Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Triệu chứng

Trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Exchange Server 2016, người dùng soạn thư email mới bằng cách sử dụng ứng dụng BlackBerry Hub trên điện thoại Android. Người dùng tách hai hoặc nhiều người nhận bằng dấu phẩy và lưu thư email dưới dạng bản nháp. Khi bản nháp này được xem trong Outlook trên web (trước đây được gọi là Outlook Web App) hoặc máy khách Outlook, người nhận được hiển thị như một người nhận duy nhất và không phải là hai người nhận riêng biệt. Nếu một dấu chấm phẩy được sử dụng thay vì một phẩy, điều này hoạt động tốt.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt một bản Cập Nhật sau:

Cho Exchange Server 2019, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 4 cho Exchange server 2019 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2019.

Cho Exchange Server 2016, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 15 cho Exchange server 2016 hoặc bản Cập Nhật tích luỹ sau cho Exchange Server 2016.

Bên thứ ba thông tin miễn trừ trách nhiệm

Các bên thứ ba sản phẩm mà bài viết này thảo luận được sản xuất bởi các công ty được độc lập với Microsoft. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay không, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của các sản phẩm này.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×