Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Các nhóm nhân viên cho phép quản trị viên và nhà giáo dục của trường dễ dàng chia sẻ thông tin và làm việc cùng nhau trong các sáng kiến trên toàn trường.

Với Sổ tay OneNote nhân viên tích hợp, nhân viên có thể phát hành các chính sách trường học cho cả nhóm để truy nhập hoặc tạo kế hoạch phát triển chuyên môn riêng lẻ. Lãnh đạo là chủ sở hữu nhóm và thêm hoặc loại bỏ thành viên nhân viên khỏi nhóm.

Lưu ý: Nếu một nhóm nhân viên được tạo trong một Microsoft Teams, chủ sở hữu nhóm chỉ có thể thêm hoặc loại bỏ các thành viên của nhóm bằng cách sử dụng Microsoft Teams.

Tạo nhóm nhân viên

 1. Chọn Teams trong thanh trượt bên trái để xem nhóm của bạn.

 2. Chọn Tham gia hoặc tạo nhóm  > Tạo nhóm mới.

  Tham gia hoặc tạo nhóm

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn không thấy tùy chọn Tạo nhóm mới, bạn có thể không có các quyền cần thiết để tạo nhóm của riêng mình.

  • Hãy kiểm tra với người quản trị CNTT bên bạn để họ có thể tạo nhóm cho bạn hoặc bật các quyền đó cho bạn thông qua Trung tâm quản trị Microsoft 365.

 3. Chọn Nhân viên.

  Chọn loại nhóm
 4. Nhập tên và mô tả tùy chọn cho nhóm của bạn, sau đó chọn Tiếp theo

  Tạo nhóm nhân viên mới.

  Mẹo: Khi thực hiện bước này, bạn cũng có thể tạo nhóm mới với mẫu là nhóm cũ.

 5. Sau khi bạn đã tạo nhóm nhân viên, hãy làm theo các bước để thêm các giảng viên khác làm thành viên nhóm. 

Tìm hiểu thêm

Chọn nhóm để tạo

Tạo nhóm cho các lớp

Tạo nhóm PLC

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×