Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn chạy dịch vụ quản lý quyền Active Directory (AD RMS) trên máy chủ chạy Windows Server 2012 R2 bằng cách sử dụng một máy chủ Dịch vụ liên kết Active Directory (AD FS) cho một liên kết dựa trên tin cậy.

  • Bạn nâng cấp AD RMS xác thực bằng cách sử dụng tác nhân AD FS sử dụng Windows Identity Foundation (WIF) trên máy chủ.

  • Máy khách RMS sử dụng WIF để gửi một yêu cầu cùng với tham số whr máy chủ AD RMS.

Trong trường hợp này, máy khách nhận được chuyển hướng URL có tham số whr thêm cho nó. Do đó, cửa sổ trình duyệt bị trống.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật sau đây:

2975719 tháng 4 năm 2014 bản Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×