Tóm tắt

Bài viết này mô tả thông tin kỹ thuật về mỗi bản cập nhật Gói Dịch vụ 1 (SP1) đã được phát hành cho Microsoft SharePoint Server 2013 và các sản phẩm máy chủ liên quan. Bài viết này thảo luận về những điều sau đây cho mỗi tệp cập nhật trong SP1:

  • Liên kết đến bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft mô tả gói đó. Ngoài ra, bài viết Cơ sở Kiến thức có thêm thông tin về các bản sửa lỗi mà mỗi gói gói dịch vụ có chứa.

  • Liên kết đến các trang web Trung tâm Tải xuống của Microsoft mà người dùng có thể bấm vào để tải xuống các gói.

  • Bảng hiển thị thông tin tệp .msp của Windows Installer.

Giải pháp

Microsoft SharePoint Server 2013 SP1

Phiên bản x64

Thông tin gói hàng

Tên tệp

Làm thế nào để có được gói

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức

officeserversp2013-kb2880552-fullfile-x64-en-us.exe

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

2880552 Mô tả về Microsoft SharePoint Server 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp .msp của Microsoft Windows Installer

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,739,648

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Acsrvwfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

81,928,192

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Coreservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

18,821,120

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Coreserversp-x-none.msp

Không Áp dụng

287,997,952

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Edumuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,686,400

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Eduwfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

79,302,656

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Ifsmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,521,984

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Ifswfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

83,316,736

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Lpsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

2,940,928

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Lpsrvwfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

79,319,040

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Oserversp-x-none.msp

Không Áp dụng

6,459,392

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Osfservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,719,168

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Osfserversp-x-none.msp

Không Áp dụng

79,499,264

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Ppsmamuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

10,874,880

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Ppsmawfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

82,894,848

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Pptservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,206,592

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Pptserversp-x-none.msp

Không Áp dụng

8,683,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Smsmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,690,496

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Smssp-x-none.msp

Không Áp dụng

81,956,864

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Sqlemuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,706,880

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Stssp-x-none.msp

Không Áp dụng

52,105,216

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-ar-sa.msp

Không Áp dụng

5,394,432

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-az-latn-az.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-bg-bg.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-bs-latn-ba.msp

Không Áp dụng

2,674,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-ca-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-cs-cz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-cy-gb.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-da-dk.msp

Không Áp dụng

4,177,920

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Svrproofsp-de-de.msp

Không Áp dụng

8,216,576

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Svrproofsp-el-gr.msp

Không Áp dụng

3,747,840

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-en-us.msp

Không Áp dụng

6,258,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:01

Svrproofsp-es-es.msp

Không Áp dụng

6,471,680

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-et-ee.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-eu-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-fi-fi.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-fr-fr.msp

Không Áp dụng

6,512,640

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-ga-ie.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Svrproofsp-gl-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-gu-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Svrproofsp-he-il.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-hi-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-hr-hr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-hu-hu.msp

Không Áp dụng

3,821,568

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-id-id.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-it-it.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-kk-kz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-kn-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-ko-kr.msp

Không Áp dụng

3,518,464

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-lt-lt.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-lv-lv.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-mk-mk.msp

Không Áp dụng

2,588,672

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-mr-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-ms-bn.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-ms-my.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-nb-no.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-nl-nl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-nn-no.msp

Không Áp dụng

4,075,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-pa-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-pl-pl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-pt-br.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-pt-pt.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-ro-ro.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-ru-ru.msp

Không Áp dụng

6,742,016

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-sk-sk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-sl-si.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-sr-latn-cs.msp

Không Áp dụng

3,846,144

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-sv-se.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-ta-in.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:01

Svrproofsp-te-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-th-th.msp

Không Áp dụng

3,497,984

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-tr-tr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:01

Svrproofsp-uk-ua.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-your-pk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-vi-vn.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-zh-cn.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Vsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,702,784

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Vsrvwfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

82,927,616

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Wasrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,686,400

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Wasrvwfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

79,290,368

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Wdsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,030,464

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Wdsrvsp-x-none.msp

Không Áp dụng

86,208,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Wssmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

5,693,440

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Xlsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,956,160

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Xlsrvwfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

182,775,808

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Microsoft Project Server 2013 SP1

Phiên bản x64

Thông tin gói hàng

Tên tệp

Làm thế nào để có được gói

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức

projectserversp2013-kb2880553-fullfile-x64-en-us.exe

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

2880553 Mô tả Microsoft Project Server 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp .msp của Microsoft Windows Installer

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Projectservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,075,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:51

Projectserverwfesp-x-none.msp

Không Áp dụng

94,347,264

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:51

Pserversp-x-none.msp

Không Áp dụng

5,177,344

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:52

Microsoft SharePoint Foundation 2013 SP1

Phiên bản x64

Thông tin gói hàng

Tên tệp

Làm thế nào để có được gói

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức

sharepointsp2013-kb2880551-fullfile-x64-en-us.exe

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

2880551 Mô tả về Microsoft SharePoint Foundation 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp .msp của Microsoft Windows Installer

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Coreservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

18,821,120

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Coreserversp-x-none.msp

Không Áp dụng

287,997,952

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Sqlemuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,706,880

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Stssp-x-none.msp

Không Áp dụng

52,105,216

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-ar-sa.msp

Không Áp dụng

5,394,432

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-az-latn-az.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-bg-bg.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-bs-latn-ba.msp

Không Áp dụng

2,674,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-ca-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-cs-cz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-cy-gb.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-da-dk.msp

Không Áp dụng

4,177,920

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-de-de.msp

Không Áp dụng

8,216,576

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-el-gr.msp

Không Áp dụng

3,747,840

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-en-us.msp

Không Áp dụng

6,258,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-es-es.msp

Không Áp dụng

6,471,680

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-et-ee.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-eu-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-fi-fi.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-fr-fr.msp

Không Áp dụng

6,512,640

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-ga-ie.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-gl-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-gu-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-he-il.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-hi-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-hr-hr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-hu-hu.msp

Không Áp dụng

3,821,568

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-id-id.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-it-it.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-kk-kz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-kn-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-ko-kr.msp

Không Áp dụng

3,518,464

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-lt-lt.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-lv-lv.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-mk-mk.msp

Không Áp dụng

2,588,672

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-mr-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-ms-bn.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-ms-my.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-nb-no.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-nl-nl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-nn-no.msp

Không Áp dụng

4,075,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-pa-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-pl-pl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-pt-br.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-pt-pt.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-ro-ro.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-ru-ru.msp

Không Áp dụng

6,742,016

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-sk-sk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-sl-si.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-sr-latn-cs.msp

Không Áp dụng

3,846,144

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-sv-se.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-ta-in.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-te-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-th-th.msp

Không Áp dụng

3,497,984

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Svrproofsp-tr-tr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-uk-ua.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:30

Svrproofsp-your-pk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Svrproofsp-vi-vn.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Svrproofsp-zh-cn.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:28

Wssmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

5,693,440

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:31

Wsssp-x-none.msp

Không Áp dụng

7,274,496

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:29

Microsoft SharePoint Server 2013 Language Pack SP1

Phiên bản x64

Thông tin gói hàng

Tên tệp

Làm thế nào để có được gói

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức

serverlpksp2013-kb2880554-fullfile-x64-en-us.exe

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

2880554 Mô tả về Microsoft SharePoint Server 2013 Language Pack Gói Dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp .msp của Microsoft Windows Installer

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Acsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,739,648

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Coreservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

18,821,120

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Edumuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,686,400

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Ifsmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,521,984

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Lpsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

2,940,928

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Osfservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,719,168

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Osmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

6,246,400

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Ppsmamuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

10,874,880

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Pptservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,206,592

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Projectservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,075,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Smsmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,690,496

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-ar-sa.msp

Không Áp dụng

5,394,432

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-az-latn-az.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-bg-bg.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-bs-latn-ba.msp

Không Áp dụng

2,674,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-ca-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-cs-cz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-cy-gb.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-da-dk.msp

Không Áp dụng

4,177,920

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-de-de.msp

Không Áp dụng

8,216,576

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-el-gr.msp

Không Áp dụng

3,747,840

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-en-us.msp

Không Áp dụng

6,258,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-es-es.msp

Không Áp dụng

6,471,680

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-et-ee.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-eu-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-fi-fi.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-fr-fr.msp

Không Áp dụng

6,512,640

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-ga-ie.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-gl-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-gu-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Svrproofsp-he-il.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-hi-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-hr-hr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-hu-hu.msp

Không Áp dụng

3,821,568

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-id-id.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-it-it.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-kk-kz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Svrproofsp-kn-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-ko-kr.msp

Không Áp dụng

3,518,464

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:54

Svrproofsp-lt-lt.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-lv-lv.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-mk-mk.msp

Không Áp dụng

2,588,672

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-mr-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-ms-bn.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-ms-my.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-nb-no.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-nl-nl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-nn-no.msp

Không Áp dụng

4,075,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-pa-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-pl-pl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-pt-br.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-pt-pt.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-ro-ro.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-ru-ru.msp

Không Áp dụng

6,742,016

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-sk-sk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Svrproofsp-sl-si.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:56

Svrproofsp-sr-latn-cs.msp

Không Áp dụng

3,846,144

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-sv-se.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-ta-in.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-te-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-th-th.msp

Không Áp dụng

3,497,984

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-tr-tr.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:00

Svrproofsp-uk-ua.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Svrproofsp-your-pk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Svrproofsp-vi-vn.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Svrproofsp-zh-cn.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:58

Vsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,702,784

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Wasrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

3,686,400

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:55

Wdsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,030,464

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Wssmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

5,693,440

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Xlsrvmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

4,956,160

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:59

Xsmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

77,824

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

06:57

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Language Pack SP1

Phiên bản x64

Thông tin gói hàng

Tên tệp

Làm thế nào để có được gói

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức

sharepointlpksp2013-kb2880555-fullfile-x64-en-us.exe

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

2880555 Mô tả về Microsoft SharePoint Foundation 2013 Language Pack Gói Dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp .msp của Microsoft Windows Installer

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Coreservermuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

18,821,120

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-ar-sa.msp

Không Áp dụng

5,394,432

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-az-latn-az.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-bg-bg.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-bs-latn-ba.msp

Không Áp dụng

2,674,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-ca-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-cs-cz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:09

Svrproofsp-cy-gb.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-da-dk.msp

Không Áp dụng

4,177,920

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-de-de.msp

Không Áp dụng

8,216,576

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-el-gr.msp

Không Áp dụng

3,747,840

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-en-us.msp

Không Áp dụng

6,258,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-es-es.msp

Không Áp dụng

6,471,680

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-et-ee.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:10

Svrproofsp-eu-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-fi-fi.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-fr-fr.msp

Không Áp dụng

6,512,640

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-ga-ie.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-gl-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-gu-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-he-il.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-hi-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:09

Svrproofsp-hr-hr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-hu-hu.msp

Không Áp dụng

3,821,568

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-id-id.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-it-it.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-kk-kz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-kn-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:12

Svrproofsp-ko-kr.msp

Không Áp dụng

3,518,464

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-lt-lt.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:12

Svrproofsp-lv-lv.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-mk-mk.msp

Không Áp dụng

2,588,672

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-mr-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-ms-bn.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:09

Svrproofsp-ms-my.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-nb-no.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-nl-nl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:15

Svrproofsp-nn-no.msp

Không Áp dụng

4,075,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-pa-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-pl-pl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-pt-br.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-pt-pt.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-ro-ro.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-ru-ru.msp

Không Áp dụng

6,742,016

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:11

Svrproofsp-sk-sk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-sl-si.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-sr-latn-cs.msp

Không Áp dụng

3,846,144

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:15

Svrproofsp-sv-se.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:16

Svrproofsp-ta-in.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:17

Svrproofsp-te-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:14

Svrproofsp-th-th.msp

Không Áp dụng

3,497,984

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Svrproofsp-tr-tr.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:17

Svrproofsp-uk-ua.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:10

Svrproofsp-your-pk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:17

Svrproofsp-vi-vn.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:08

Svrproofsp-zh-cn.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Wsslpksp-en-us.msp

Không Áp dụng

6,242,304

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:07

Wssmuisp-en-us.msp

Không Áp dụng

5,693,440

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:17

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Language Pack SP1

Phiên bản x64

Thông tin gói hàng

Tên tệp

Làm thế nào để có được gói

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức

wacserversp2013-kb2880558-fullfile-x64-glb.exe

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

2880558 Mô tả về Microsoft Office Web Apps Server 2013 Gói Dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp .msp của Microsoft Windows Installer

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Svrproofsp-ar-sa.msp

Không Áp dụng

5,394,432

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-az-latn-az.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-bg-bg.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Svrproofsp-bs-latn-ba.msp

Không Áp dụng

2,674,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Svrproofsp-ca-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-cs-cz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-cy-gb.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Svrproofsp-da-dk.msp

Không Áp dụng

4,177,920

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-de-de.msp

Không Áp dụng

8,216,576

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-el-gr.msp

Không Áp dụng

3,747,840

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-en-us.msp

Không Áp dụng

6,258,688

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Svrproofsp-es-es.msp

Không Áp dụng

6,471,680

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-et-ee.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-eu-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:39

Svrproofsp-fi-fi.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Svrproofsp-fr-fr.msp

Không Áp dụng

6,512,640

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Svrproofsp-ga-ie.msp

Không Áp dụng

2,174,976

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-gl-es.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-gu-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-he-il.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-hi-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-hr-hr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-hu-hu.msp

Không Áp dụng

3,821,568

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Svrproofsp-id-id.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-it-it.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Svrproofsp-kk-kz.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Svrproofsp-kn-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-ko-kr.msp

Không Áp dụng

3,518,464

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Svrproofsp-lt-lt.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-lv-lv.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Svrproofsp-mk-mk.msp

Không Áp dụng

2,588,672

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Svrproofsp-mr-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-ms-bn.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-ms-my.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Svrproofsp-nb-no.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-nl-nl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Svrproofsp-nn-no.msp

Không Áp dụng

4,075,520

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-pa-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Svrproofsp-pl-pl.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Svrproofsp-pt-br.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Svrproofsp-pt-pt.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-ro-ro.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Svrproofsp-ru-ru.msp

Không Áp dụng

6,742,016

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Svrproofsp-sk-sk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Svrproofsp-sl-si.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Svrproofsp-sr-cyrl-cs.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Svrproofsp-sr-latn-cs.msp

Không Áp dụng

3,846,144

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Svrproofsp-sv-se.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Svrproofsp-ta-in.msp

Không Áp dụng

3,256,320

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Svrproofsp-te-in.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Svrproofsp-th-th.msp

Không Áp dụng

3,497,984

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Svrproofsp-tr-tr.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Svrproofsp-uk-ua.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Svrproofsp-your-pk.msp

Không Áp dụng

3,252,224

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Svrproofsp-vi-vn.msp

Không Áp dụng

3,264,512

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Svrproofsp-zh-cn.msp

Không Áp dụng

3,239,936

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-ar-sa.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-az-latn-az.msp

Không Áp dụng

4,624,384

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-bg-bg.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Wacserverlpksp-bs-latn-ba.msp

Không Áp dụng

4,624,384

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Wacserverlpksp-ca-es.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-cs-cz.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Wacserverlpksp-cy-gb.msp

Không Áp dụng

4,624,384

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-da-dk.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:39

Wacserverlpksp-de-de.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Wacserverlpksp-el-gr.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Wacserverlpksp-en-us.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Wacserverlpksp-es-es.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Wacserverlpksp-et-ee.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-eu-es.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Wacserverlpksp-fi-fi.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Wacserverlpksp-fr-fr.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Wacserverlpksp-ga-ie.msp

Không Áp dụng

4,624,384

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Wacserverlpksp-gl-es.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-he-il.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-hi-in.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-hr-hr.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-hu-hu.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-id-id.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Wacserverlpksp-it-it.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-ja-jp.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Wacserverlpksp-kk-kz.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-ko-kr.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Wacserverlpksp-lt-lt.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Wacserverlpksp-lv-lv.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-mk-mk.msp

Không Áp dụng

4,624,384

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-ms-my.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-nb-no.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Wacserverlpksp-nl-nl.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

Wacserverlpksp-pl-pl.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Wacserverlpksp-prs-af.msp

Không Áp dụng

4,624,384

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-pt-br.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Wacserverlpksp-pt-pt.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Wacserverlpksp-ro-ro.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Wacserverlpksp-ru-ru.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-sk-sk.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:42

Wacserverlpksp-sl-si.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-sr-cyrl-cs.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:40

Wacserverlpksp-sr-latn-cs.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Wacserverlpksp-sv-se.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:41

Wacserverlpksp-th-th.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserverlpksp-tr-tr.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Wacserverlpksp-uk-ua.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:47

Wacserverlpksp-vi-vn.msp

Không Áp dụng

7,073,792

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:45

Wacserverlpksp-zh-cn.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:43

Wacserverlpksp-zh-tw.msp

Không Áp dụng

7,069,696

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:44

Wacserversp-x-none.msp

Không Áp dụng

937,992,192

Ngày 07 tháng 4 năm 2014

07:46

SP1 dành cho Duet Enterprise dành cho Microsoft SharePoint và SAP Server 2.0

Phiên bản x64

Thông tin gói hàng

Tên tệp

Làm thế nào để có được gói

Bài viết trong Cơ sở Kiến thức

duetserversp2013-kb2817426-fullfile-x64-glb.exe

Tải xuống Tải xuống gói ngay.

2817426 mô tả về Duet Enterprise dành cho Microsoft SharePoint và SAP Server 2.0 Gói Dịch vụ 1 (SP1)


Thông tin tệp .msp của Microsoft Windows Installer

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Duetserversp-ar-sa.msp

Không áp dụng

151,552

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:53

Duetserversp-de-de.msp

Không áp dụng

151,552

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:54

Duetserversp-en-us.msp

Không áp dụng

1,441,792

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:54

Duetserversp-es-es.msp

Không áp dụng

778,240

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:53

Duetserversp-fr-fr.msp

Không áp dụng

151,552

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:53

Duetserversp-he-il.msp

Không áp dụng

147,456

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:53

Duetserversp-it-it.msp

Không áp dụng

147,456

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:54

Duetserversp-ja-jp.msp

Không áp dụng

151,552

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:54

Duetserversp-pt-br.msp

Không áp dụng

147,456

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:53

Duetserversp-ru-ru.msp

Không áp dụng

159,744

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:54

Duetserversp-tr-tr.msp

Không áp dụng

135,168

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:54

Duetserversp-zh-cn.msp

Không áp dụng

143,360

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:53

Duetserversp-zh-tw.msp

Không áp dụng

147,456

Ngày 25 tháng 1 năm 2014

00:53

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×