Triệu chứng

Giả sử rằng bạn cài đặt bản Cập Nhật tháng 7, 2016, Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp). Sau đó, bạn tham gia cuộc họp mà không có thiết bị âm thanh. Trong trường hợp này, một cửa sổ trống được hiển thị. Trường hợp dự kiến là bạn nhận được thông báo cho biết rằng bạn không thể tham gia cuộc họp vì không có thiết bị âm thanh.

Giải pháp

Để khắc phục vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật tháng 6, 2016, (KB3118281) cho Lync 2013 (Skype dành cho doanh nghiệp).

Lưu ý Lync 2013 được nâng cấp lên Skype dành cho doanh nghiệp trong tháng 12 năm 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×