Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Áp dụng cho:

Microsoft .NET Framework 4.8

QUAN TRỌNG

  • Xin nhắc tới người quản trị CNTT nâng cao, các bản cập nhật cho .NET Framework 3.5 for Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 chỉ nên được áp dụng trên các hệ thống có .NET Framework 3.5 hiện diện và được bật. Những khách hàng tìm cách cài đặt sẵn các bản cập nhật cho .NET Framework 3.5 đối với hình ảnh ngoại tuyến không kích hoạt sản phẩm .NET Framework 3.5 sẽ khiến các hệ thống này thất bại trong việc kích hoạt .NET Framework 3.5 sau khi các hệ thống đang trực tuyến. Để biết thêm thông tin chuyên sâu về việc triển .NET Framework 3.5, hãy xem Cân nhắc việc triển khai Microsoft .NET Framework 3.5.

  • Tất cả các bản cập nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu cài đặt bản cập nhật KB 2919355. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật KB 2919355 trên máy tính dựa trên Windows 8.1, dựa trên Windows RT 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để bạn nhận được các bản cập nhật trong tương lai.

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt mọi gói ngôn ngữ bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ Windows.

Tóm tắt

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết sự cố mà trong đó kẻ tấn công không xác thực có thể gây ra từ chối dịch vụ trên một hệ thống bị ảnh hưởng. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem mục CVE-2022-21911.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện không biết về bất kỳ sự cố nào trong bản cập nhật này.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Các bài viết sau đây có chứa thông tin bổ sung về bản cập nhật này liên quan đến các phiên bản sản phẩm riêng lẻ.

  • 5009713 Mô tả về Bản cập nhật Chỉ Bảo mật cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8 cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 (KB5009713)

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Điều kiện tiên quyết:

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài .NET Framework 4.8.

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh Phát hành

Sẵn dùng

Bước Tiếp theo

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến website Danh mục Cập nhật của Microsoft.

Windows Server Update Services (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình cho Sản phẩm và Phân loại như sau:

Sảnphẩm :Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Phân loại: Các bản cập nhật Bảo mật

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể cần khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu có bất kỳ tệp bị ảnh hưởng nào đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn nên thoát khỏi tất cả các ứng .NET Framework nền tảng Trước khi áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin triển khai

Để biết chi tiết triển khai cho bản cập nhật bảo mật này, hãy đi tới bài viết sau trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

20220111 Thông tin triển khai bản cập nhật bảo mật: 11/01/2022

Cập nhật thông tin loại bỏ

Chú ý Chúng tôi không khuyên bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào. Để loại bỏ bản cập nhật này, hãy dùng mục Chương trình và Tính năng trong Panel Điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng, trừ khi các tệp đang được cập nhật đang bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin tệp

Thông tin về băm tệp

Tên tệp

Băm SHA256

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

32D7E2E6CDDDC6039FB1B659CD7CCD6752424E54CBF7FC306A8B0FC31AF0EFD7

Windows8.1-KB5008897-arm-NDP48.msu

C7383F1AB9B2CE43F3C6BDBB28FA0952210CDA9A692945195DDCD77B9D98039E

Windows8.1-KB5008897-x86-NDP48.msu

D8256D4C1FCC3F7A637DD8E3A2A8156F8D768274A146427431E01B0B74936B1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

Aspnet_perf.dll

4.8.4465.0

41,864

19/11/2021

23:40

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

19/11/2021

22:00

Không áp dụng

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

19/11/2021

23:41

Không áp dụng

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4465.0

45,464

19/11/2021

23:40

x64

SPN

AMD64_NETFX4-ASP

System.web.applicationservices.dll

4.8.4465.0

63,736

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.8.4465.0

1,842,456

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.8.4465.0

675,192

19/11/2021

23:40

x64

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

4.8.4465.0

21,392

19/11/2021

23:40

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

4.8.4465.0

5,397,384

19/11/2021

23:40

x64

Không có

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.8.4465.0

63,736

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.8.4465.0

1,842,456

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.8.4465.0

36,232

19/11/2021

23:42

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

19/11/2021

22:11

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

19/11/2021

23:44

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4465.0

39,832

19/11/2021

23:42

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

System.web.extensions.dll

4.8.4465.0

1,842,456

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.8.4465.0

564,616

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

4.8.4465.0

19,328

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

4.8.4465.0

5,410,192

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

System.web.extensions.dll

4.8.4465.0

1,842,456

19/11/2021

23:42

x86

System.web.dll

4.8.4465.0

5,418,264

19/11/2021

23:39

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.8.4465.0

63,736

19/11/2021

23:42

x86

System.web.extensions.dll

4.8.4465.0

1,842,456

19/11/2021

23:42

x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Yêu cầu SP

Nhánh dịch vụ

System.web.applicationservices.dll

4.8.4465.0

63,736

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.8.4465.0

1,842,456

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.8.4465.0

36,232

19/11/2021

23:42

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

19/11/2021

22:11

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

19/11/2021

23:44

Không áp dụng

SPN

X86_NETFX4-ASP

Aspnet_wp.exe

4.8.4465.0

39,832

19/11/2021

23:42

x86

SPN

X86_NETFX4-ASP

System.web.extensions.dll

4.8.4465.0

1,842,456

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.8.4465.0

564,616

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Webengine.dll

4.8.4465.0

19,328

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

System.web.dll

4.8.4465.0

5,410,192

19/11/2021

23:42

x86

Không có

Không áp dụng

Thông tin về bảo vệ và bảo mật

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×