Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Khi tạo nhóm mới trong Microsoft Teams dành cho Giáo dục, bạn sẽ được yêu cầu chọn từ một trong bốn loại nhóm. Tìm hiểu bên dưới về cách mỗi loại nhóm đáp ứng các mục tiêu giáo dục và học tập khác nhau.

lớp

Lớp

Cộng đồng học tập chuyên môn (PLC)

Nhân viên 

Khác

Mô tả

Các giảng viên và sinh viên cộng tác trong các dự án nhóm, bài tập và nhiều nội dung khác.

Các giảng viên cộng tác trong cộng đồng học tập chuyên môn. Ví dụ: bộ phận học thuật, ban nhạc lớp hoặc nhóm làm việc trên một mục tiêu chung.

Lãnh đạo và thành viên nhân viên cộng tác về việc quản lý và phát triển trường học.

Học sinh và nhân viên trường học cộng tác trong các câu lạc bộ và nhóm quan tâm.

Chủ sở hữu nhóm & thành viên nhóm

Giảng viên là chủ sở hữu nhóm và thêm học sinh làm thành viên nhóm.

Các giảng viên thành lập nhóm và các giảng viên khác tham gia vào nhóm.

Lãnh đạo là chủ sở hữu nhóm và thêm thành viên nhân viên làm thành viên nhóm.

Bất kỳ sự kết hợp nào giữa học sinh và nhân viên trường học đều có thể tạo thành nhóm và thêm thành viên.

Quyền

Giảng viên điều tiết các cuộc trò chuyện và bài đăng của học sinh. Học viên chỉ có quyền ghi ở một số khu vực nhất định.

Các giảng viên có chung quyền đọc-viết như nhau.

Lãnh đạo kiểm soát cài đặt đăng bài. Nhân viên chỉ có quyền ghi văn ở một số khu vực nhất định.

Các thành viên nhóm có chung quyền đọc-viết bằng nhau trừ khi (các) chủ sở hữu nhóm thay đổi cài đặt.

Tính năng

Sổ tay Lớp học

Bài tập

Cuộc trò chuyện

Tệp

Cuộc gọi video và cuộc gọi âm thanh

Chat (nếu được bật)

Ghim các tab mới với tài liệu hoặc trang web như Microsoft Forms

Sổ tay OneNote

Cuộc trò chuyện

Tệp

Cuộc họp

Cuộc gọi video và cuộc gọi âm thanh

Chat (nếu được bật)

Ghim các tab mới với tài liệu hoặc trang web

Sổ tay Nhân viên

Cuộc trò chuyện

Tệp

Cuộc họp

Cuộc gọi video và cuộc gọi âm thanh

Chat (nếu được bật)

Ghim các tab mới với tài liệu hoặc trang web

Sổ tay OneNote

Cuộc trò chuyện

Tệp

Cuộc họp

Cuộc gọi video và cuộc gọi âm thanh

Chat (nếu được bật)

Ghim các tab mới với tài liệu hoặc trang web

Mục tiêu giáo dục

Phân công, theo dõi và xem xét bài tập của học sinh

Xuất điểm

Cộng tác và liên lạc trong lớp học

Thông báo

Quản lý các câu đố và thăm dò ý kiến

Làm việc trong các nhóm học sinh

Chia sẻ và tổ chức nội dung phong phú

Mời các chuyên gia ảo vào lớp học

Cộng tác trong các cộng đồng học tập chuyên môn

Liên lạc

Thông báo

Chia sẻ bài tập

Tổ chức các cuộc họp trực tiếp hoặc ảo

Làm việc trong các nhóm nhỏ hơn

Chia sẻ và tổ chức nội dung

Giám sát phát triển chuyên môn, nhân viên và các mục tiêu quản lý

Liên lạc

Thông báo

Chia sẻ nội dung và báo cáo tiến bộ

Làm việc trong các nhóm nhỏ hơn

Tổ chức các cuộc họp trực tiếp hoặc ảo

Cộng tác và liên lạc với các thành viên nhóm

Thông báo

Chia sẻ nội dung

Tổ chức các cuộc họp trực tiếp hoặc ảo

Làm việc trong các nhóm nhỏ hơn

Tìm hiểu thêm

Cách thực hành tốt nhất cho lãnh đạo trường học tạo nhóm và kênh

Tạo nhóm cho các Lớp

Tạo nhóm cho Nhân viên

Tạo nhóm cho PLC

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×