Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Bạn cấu hình Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010 sử dụng tuỳ chọn sử dụng xác thực Nhóm Cục bộ Active Directory . Trong trường hợp này, Forefront Unified Access Gateway phát hiện và sử dụng chỉ là một máy chủ duy nhất toàn cầu danh nhóm truy vấn cho bộ điều khiển vùng hiện có trong thân xác thực.

Nếu máy chủ danh mục chung này gián tuyến hoặc không khả dụng nếu không, Forefront Unified Access Gateway sẽ không phát hiện tượng này và sẽ không thể tìm thấy tên miền tài nguyên để xác thực. Chính xác thực bằng cách sử dụng nhóm tùy chọn địa phương Active Directory xác thực kho này tiếp tục thất bại cho đến khi khởi động lại máy chủ và máy chủ khác danh mục chung được phát hiện.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do, để thực hiện xác thực nhóm dịch vụ miền Active Directory (AD DS), Microsoft Forefront UAG sử dụng trình quản lý (dịch vụ UserMgrCom) thực hiện truy vấn hệ thống tên miền (DNS) cho các bản ghi _gc srv Active Directory. Dịch vụ UserMgrCom thực hiện điều này để tìm một máy chủ có danh mục chung, dựa trên cấu hình nhóm kho xác thực. Sau khi máy chủ danh mục chung được chọn và kết nối thông tin được lưu trữ, Dịch vụ UserMgrCom không thực hiện bất kỳ truy vấn thêm hoặc tạo kết nối máy chủ mới danh mục chung cho đến khi dịch vụ được khởi động lại.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt gói dịch vụ 4 cho Microsoft Forefront Unified Access Gateway 2010.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, khởi động lại trình quản lý người dùng UAG (dịch vụ UserMgrCom) để bắt đầu kết nối và truy vấn máy chủ mới danh mục chung nếu máy chủ danh mục chung gốc không còn có sẵn.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×