Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Lưu ý

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework có thể cho phép thực thi mã từ xa khi .NET Framework không được xác nhận đầu vào trước khi tải thư viện. Kẻ tấn công đã thành công khai thác lỗ hổng này có thể kiểm soát hệ thống bị ảnh hưởng. Kẻ tấn công sau đó có thể cài đặt chương trình; xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu; hoặc tạo tài khoản mới với quyền người dùng đầy đủ. Người dùng có tài khoản được cấu hình để có ít quyền người dùng trên hệ thống có thể ảnh hưởng ít hơn người dùng với quyền quản trị người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng này, xem Microsoft lỗ hổng phổ biến và tiếp xúc CVE-2017-0160.

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.
 

  • Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 3.5 cho Windows Server 2012 4014572 : 11 tháng 4 năm 2017

  • Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 Windows Server 2012 4014564 : 11 tháng 4 năm 2017

  • Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.6 4.6.1 Windows Server 2012 4014560 : 11 tháng 4 năm 2017

  • Mô tả bản Cập Nhật bảo mật cho .NET Framework 4.6.2 Windows Server 2012 4014549 : 11 tháng 4 năm 2017

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Áp dụng cho

Bài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 khi sử dụng:

    • Windows Server 2012

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×