.axmodel

6.3.164.3195

24.784 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545000.axmodel

6.3.164.3196

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545002.axmodel

6.3.164.3199

54,992

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545003.axmodel

6.3.164.3199

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545004.axmodel

6.3.164.3203

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545005.axmodel

6.3.164.3203

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545007.axmodel

6.3.164.3206

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545011.axmodel

6.3.164.3216

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545012.axmodel

6.3.164.3218

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545020.axmodel

6.3.164.3226

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545021.axmodel

6.3.164.3227

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545022.axmodel

6.3.164.3228

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545023.axmodel

6.3.164.3228

81,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545026.axmodel

6.3.164.3233

28.368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545029.axmodel

6.3.164.3236

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545034.axmodel

6.3.164.3244

36,048

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545036.axmodel

6.3.164.3248

21,712

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545040.axmodel

6.3.164.3254

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545041.axmodel

6.3.164.3256

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545043.axmodel

6.3.164.3258

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545045.axmodel

6.3.164.3260

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545050.axmodel

6.3.164.3266

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545055.axmodel

6.3.164.3276

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545056.axmodel

6.3.164.3277

20,688

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4545057.axmodel

6.3.164.3279

31,952

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546053.axmodel

6.3.164.3281

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546055.axmodel

6.3.164.3285

49,360

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546061.axmodel

6.3.164.3297

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546063.axmodel

6.3.164.3301

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546064.axmodel

6.3.164.3301

1,064,656

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546065.axmodel

6.3.164.3304

20,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546066.axmodel

6.3.164.3307

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546078.axmodel

6.3.164.3327

37,584

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546082.axmodel

6.3.164.3331

26,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546083.axmodel

6.3.164.3332

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546094.axmodel

6.3.164.3351

154,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546095.axmodel

6.3.164.3352

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546098.axmodel

6.3.164.3356

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546104.axmodel

6.3.164.3363

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546108.axmodel

6.3.164.3367

154,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546112.axmodel

6.3.164.3372

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546113.axmodel

6.3.164.3371

17,104

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546114.axmodel

6.3.164.3373

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546117.axmodel

6.3.164.3377

35,536

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546118.axmodel

6.3.164.3377

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546120.axmodel

6.3.164.3379

35,536

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546122.axmodel

6.3.164.3381

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546124.axmodel

6.3.164.3383

154,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546127.axmodel

6.3.164.3384

31,952

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546132.axmodel

6.3.164.3390

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546140.axmodel

6.3.164.3405

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546141.axmodel

6.3.164.3406

22,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546142.axmodel

6.3.164.3408

84,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546144.axmodel

6.3.164.3412

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546145.axmodel

6.3.164.3413

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546154.axmodel

6.3.164.3428

26,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546161.axmodel

6.3.164.3435

20,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546162.axmodel

6.3.164.3436

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546169.axmodel

6.3.164.3444

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546176.axmodel

6.3.164.3453

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546180.axmodel

6.3.164.3457

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546181.axmodel

6.3.164.3458

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546184.axmodel

6.3.164.3462

154,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546187.axmodel

6.3.164.3464

22,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546188.axmodel

6.3.164.3464

24,272

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546193.axmodel

6.3.164.3471

154,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546196.axmodel

6.3.164.3473

154,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546198.axmodel

6.3.164.3479

43,728

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546201.axmodel

6.3.164.3483

23,248

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546205.axmodel

6.3.164.3490

154,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546206.axmodel

6.3.164.3490

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546210.axmodel

6.3.164.3498

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546215.axmodel

6.3.164.3508

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546216.axmodel

6.3.164.3512

49,360

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546218.axmodel

6.3.164.3515

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546220.axmodel

6.3.164.3517

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546222.axmodel

6.3.164.3522

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546233.axmodel

6.3.164.3535

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546237.axmodel

6.3.164.3539

21,200

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546238.axmodel

6.3.164.3540

87,248

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546239.axmodel

6.3.164.3562

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546247.axmodel

6.3.164.3555

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546250.axmodel

6.3.164.3558

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546253.axmodel

6.3.164.3563

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546254.axmodel

6.3.164.3564

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546255.axmodel

6.3.164.3565

84,176

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4546256.axmodel

6.3.164.3566

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547260.axmodel

6.3.164.3573

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547265.axmodel

6.3.164.3580

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547268.axmodel

6.3.164.3583

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547271.axmodel

6.3.164.3596

41,680

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547272.axmodel

6.3.164.3597

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547273.axmodel

6.3.164.3599

67,792

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547275.axmodel

6.3.164.3602

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547281.axmodel

6.3.164.3608

22,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547282.axmodel

6.3.164.3608

154,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547283.axmodel

6.3.164.3608

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547287.axmodel

6.3.164.3613

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547291.axmodel

6.3.164.3622

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547294.axmodel

6.3.164.3624

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547295.axmodel

6.3.164.3624

24.784 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547296.axmodel

6.3.164.3625

17,616

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547305.axmodel

6.3.164.3639

65,232

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547307.axmodel

6.3.164.3642

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547313.axmodel

6.3.164.3660

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547315.axmodel

6.3.164.3663

22,736

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547317.axmodel

6.3.164.3667

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547322.axmodel

6.3.164.3675

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547323.axmodel

6.3.164.3677

70,352

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547324.axmodel

6.3.164.3680

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547325.axmodel

6.3.164.3681

25,296

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547330.axmodel

6.3.1000.530

13,056,208

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547331.axmodel

6.3.1000.530

233,168

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547332.axmodel

6.3.1000.530

155,856

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547335.axmodel

6.3.1000.418

26,320

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547340.axmodel

6.3.1000.424

23,248

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547375.axmodel

6.3.1000.463

23,760

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547377.axmodel

6.3.1000.466

65,232

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547383.axmodel

6.3.1000.471

38,608

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547384.axmodel

6.3.1000.471

155,856

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547386.axmodel

6.3.1000.499

15568

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547391.axmodel

6.3.1000.480

45,264

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547392.axmodel

6.3.1000.481

88,784

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547405.axmodel

6.3.1000.505

31,440

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547412.axmodel

6.3.1000.519

24,272

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547413.axmodel

6.3.1000.518

25,808

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547418.axmodel

6.3.1000.524

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547420.axmodel

6.3.1000.526

72,912

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4547421.axmodel

6.3.1000.526

26,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548461.axmodel

6.3.1000.615

23,248

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548486.axmodel

6.3.1000.669

19,152

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548489.axmodel

6.3.1000.673

15,056

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548515.axmodel

6.3.1000.704

63,184

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548520.axmodel

6.3.1000.709

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548526.axmodel

6.3.1000.715

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548535.axmodel

6.3.1000.730

169,680

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548536.axmodel

6.3.1000.730

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548539.axmodel

6.3.1000.736

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548540.axmodel

6.3.1000.736

16,592

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548545.axmodel

6.3.1000.741

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548546.axmodel

6.3.1000.742

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548547.axmodel

6.3.1000.748

13,520

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548549.axmodel

6.3.1000.751

22.224

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548551.axmodel

6.3.1000.752

156,368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548555.axmodel

6.3.1000.755

18,128

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548559.axmodel

6.3.1000.761

18,640

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548578.axmodel

6.3.1000.788

3,982,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548579.axmodel

6.3.1000.788

156,368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548580.axmodel

6.3.1000.788

46,800

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4548592.axmodel

6.3.1000.804

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4549606.axmodel

6.3.1000.832

156,368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4549607.axmodel

6.3.1000.832

23,248

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4549609.axmodel

6.3.1000.834

14.032 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550631.axmodel

6.3.1000.863

156,368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550648.axmodel

6.3.1000.881

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550649.axmodel

6.3.1000.882

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550652.axmodel

6.3.1000.886

156,368

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550678.axmodel

6.3.1000.919

16,080

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550702.axmodel

6.3.1000.966

31,440

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550704.axmodel

6.3.1000.970

459,472

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4550705.axmodel

6.3.1000.970

24.784 người

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551731.axmodel

6.3.1000.1021

508,112

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551732.axmodel

6.3.1000.1021

20,688

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551733.axmodel

6.3.1000.1021

157,392

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551823.axmodel

6.3.1000.1157

1,397,968

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551824.axmodel

6.3.1000.1157

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551908.axmodel

6.3.1000.1281

38,096

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551913.axmodel

6.3.1000.1285

26,832

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4551914.axmodel

6.3.1000.1285

12,496

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4552958.axmodel

6.3.1000.1352

73,936

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553121.axmodel

6.3.1000.1572

14,544

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553198.axmodel

6.3.1000.1739

2,885,840

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4553199.axmodel

6.3.1000.1739

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4555371.axmodel

6.3.1000.1984

60,112

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556416.axmodel

6.3.1000.2142

2,531,024

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Dynamicsax2012r3_cl4556417.axmodel

6.3.1000.2142

13,008

03-Apr-2015

16:26

Không áp dụng

Hotfixdependencygraph.dgml

Không áp dụng

202,013

03-Apr-2015

16:24

Không áp dụng

Hotfixinformation.xml

Không áp dụng

4,902,611

03-Apr-2015

16:24

Không áp dụng

Axsetupsp.exe

6.3.1000.1943

2,005,672

21-Mar-2015

02:35

x86

Axsetupsplib.dll

6.3.1000.1638

93,872

18-Feb-2015

23:07

x86

Axsetupui.exe

6.3.1000.1638

363,688

18-Feb-2015

23:07

x86

Axutillib.dll

6.3.164.564

978,608

07-Jul-2014

23:02

x86

Microsoft.dynamics.servicing.dependencypackage.dll

6.3.164.3546

40,184

14-Oct-2014

12:24

x86

Microsoft.dynamics.servicing.graphlibrary.dll

6.3.164.2384

45,800

12-Aug-2014

03:58

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.3.164.2384

44,264

12-Aug-2014

03:58

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

510,648

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

506,552

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

518,840

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

498,360

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

502,456

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

539,320

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

494,264

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

567,992

31-Oct-2014

22:15

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.3.1000.284

486,072

31-Oct-2014

22:15

x86

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Lưu ý Đây là một bài viết "XUẤT BẢN NHANH" được tạo trực tiếp từ trung tâm hỗ trợ của Microsoft. Thông tin ở đây trong được cung cấp-trả lời cho các vấn đề mới xuất hiện. Vì nhanh chóng có sẵn, các tài liệu có thể bao gồm lỗi và có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Xem Điều khoản sử dụng để xem xét khác.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×