Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các nhóm nhân viên cho phép quản trị viên và nhà giáo dục của trường dễ dàng chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau trong các sáng kiến trên toàn trường.

Với OneNote Staff Notebook tích hợp, nhân viên có thể phát hành các chính sách trường học cho cả nhóm để truy nhập hoặc tạo các kế hoạch phát triển chuyên môn riêng lẻ. Lãnh đạo là chủ sở hữu nhóm và thêm hoặc loại bỏ thành viên nhân viên khỏi nhóm.

Lưu ý: Nếu một nhóm nhân viên được tạo trong Microsoft Teams, chủ sở hữu nhóm chỉ có thể thêm hoặc loại bỏ các thành viên của nhóm bằng cách sử dụng Microsoft Teams.

Tạo nhóm nhân viên

 1. Chọn Teams trong thanh trượt bên trái để xem nhóm của bạn.

 2. Chọn Tham gia hoặc tạo nhóm  > Tạo nhóm mới.

  đường nối

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn Tạo nhóm mới, bạn có thể không có các quyền cần thiết để tạo nhóm của riêng mình.

  • Hãy kiểm tra với người quản trị CNTT bên bạn để họ có thể tạo nhóm cho bạn hoặc bật các quyền đó cho bạn thông qua Trung tâm quản trị Microsoft 365.

 3. Chọn Nhân viên.

  chọn nhân viên
 4. Chọn xem đây là nhóm riêng tư hay công cộng.

 5. Nhập tên và mô tả tùy chọn cho nhóm của bạn, sau đó chọn Tiếp theo

  nhóm riêng tư

  Mẹo: Khi thực hiện bước này, bạn cũng có thể tạo nhóm mới với mẫu là nhóm cũ.

 6. Sau khi bạn đã tạo nhóm nhân viên, hãy làm theo các bước để thêm các giảng viên khác làm thành viên nhóm. 

Tìm hiểu thêm

Chọn nhóm để tạo

Tạo nhóm cho các lớp

Tạo nhóm PLC

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×